Changes between Version 49 and Version 50 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 16, 2015, 12:20:09 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Popravek k lupinam

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v49 v50  
  669669{{{
  670670#!python
   671# -*- coding: utf-8 -*-
   672
   673from OCC.Display.SimpleGui import init_display
   674from OCC.BRepPrimAPI import BRepPrimAPI_MakeBox
  671675from OCC.BRepOffsetAPI import *
  672 }}}
  673 Pri izdelavi lupine je potrebno določiti geometrijo iz katere hočemo narediti lupiono, ploskve, ki jih hočemo odstraniti, debelino lupine ter toleranco izdelave modela:
  674 {{{
  675 #!python
  676 lupina = BRepOffsetAPI_MakeThickSolid(Oblika, Odstr_ploskve, debelina, toleranca)
  677 '''
  678 #Uporabimo seznam, ki vsebuje povšine (postopek je opisan pri Izdelava posnetij (Chamfer))
   676from OCC.TopExp import *
   677from OCC.TopoDS import *
   678from OCC.TopTools import *
   679from OCC.TopAbs import *
   680
   681display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()
   682my_box = BRepPrimAPI_MakeBox(10., 20., 30.)
   683
   684debelina = 1
   685toleranca = 1.e-8
   686
   687# --------------------------------------------------
   688# Seznam, ki vsebuje vse površine
   689# --------------------------------------------------
   690
   691aFaceExplorer = TopExp_Explorer(my_box.Shape(), TopAbs_FACE)
   692
   693face_results = []
   694while aFaceExplorer.More():
   695   aFace = topods().Face(aFaceExplorer.Current())
   696   face_results.append(aFace)
   697   aFaceExplorer.Next()
   698aFaceExplorer.ReInit()
   699
   700# --------------------------------------------------
   701# Odstranjevanje ploskev, ki jih v modelu ne želimo
   702# --------------------------------------------------
   703
  679704Odstr_ploskve = TopTools_ListOfShape()
  680 Odstr_ploskve.Append(face_results[0]) #Sedaj smo med povšine, ki bodo odstranjene, dodali površino 0. Dodajamo poljubno.
  681 debelina = 1
  682 toleranca = 1.e-3
  683 '''
   705Odstr_ploskve.Append(face_results[0])
   706Odstr_ploskve.Append(face_results[2])
   707
   708# --------------------------------------------------
   709# Definiranje lupine
   710# --------------------------------------------------
   711lupina = BRepOffsetAPI_MakeThickSolid(my_box.Shape(), Odstr_ploskve, debelina, toleranca)
   712
   713
   714#display.DisplayShape(my_box.Shape(), update=True)
   715display.DisplayShape(lupina.Shape(), update=True)
   716start_display()
   717
  684718}}}
  685719[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]