Changes between Version 43 and Version 44 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2015, 3:18:50 PM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Posodobil kodo pri izvozu v STEP in STL

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v43 v44  
  771771{{{
  772772#!python
  773 from OCC.Utils.DataExchange.STEP import STEPExporter
   773from OCC.STEPControl import *
  774774}}}
  775775Model izvozimo v format STEP tako, da najprej določimo ime novonastale datoteke, nato pa ime objekta, ki ga izvozimo:
   
  777777#!python
  778778def Izvoz_v_STEP(event=None):
  779     izvoz_v_STEP = STEPExporter("Model_STEP.stp")
  780     izvoz_v_STEP.add_shape(oblika)
  781     izvoz_v_STEP.write_file()
   779    step_writer = STEPControl_Writer()
   780    step_writer.Transfer(Objekt, STEPControl_AsIs)
   781    status = step_writer.Write("STEP_Model.stp")
  782782}}}
  783783[[BR]][[BR]]
   
  793793#!python
  794794def Izvoz_v_STL(event=None):
  795     izvoz_v_STL = StlAPI()
  796     izvoz_v_STL.Write(oblika, "Model_STL.stl", False)
   795    stl_export = StlAPI_Writer()
   796    stl_export.Write(bottle_final, "STL_Model.stl", False)
  797797}}}
  798798