Changes between Version 7 and Version 8 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 11:23:09 AM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v7 v8  
  5656
  5757== Preprosti program- Primer izdelave izvleka v prostor (Extrude) ==
   58
   59Primer izdelave kocke z dimenzijami 10x10x10. Postopek modeliranja v
   60komercialnih modelirnikih (SolidWorks, Catia, NX, ProEngineer, Inventor,...)
   61je sledeči:
   62 * izbira ravnine, na katero se nariše skica
   63 * izris oblike skice (kvadrat)
   64 * definiranje skice (dimenzije, geometrijske relacije, pozicija v prostoru)
   65 * izbira ustrezne značilke za izdelavo 3D objekta (Izvlek- Extrude)
   66 * določitev parametrov izvleka (smer, dolžina izvleka)
   67 * model je zmodeliran
   68
   69V okolju Python OCC poteka izris objekta nekoliko drugače. Razložen je
   70preprosti postopek izdelave kocke, ki poteka v večih korakih. Pri izdelavi
   71je potrebno manualno določiti vse parametre, ki jih komercialni modelirnik
   72običajno določi namesto nas.
   73
   74Korak 01: Izdelava točke v prostoru
   75{{{
   76#!python
   77Tocka = gp_Pnt(x_1 , y_1 , z_1)
   78}}}
   79
   80Korak 02: Izdelava robov iz točk
   81{{{
   82#!python
   83Rob = BRepBuilderAPI_MakeEdge(Zacetna_tocka, Koncna_tocka)
   84}}}
   85
   86Korak 03: Izdelava mrežnega modela iz točk
   87{{{
   88#!python
   89Mreza  = BRepBuilderAPI_MakeWire(Rob1.Edge() , Rob2.Edge() ,Rob3.Edge(), Rob4.Edge())
   90Mreza2  = BRepBuilderAPI_MakeWire(Mreza.Wire(), Rob1.Edge())
   91}}}
   92
   93Korak 04: Izdelava površine iz obstoječe mreže
   94{{{
   95#!python
   96Povrsina = BRepBuilderAPI_MakeFace(Mreza.Wire())
   97}}}
   98
   99Korak 05: Izdelava izvleka v prostor
   100{{{
   101#!python
   102Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Vektor)
   103Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Smer)
   104}}}