Changes between Version 45 and Version 46 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 11, 2015, 10:12:21 AM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Posodobil kodo za uvoz IGES datotek.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v45 v46  
  803803Uvoz iz IGES
  804804[[BR]][[BR]]
  805 Za uvoz objekta iz IGES format imamo na voljo knjižnico DataExchange.IGES:
  806 {{{
  807 #!python
  808 from OCC.Utils.DataExchange.IGES import IGESImporter
   805Za uvoz objekta iz IGES format imamo na voljo knjižnico OCC.IGESControl:
   806{{{
   807#!python
   808from OCC.IGESControl import *
  809809}}}
  810810Model iz IGES formata uvozimo tako, da najprej določimo ime datoteke, nato datoteko preberemo, na koncu pa model prikažemo:
   
  812812#!python
  813813def Uvoz_iz_IGES(event=None):
  814     uvoz_iz_IGES = IGESImporter("primer_iges.igs")
  815     uvoz_iz_IGES.read_file()
  816     oblika = uvoz_iz_IGES.get_shapes()
  817     display.EraseAll()
  818     display.DisplayShape(oblika)
   814    iges_reader = IGESControl_Reader()
   815    status = iges_reader.ReadFile('Model_IGES.igs')
   816    failsonly = False
   817    iges_reader.PrintCheckLoad(failsonly, IFSelect_ItemsByEntity)
   818    iges_reader.PrintCheckTransfer(failsonly, IFSelect_ItemsByEntity)
   819    ok = iges_reader.TransferRoots()
   820    oblika = iges_reader.Shape(1)
   821    display.DisplayShape(oblika, update=True)
  819822}}}
  820823[[BR]][[BR]]