Changes between Initial Version and Version 1 of napotki-2008


Ignore:
Timestamp:
Oct 8, 2009, 4:43:35 PM (11 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Stari napotki za vaje 2008/2009

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • napotki-2008

  v1 v1  
   1= Dodatni napotki za vaje pri RPK =
   2Študente RPK naprošam, da sledijo tej strani, saj so na njej predstavljeni dodatni napotki potrebni za izdelavo njihovih projektov. Najlažje se sledi spremembam na strani časovnega poteka [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/timeline Timeline].
   3
   4== Kolokvij ==
   5
   6Drugi kolokvij pri predmetu Računalniško Podprto Konstruiranje bo v petek 16.1.2009 ob 13h v predavalnici IV/2.
   7       
   8~~Prvi kolokvij pri predmetu Računalniško Podprto Konstruiranje bo v sredo 3. decembra 2008 ob 16h v predavalnici V/2.
   9
   10 Po naročilu prof. Duhovnika.~~
   11
   12== Zaključek vaj ==
   13
   14~~Predlog oddaje naloge je 26. januarja 2009.~~
   15
   16V dogovoru s študenti na predavanjih se je določil rok za oddajo 8.2.2009.
   17Uspešen zaključek vaj mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve programa in poročila:
   18 - Program izračuna in prikaže hitrosti za točke v notranjosti:
   19    * Zaradi lažjega ocenjevanja mora imeti končni program ime '''bel''', kar lahko naredite s spremembo datoteke ''Makefile''. Primer:
   20{{{
   21bel : readbel.c lupack.o
   22      cc -o bel readbel.c lupack.o -lm -lglut
   23}}}
   24    * Za poljubno točko mora ugotoviti ali je v notranjosti ali ne?
   25    * Za poljubno točko v notranjosti mora ugotoviti razdaljo do najbližjega elementa (segment in točka)?
   26    * Notranjost območja razdeli na enakomerno gostoto in za ustrezne točke, ugotovljene s prejšnjima zahtevama, nariše smeri s puščicami.
   27 - Poročilo napišemo na prvi WIKI strani in vsebuje posnetek testnega primera in dva vaša unikatna primera.
   28    * Na kratko so naštete vse posebnosti programa, ki niso v minimalnih zahtevah programa. Posebno zanimive rešitve lahko predstavite podrobneje.
   29    * Navodilo za uporabo programa naj predstavi osnovni način dela, kar lahko pokažete tudi na primeru. Če ima program kakšne interaktivne sposobnosti (tipka, miška), predstavite tudi te.
   30    * Zaključek (največ 8 stavkov)
   31
   32
   33=== Postopek oddaje naloge ===
   34Nalogo zaključite tako, da zaprosite za oceno preko spletnega vmesnika Trac z izpolnitvijo novega listka  (''New Ticket''). Napišite besedo ali dve iz katere je jasno, da ste z vajami zaključili in da želite oceno.
   35Zadnji rok za prošnjo ocene je 8.2.2009. Po tem roku se bodo vsa dela študentov naprej preverila in nato še pregledala ter ocenila. Na predlog ocene bo možen še ugovor ali dopolnitev. Končna ocena bo podana z zaprtjem listka. Nekatere študente, za katere bo oceno težko podati zaradi različnih vzrokov, pa bomo povabili na osebno predstavitev dela na vajah. Za oceno lahko torej zaprosite še preden ste zaključili z delom, ocenjevanje pa se bo začelo v ponedeljek po abecednem redu.
   36
   37
   38=== Prisotnost na vajah ===
   39Po končnem pregledu [wiki:prisotnost prisotnosti na vajah] je ugotovljeno, da 10 študentov ni bilo na več kot polovici vaj. Dodatno ima 6 študentov prisotnost 10 ali manj obiskov, kar je manj kot 80%-na prisotnost. Vsi ti
   40študentje so preko listka dobili obvestilo o negativni oceni na vajah v možnostjo predložitve opravičila oz. tehtne obrazložitve odsotnosti.
   41
   42=== Izdelava poročila ===
   43Poročilo pišemo kar na strani WIKI katero urejamo v enostavnem jeziku s pritiskom na gumb Edit.
   44Privzeta vsebina strani v angleščini naj služi kot primer oblikovanja in jo lahko na koncu pobrišemo.
   45
   46Poročilo vsebuje najmanj tri slike, katere pripnemo kot posnetke okna narejene
   47s programom predstavljenim z ikono fotoaparata. PNG slike moramo naložiti na WIKI stran kot priponko in s klikom
   48na kontrolnik "Mona Lize" dobimo mesto vnosa v katerega dotipkamo še ime slike.
   49
   50Firefox ima vgrajen slovenski črkovalnik, katerega izberemo z desno tipko miške.
   51
   52== Termini vaj ==
   53  - ponedeljek 11-13
   54  - torek 11-13
   55  - sreda 9-11
   56
   57== Domače naloge ==
   58Po uvodnih vajah, na kateri so bile prikazane značilnosti jezika C in orodja
   59potrebna za izdelavo projekta, so z namenom ponovitve in utrditve znanja C-ja
   60izdelana besedila domačih nalog. Prve domače naloge bodo dodeljene vsakemu
   61študentu posebej. Vsak študent mora do naslednjega tedna izdelati pet vaj
   62in jih preveriti ali mu pravilno delujejo.
   63[wiki:naloge Besedila nalog] so razporejena po skupinah in tematiki, ki
   64je potrebna za izvedbo projekta. Pravilnost delovanja programa preverimo
   65z [http://lecad.si/cgi-bin/cclass.cgi Ocenjevalcem nalog].
   66
   67'''Zaradi kolokvija se rok za izdelavo drugega sklopa domačih nalog (OpenGL) podaljša do
   688-10. decembra. S prestavitvijo za en teden bo več časa ostalo za pripravo
   69na 1. kolokvij.''' Naloge, katere v prvem roku niste uspeli izdelati in so bile podaljšane
   70za en teden, pa je potrebno izdelati do začetka naslednjih vaj!
   71
   72
   73== Vprašanja in odgovori ==
   74 - Zanima me če morajo študentje, ki so prijavljeni na projekt EGPR, prav tako opravljati vaje pri predmetu RPK? Se pravi ali je s projektom priznan le teoretičen del izpita, ki se predava na predavanjih ali tudi praktični del, ki se izvaja na samih vajah?
   75    ''Opravljanje vaj ni potrebno.''
   76 - Letos sem ponovno vpisal 4. letnik, ker  sem že lani poslušal predavanja te opravljal vaje in kolokvije nisem pa opravil zaključnega programa me zanima, ali mi mogoče kolokviji še vedno veljajo in če se lahko ponovno vpišem na vaje RPK.
   77     ''Oglejte si '' [wiki:izpitni-red].  ''Vaje, ki jih lansko leto niste opravili lahko ponovno opravljate letos. Če imate frekvenco obiska na lanskih vajah, lahko v dogovor z asistentom, vaje izdelujete tudi v drugih terminih (redno delo na projektu!)''
   78
   79{{{
   80#!comment
   81Posnetki interaktivne table bodo dosegljivi na posameznih straneh (projektih) terminov (RPK1, RPK2,RPK3) v obliki PDF.
   82
   83 * Programska koda naj vsebuje komentarje, ki bodo opisovali pomen posameznih odsekov programa.
   84 * Uporaba Makefile-ja je obvezna, saj je v osnovi program napisan na virtualnem računalniku, kjer je operacijski sistem Linux.
   85 * Pri oddaji poročila in programa MORA biti tudi TESTNI PRIMER, s katerim se dokaže pravilnost delovanja programa.
   86 * Ocenjevanje:[[BR]]
   87
   88    50% - 60% = 6[[BR]]
   89
   90    61% - 70% = 7[[BR]]
   91
   92    71% - 80% = 8[[BR]]
   93
   94    81% - 90% = 9[[BR]]
   95
   96    91% - 100% = 10[[BR]]
   97
   98== Kako zaprositi za oceno? ==
   99Poleg osebnega kontakta in e-pošte je za vse najbolj priročno, če zaprosite kar v Tracu, tako da odprete nov Ticket. Tam napišite kar želite in asistenta bosta preko e-pošte obveščena, da je odprt nov listek. Če želite tudi Vi spremljati dogodke na listku je najbolje, da pod Settings napišete svoje e-poštni naslov in boste tako obveščeni, ko se bo pojavil odgovor. Vsi projekti bodo imeli spremljanje ocenjevanja preko listka. Možne so seveda tudi pripombe.
   100
   101Datotek ni potrebno prilagati v "Ticket". Dovolj je, če zaprosite za oceno. Pogledala bova SVN verzijo, ker je lažje dobiti izdelek naenkrat, kot pa vsako datoteko pobirati v začasni imenik.
   102
   103= Terminski načrt =
   104
   105Po petih uvodnih vajah na katerih so prikazani potrebni postopki za uspešno izdelavo naloge, se predvideva samostojno delo študentov za katerega je do konca semestra predvideno še sedem terminov na katerih bo prisoten asistent s katerim lahko rešujete težave pri izdelavi aplikacije.
   106
   107Obisk v laboratoriju LECAD je še vedno obvezen, vendar je pričakovati različen napredek, ki je odvisen od posameznikove usposobljenosti reševanja večjih problemov. Obisk laboratorija je možen tudi izven predvidenega urnika, če so računalniki učilnice prosti. Možna je tudi namestitev navideznega računalnika z vsemi potrebnimi orodji in s tem delo od doma.
   108
   109Vaje se zaključijo 15. oz. 16. januarja 2009 na katerih je možno oddati končno verzijo tako, da zaprosite asistenta za pregled in oceno vašega izdelk, ki se je oddajal sproti, kar bo tudi razvidno iz poteka oddajanj (TracTimeline). Brez večjega vpliva na oceno je možno zaprositi za oceno do začetka poletnega semestra.
   110
   111Za oceno se lahko zaprosi osebno ali s sistemom TracTickets, kar bo podrobneje predstavljeno kasneje. Ocena bo ravno tako komentirana s TracTickets, zato se priporoča vnos poštnega naslova za lažje sledenje spremembam.
   112
   113= Roki za oddajo =
   114Kot povedano že na začetku vaj, je bil prvi rok 16.1.
   115Brez vpliva na oceno se lahko oddaja do 12.2.2009 0:00.
   116
   117Po drugem roku bo k oceni dodan faktor, ki bo oceno zmanjseval vsak teden za 1.
   118 Npr.: Naloga, ki bo ocenjena z 8( 6, 7, 9, 10 ), v drugem tednu (18.2 - 24.2), znižana na 6 ( 4, 5, 7, 8 ).
   119
   120Vsi, ki bodo oddali do drugega roka imajo pravico do popravkov do 18.2.2009 0:00 brez dodatka faktorja.
   121
   122= Ocenjevanje =
   123
   124Ocena naloge bo sestavljena iz naslednjih kriterijev:
   125 * 20% Sprotnost dela in sledenje razvoju s sistemom TRAC iz katerega mora biti jasno razviden postopek, s katerim
   126  ste prišli do končne verzije izdelka. Iz vsake opombe ob shranitvi na strežnik mora biti jasno predstavljena vsebina spremeb! To velja tako za izvorno kodo, kot za poročilo.
   127 * 5% Prisotnost in izvedba domačih nalog s katerimi si pridobimo delovni cikel.
   128 * 35% Delovanje programa, jasnost kode. Pomembno je tudi dokazovanje pravilnosti delovanja, kjer si logično razlagamo   obnašanje programa za različne vhodne parametre.
   129
   130 * 20% Oblika in vsebina poročila. Poročilo v elektronski obliki se vnaša s sistemom Trac.
   131 * 20% Neobvezni del funkcionalnosti programa, ki obsega:
   132      * Izvedba s končnimi elementi. 10%
   133      * Integracija v zaključeno aplikacijo. S tako aplikacijo je možno iterativno ponavljati vnos, preračun in prikaz brez izhoda iz aplikacije  5%
   134      * Povečana stopnja interaktivnosti z uporabo miške in menijev GLUT. 5%
   135      * Osenčen model s kontrolo osvetlitve. 5%
   136      * Različne tehnike grafičnega vnosa podatkov (snap to grid, align, simetrija, popravljanje posameznih vozlišč, ...). 5%
   137      * Merilo. Različen obseg vhodnih podatkov, ki je v osnovi -1..1. 3%
   138
   139Predstavljeni kriteriji niso dokončni in se bodo lahko dopolnili ali popravili do konca koledarskega leta, če bodo v tem času ugotovljena nova dejstva. Timeline in WikiStart strani posameznih projektov so po uvodnih vajah vidni le z geslom, kar onemogoča neavtoriziran dostop do vašega izdelka.
   140
   141= Poročilo =
   142Zaradi lažjega ocenjevanja in doseganja enotnih standardov, se predvideva enoten način izdelave poročila o nalogi. Spletni vmesnik TRAC omogoča strukturirano pisanje dokumentov, ki spremljajo projekt. Vsak študent je tako na strani WikiStart svojega projekta, dolžan predstaviti svoje delo v obliki poročila v katerem predstavi projekt, komentira svoje delo in delovanje programa. Strukturirano obliko poročila je možno doseči z logičnimi ukazi, ki so podrobneje predstavljeni na strani WikiFormatting. Predvideno je samostojno učenje opisnega jezika za oblikovanje strani, za kar je predviden prostor v peskovniku (SandBox). Učenje na strani SandBox se ne shranjuje in je predviden ravno zaradi tega, da se z njim ne smeti časovni potek dela.
   143
   144Poročilo je ravno tako, kot kodo možno slediti v Timeline. Ravno tako mora biti iz Timeline razviden potek izdelave poročila.
   145
   146Zahtevana oblika poročila in napotki bodo predstavljeni pravočasno.
   147}}}
   148= Namestitev navideznega računalnika doma =
   149Kot je že bilo omenjeno na vajah, je možno namestiti virtualni račuanlnik za delo na vaji tudi doma na računalnik
   150z minimalnimi zahtevami:
   151 * 512 MB pomnilnika
   152 * 2GB prostega prostora na disku
   153
   154Namestitev poteka v dveh delih:
   155 * Najprej namestimo program za virtualizacijo [http://www.virtualbox.org/ VirtualBox] glede na operacijski sistem.
   156 Za navadne Windows-e je to [http://download.virtualbox.org/virtualbox/1.6.6/VirtualBox-1.6.6-Win_x86.msi distribucija x86]. Za namestitev je potreben administratorski privilegij. Namestitev navideznega računalnika je potrebno opraviti na privzeto mesto {{{c:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox}}}
   157 * Namestitev navideznega računalnika za vaje se lahko opravi kot navadni uporabnik. Zapakirano datoteko odpakiramo v začasen imenik, nato pa z dvoklikom na '''namesti''' naredimo premik navideznega diska v uporabniški imenik in hkrati namestimo navidezni računalnik skupaj z ikono na namizju.
   158
   159Po namestitvi lahko preostale datoteke v začasnem imeniku pobrišemo.
   160
   161Datoteke za namestitev si lahko v laboratoriju tudi zapišemo na ključek USB.
   162
   163Veliko uspeha pri delu! [[BR]]
   164
   165=== Spreminjanje ločljivosti ===
   166Ločljivost okna navideznega računalnika je nastavljena na najvišjo ločljivost 1280x1024.
   167Manjše ločljivosti izberemu iz menuja Settings->Display settings.
   168
   169= SVN Dostop do primerov v projektu vaje =
   170Primere lahko poleg brskanja na WWW strani poberete tudi z ukazom
   171{{{
   172svn co --username vaje svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/vaje
   173}}}
   174
   175Podajanje uporabniškega imena vaje v navideznem računalniku ni potrebno, saj je to ime že privzeto.
   176Geslo za dostop je ravno tako vaje.
   177
   178Primer za reševanje linearnih enačb si skopirate v svoj imenik z ukazom:
   179{{{
   180 cd
   181 cp vaje/lupack.c ipriimek/
   182 cp vaje/lupack.h ipriimek/
   183 cp vaje/example-lin.c ipriimek/
   184}}}
   185kjer je ipriimek seveda vaš imenik projekta, ki ste ga popreje ravno tako izvozili
   186{{{
   187 svn co svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/ipriimek
   188}}}
   189Ne pozabite si datoteke prijaviti z ukazi
   190{{{
   191 cd ipriimek
   192 svn add lupack.* example-lin.c
   193 svn ci -m "Primer reševanja linearnih enačb"
   194}}}
   195
   196= Povezave =
   197 * [wiki:izpitni-red Izpitni red] pri predmetih prof. Duhovnika
   198 * [attachment:bflow.pdf Besedilo naloge RPK 2008] -- v obliki PDF
   199 * [http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/teaching/torsion2/torsion.pdf Besedilo naloge RPK 2007] --  v obliki PDF
   200 * [http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Program za virtualni stroj] -- Namesti kot administrator pred namestitvijo Virtualnega računalnika vaje.zip
   201 * [http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/teaching/vaje.zip Navidezni računalnik za vaje (553MB)] - Odpakiraj vse v začasni imenik in dvo-klikni na datoteko namesti.
   202 * [http://www2.lecad.si/education/predmeti/gradivo/software/opengl-intro.pdf Računalniška grafika] -- Navodila za programiranje OpenGL grafike v Fortranu
   203 * [http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2001/di/Rupar/izobrazevanje/tutorc Programski jezik C ] -- Uvod v C (Stanislav Rupar)
   204 * [http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming C Programming] - Pregledna Wiki knjiga za jezik C
   205 * [wiki:naloge] - Besedila domačih nalog
   206 * [wiki:opengl-intro] - Računalniška grafika z OpenGL
   207 * [wiki:lab-intro] - Razvojno okolje za laboratorijske vaje
   208 * [http://lecad.si/cgi-bin/cclass.cgi Ocenjevalec nalog] - Kontrola pravilnosti delovanja domačih nalog
   209 * [wiki:prisotnost] - Tabela prisotnosti na vajah
   210
   211 * TracGuide --  Built-in Documentation
   212 * [http://trac.edgewall.org/wiki/TracFaq Trac FAQ] -- Frequently Asked Questions
   213 * TracSupport --  Trac Support
   214
   215For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.