Changes between Version 4 and Version 5 of jsc3d


Ignore:
Timestamp:
Dec 24, 2013, 10:25:01 AM (8 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Highlight

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • jsc3d

  v4 v5  
  1 
  21= Prikaz na spletni strani z uporabo knjižnice jsc3d =
  32
   
  1413Za izvoz objekta v STL format imamo na voljo knjižnico DataExchange.STL:
  1514{{{
   15#!python
  1616    from OCC.Utils.DataExchange.STL import STLExporter
  1717}}}
   
  2020Model izvozimo v format STL tako, da najprej določimo ime novonastale datoteke, nato pa ime objekta, ki ga izvozimo:
  2121{{{
   22#!javascript
  2223    def Izvoz_v_STL(event=None):
  2324    my_stl_exporter = STLExporter("Model_STL.stl")
   
  2930
  3031{{{
   32#!javascript
  3133<script src="jsc3d.min.js"></script>            <!-- Knjižnica jsc3d za prikaz na spletni strani -->
  3234<script src="jsc3d.touch.js?"></script>         <!-- Knjižnica jsc3d za prikaz na tablicah -->
   
  131133Za različno senčenje modela v knjižnici jsc3d dodamo:
  132134{{{
   135#!javascript
  133136  viewer.setParameter('RenderMode','smooth');   <!-- Zgladitev prikaza modela -->
  134137}}}
   
  136139Kljub gladkemu prikazu kosa se nam pojavijo vizualne napake na ostrih prehodih (robovih). Napaka izvira iz načina senčenja ''smooth'', ki povpreči normalne vektorje ter s tem zgladi prikaz. Določimo prikaz za senčenje preko ostrih robov:
  137140{{{
  138   viewer.setParameter('CreaseAngle', 15);       <!-- Prilagoditev senčenja preko ostrih prehodov -->
   141#!javascript
   142  viewer.setParameter('CreaseAngle', 15);  // Prilagoditev senčenja preko ostrih prehodov
  139143}}}
  140144
   
  167171Začetni pogled moda je usmerjen v prikaz na ravnino X-Y, gledamo pa v smeri Z osi. Če hočemo spremeniti začetni prikaz kosa v drugi pogled (npr. izometrični pogled), je potrebno napraviti rotacijo začetnega pogleda. To napravimo z:
  168172{{{
   173#!javascript
  169174  viewer.setParameter('InitRotationX', 30);     <!-- rotacija zacetnega pogleda okoli X osi -->
  170175  viewer.setParameter('InitRotationY', 30);     <!-- rotacija zacetnega pogleda okoli Y osi -->
   
  201206Nastavimo lahko tudi poljubno  sliko za ozadje z uporabo ukaza BackgroundImageUrl. Slika se bo naložila po začetku init(). Velikost slike se bo avtomatično prilagodila dimenzijam prikaznega okna. Zato je smotrno definirati velikost prikaznega okna v razmerju širine/višine slike da se izognemo popačenju.
  202207{{{
   208#!javascript
  203209  viewer.setParameter('BackgroundImageUrl', 'Ozadje.jpg'); <!-- nastavitev slike za ozadje -->
  204210}}}
   
  230236Če hočemo, lahko po želji prikažemo tudi animirani kos. Najbolj preprosta animacija je preprosta rotacija modela. Pri tem določimo interval rotacije ter smer in kot v stopinjah rotacije. Prikazan je primer, ko rotiramo kos za 3° okoli Y osi. Prikaz se osveži 60 na minuto:
  231237{{{
   238#!javascript
  232239  setInterval(function(){viewer.rotate(0, 3, 0); viewer.update();}, 60); <!-- animacija- rotacija -->
  233240}}}
   
  261268Ugodno je, da se prikaz modela prilagaja trenutni velikosti okna brskalnika. Tako nastavimo začetno širino in višino:
  262269{{{
   270#!javascript
  263271  canvas.width = 0.9*window.innerWidth;         <!-- nastavitev zacetne sirine prikaznega okna -->
  264272  canvas.height = canvas.width/1.6;             <!-- nastavitev zacetne visine prikaznega okna -->
   
  267275Kljub nastavitvi velikosti prikaznega okna pa se le ta ne prilagaja spremembi velikosti brskalnika, ali pa rotaciji zaslona na tabličnih računalnikih/ mobitelih. Potrebno je napraviti še funkcijo za osveževanje prikaza:
  268276{{{
   277#!javascript
  269278window.onresize = function() {
  270279  var canvas = document.getElementById('cv');