Changes between Version 46 and Version 47 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 11, 2015, 10:45:23 AM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Posodobil kodo pri "Izdelava lupine ( Shell )".

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v46 v47  
  674674#!python
  675675lupina = BRepOffsetAPI_MakeThickSolid(Oblika, Odstr_ploskve, debelina, toleranca)
   676'''
   677#Uporabimo seznam, ki vsebuje povšine (postopek je opisan pri Izdelava posnetij (Chamfer))
   678Odstr_ploskve = TopTools_ListOfShape()
   679Odstr_ploskve.Append(face_results[0]) #Sedaj smo med povšine, ki bodo odstranjene, dodali površino 0. Dodajamo poljubno.
   680debelina = 1
   681toleranca = 1.e-3
   682'''
  676683}}}
  677684[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]