Changes between Version 40 and Version 41 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2015, 10:40:25 AM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Pri "Izdelava zaokrožitev (Fillet)" dodal še, kako se lahko naredi seznam, ki vsebuje reference na vse robove, in tako izberemo le željene robove na katerih želimo izvesti zaokrožitev.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v40 v41  
  522522    afillet.Build()
  523523    oblika = afillet.Shape()
   524}}}
   525Če želimo narediti zaokrožitev le na določenih robovih lahko s pomočjo TopExp_Explorer-ja ustvarimo seznam z vsemi robovi. Tako lahko potem izberemo željene robove in na njih izvedemo zaokrožitev.
   526{{{
   527#!python
   528anEdgeExplorer = TopExp_Explorer(izvlek, TopAbs_EDGE)
   529    results = []
   530    while anEdgeExplorer.More():
   531       anEdge = topods().Edge(anEdgeExplorer.Current())
   532       results.append(anEdge)
   533       anEdgeExplorer.Next()
   534    anEdgeExplorer.ReInit()
   535zaokrozitev.Add(Radij, results[0])
   536zaokrozitev.Add(Radij, results[2])
   537.
   538.
   539.
  524540}}}
  525541Pri izdelavi zaokrožitev moramo biti pozorni na velikost zaokrožitve. Vrednost zaokrožitve mora biti dovolj majhna da lahko normalno zaokrožimo robove.