Changes between Version 44 and Version 45 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 11, 2015, 10:03:44 AM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Posodobil kodo pri uvozu v STEP in STL.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v44 v45  
  821821Uvoz iz STEP
  822822[[BR]][[BR]]
  823 Za uvoz objekta iz STEP format imamo na voljo knjižnico DataExchange.STEP:
  824 {{{
  825 #!python
  826 from OCC.Utils.DataExchange.STEP importSTEPImporter
   823Za uvoz objekta iz STEP format imamo na voljo knjižnico OCC.STEPControl:
   824{{{
   825#!python
   826from OCC.STEPControl import *
  827827}}}
  828828Model iz STEP formata uvozimo tako, da najprej določimo ime datoteke, nato datoteko preberemo, na koncu pa model prikažemo:
   
  830830#!python
  831831def Uvoz_iz_STEP(event=None):
  832     uvoz_iz_STEP = STEPImporter("primer_step.stp")
  833     uvoz_iz_STEP.read_file()
  834     oblika = uvoz_iz_STEP.get_shapes()
  835     display.EraseAll()
  836     display.DisplayShape(oblika)
   832    step_reader = STEPControl_Reader()
   833    status = step_reader.ReadFile('Model_STEP.stp')
   834    ok = step_reader.TransferRoot(1)
   835    _nbs = step_reader.NbShapes()
   836    bottle_stp = step_reader.Shape(1)
   837    display.DisplayShape(oblika, update=True)
   838
  837839}}}
  838840[[BR]][[BR]]
   
  848850#!python
  849851def Uvoz_iz_STL(event=None):
   852    stl_reader = StlAPI_Reader()
  850853    oblika = TopoDS_Shape()
  851     uvoz_iz_STL = StlAPI()
  852     uvoz_iz_STL.Read(oblika, "Model_STL.stl")
  853     display.EraseAll()
  854     display.DisplayShape(oblika)
  855 
  856 }}}
   854    stl_reader.Read(oblika, "Model_STL.stl")
   855    display.DisplayShape(oblika, update=True)
   856}}}