wiki:jsc3d

Version 3 (modified by ptomsic, 7 years ago) (diff)

--

Prikaz na spletni strani z uporabo knjižnice jsc3d

Preprosti prikaz modela s knjižnico jsc3d

Preden model prikažemo na spletni strani je potrebno izvoziti kos v format, ustrezen za prikaz. Gre za STL format datoteke. V python OCC-ju izvozimo model v STL format na način:<br> Za izvoz objekta v STL format imamo na voljo knjižnico DataExchange?.STL:

  from OCC.Utils.DataExchange.STL import STLExporter

Model izvozimo v format STL tako, da najprej določimo ime novonastale datoteke, nato pa ime objekta, ki ga izvozimo:

  def Izvoz_v_STL(event=None):
  my_stl_exporter = STLExporter("Model_STL.stl")
  my_stl_exporter.set_shape(kocka)
  my_stl_exporter.write_file()

Poleg modela, ki ga želimo prikazati, potrebujemo tudi knjižnico za prikaz modela (knjižnica JSC3D). Za prikaz modela na spletni strani je potrebno natipkati kodo, ki je mešanica HTML5 formata in JavaScripta?:

<script src="jsc3d.min.js"></script>      <!-- Knjižnica jsc3d za prikaz na spletni strani -->
<script src="jsc3d.touch.js?"></script>     <!-- Knjižnica jsc3d za prikaz na tablicah -->
<script type="text/javascript">
function onLoad(){
 var canvas = document.getElementById('cv');  <!-- Ime elementa -->
 var viewer = new JSC3D.Viewer(canvas);    <!-- Ime prikaznega okna -->
 viewer.setParameter('SceneUrl', 'elbow.stl'); <!-- Model za prikaz -->
 viewer.init();
 viewer.update();
}   
window.onload = window.onresize = function() {onLoad();}    
</script> 

<div align="center">              <!-- Parametri prikaznega okna -->
<canvas id="cv" width="1200" height="800"
 style="background:lightgrey; border: 4px solid; float:center;" ></canvas>
</div>

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip