Changes between Version 6 and Version 7 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 10:59:47 AM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v6 v7  
  11
  2 = Primitivi =
   2= Python OCC =
  33== Struktura programa v Python OCC ==
  44
   
  2525start_display()
  2626}}}
  27 S tem ukazom iniciramo modelno okno. Definicija uporabljenih geometrijskih oblik mora biti podana preden se ukaz izvede.
   27S tem ukazom iniciramo modelno okno. Definicija uporabljenih geometrijskih oblik mora biti podana preden se ukaz izvede.[[Image(display.png, right)]]
  2828
  2929
  30 Uporaba miške v uporabniškem vmesniku:[[Image(display.png, right)]]
   30Uporaba miške v uporabniškem vmesniku:
  3131 * Rotacija objekta: levi gumb na miški
  3232 * Translacija objekta: srednji gumb na miški
  33  * Povečava objekta: desni gumb na miški
   33 * Povečava objekta: desni gumb na miški, premik levo-desno
   34
  3435Uporaba tipkovnice v uporabniškem vmesniku:
  3536 * Tipka'w'- prikaz žičnega modela
   
  3839 * Tipka 'f'- prikaz celega objekta v prikaznem oknu
  3940 * Tipka 'q'- prikaz vidnih robov
   41
   42Za izdelavo modela v okolju Python OCC je potrebna predhodna uvedba knjižnic OpenCascade (OCC), ki vsebujejo različne nabore ukazov:
   43{{{
   44#!python
   45from OCC.Display.SimpleGui import *  # Knjižnica z modelnim oknom ter uporabniškim vmesnikom (GUI)
   46from OCC.gp import *                 # Knjižnica z naborom osnovnih gradnikov -točk
   47from OCC.GC import *                 #
   48from OCC.TopoDS import *             # Knjižnica z naborom topoloških gradnikov (krivulje,...)
   49from OCC.BRepBuilderAPI import *     # Knjižnica z naborom osnovnih gradnikov skice (vozlišča, robovi, segmenti, mreže ...)
   50from OCC.BRepPrimAPI import *        # Knjižnica z naborom osnovnih geometrijskih primitivov
   51from OCC.BRepFilletAPI import *      # Knjižnica z naborom orodij za izdelavo zaokrožitev
   52}}}
   53V program uvedemo zgolj knjižnice, ki jih tudi rabimo za učinkovito delovanje.
   54
   55
   56
   57== Preprosti program- Primer izdelave izvleka v prostor (Extrude) ==