Changes between Version 42 and Version 43 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2015, 3:04:43 PM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Posodobil kodo pri "Izdelava posnetij (Chamfer)"

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v42 v43  
  477477from OCC.TopoDS import *
  478478from OCC.TColgp import *
  479 from OCC.Display.OCCViewer import *
  480479}}}
  481480Pri apliciranju vseh vrst zaokrožitev je potrebno imeti podatek o robu oziroma točki kamor hočemo izvesti zaokrožitev ter o parametrih zaokrožitve (radij zaokrožitve).
   
  614613from OCC.TopExp import* #knjiznica z topoloskimi elementi
  615614from OCC.BRepFilletAPI import * #Knjiznica z zaokrozitvami
  616 from OCC.Utils.Topology import *
  617615from OCC.BRep import *
   616from OCC.TopExp import *
   617from OCC.TopAbs import *
   618from OCC.TopTools import *
   619from OCC.TopoDS import *
   620from OCC.TColgp import *
  618621}}}
  619622Izdelava posnetja poteka podobno, kakor izdelava zaokrožitve, saj imamo za vir ukazov isto knjižnico BRepFilletAPI. Na enak način, kot v primeru zaokrožitve, določimo uporabo posnetja:
   
  631634{{{
  632635#!python
  633 posnetje = BRepFilletAPI_MakeChamfer(Oblika)
  634 topology_traverser = Topo(Oblika)
  635 for aEdge in topology_traverser.edges():
  636     first, last = TopExp().FirstVertex(aEdge), TopExp().LastVertex(aEdge)
   636posnetje = BRepFilletAPI_MakeChamfer(Olika)
   637Razdalja = 20 #Poljubno
   638topExp = TopExp_Explorer()
   639anEdgeExplorer = TopExp_Explorer(Oblika, TopAbs_EDGE)
   640aFaceExplorer = TopExp_Explorer(Oblika, TopAbs_FACE)
   641
   642#Naredimo seznam, ki vsebuje vse površine
   643face_results = []
   644while aFaceExplorer.More():
   645   aFace = topods().Face(aFaceExplorer.Current())
   646   face_results.append(aFace)
   647   aFaceExplorer.Next()
   648aFaceExplorer.ReInit()
   649
   650while anEdgeExplorer.More():
   651    edge = topods.Edge(anEdgeExplorer.Current())
   652    first, last = topexp_FirstVertex(edge), topexp_LastVertex(edge)
  637653    first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
  638     if first_vert.Z()==Visina and last_vert.Z()==Visina:
  639         for aFace in topology_traverser.faces():
  640                 posnetje.Add(Razdalja, Rob, Povrsina)
  641 #                posnetje.Add(Razdalja_1, Razdalja_2, Rob, Povrsina)
   654    if first_vert.Z()==b and last_vert.Z()==b:
   655        for face in face_results:
   656            posnetje.Add(Razdalja, edge, face)
  642657    if first_vert.Z()==0 and last_vert.Z()==0:
  643         for aFace in topology_traverser.faces():
  644                 posnetje.Add(Razdalja, Rob, Povrsina)
  645 #                posnetje.Add(Razdalja_1, Razdalja_2, Rob, Povrsina)
  646 kocka = posnetje
   658        for face in face_results:
   659            posnetje.Add(Razdalja, edge, face)
   660    anEdgeExplorer.Next()
   661posnetje.Build()
   662kocka = posnetje.Shape()
  647663}}}
  648664