Changes between Version 38 and Version 39 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 6, 2015, 4:16:13 PM (5 years ago)
Author:
dpenko
Comment:

Uredil kodo za nov PythonOcc 0.16 pri "Izdelava zaokrožitev"

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v38 v39  
  453453Knjižnica ukazov za izdelavo zaokrožitev se nahaja v viru BRepFilletAPI in jo je potrebno vključiti v program pred uporabo ukaza:
  454454{{{
  455 #!python
  456 from OCC.TopExp import*       
   455#!python     
  457456from OCC.BRepFilletAPI import *
  458 from OCC.Utils.Topology import *
   457from OCC.TopExp import *
   458from OCC.TopAbs import *
   459from OCC.TopTools import *
   460from OCC.TopoDS import *
   461from OCC.TColgp import *
   462from OCC.Display.OCCViewer import *
  459463}}}
  460464Pri apliciranju vseh vrst zaokrožitev je potrebno imeti podatek o robu oziroma točki kamor hočemo izvesti zaokrožitev ter o parametrih zaokrožitve (radij zaokrožitve).
   
  469473{{{
  470474#!python
  471 topology_traverser = Topo(Oblika)
  472 for aEdge in topology_traverser.edges():
  473     zaokrozitev.Add(Radij , aEdge)
  474 #    zaokrozitev.Add(Radij_1, Radij_2 , aEdge)
   475anEdgeExplorer = TopExp_Explorer(oblika, TopAbs_EDGE)
   476
   477    while anEdgeExplorer.More():
   478        anEdge = topods.Edge(anEdgeExplorer.Current())
   479        zaokrozitev.Add(Radij_1, anEdge)
   480        #zaokrozitev.Add(Radij_1, Radij_2, anEdge)
   481        anEdgeExplorer.Next()
   482
   483    zaokrozitev.Build()
   484    oblika = zaokrozitev.Shape()
  475485}}}
  476486[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] [[Image(26.png, 300, right)]]
   
  478488{{{
  479489#!python
  480 for aEdge in topology_traverser.edges():
  481     first, last = TopExp().FirstVertex(aEdge), TopExp().LastVertex(aEdge)
  482     first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
  483     if first_vert.Z() != last_vert.Z():
  484         zaokrozitev.Add(Radij, aEdge)
   490topExp = TopExp_Explorer()
   491    topExp.Init(oblika, TopAbs_VERTEX)
   492
   493    # Vzamemo dve točki (two vertices)
   494    vertA = topods_Vertex(topExp.Current())
   495    topExp.Next()
   496    vertB = topods_Vertex(topExp.Current())
   497    anEdgeExplorer = TopExp_Explorer(oblika, TopAbs_EDGE)
   498    while anEdgeExplorer.More():
   499        edge = topods.Edge(anEdgeExplorer.Current())
   500        first, last = topexp_FirstVertex(edge), topexp_LastVertex(edge)
   501        vertex, first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(vertA), BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
   502        if first_vert.Z() != last_vert.Z():
   503            zaokrozitev.Add(Radij_1, edge)
   504        anEdgeExplorer.Next()
   505    afillet.Build()
   506    oblika = afillet.Shape()
  485507}}}
  486508Pri izdelavi zaokrožitev moramo biti pozorni na velikost zaokrožitve. Vrednost zaokrožitve mora biti dovolj majhna da lahko normalno zaokrožimo robove.
   
  523545{{{
  524546#!python
  525 def vertex_fillet(oblika, tocka):
   547def vertex_fillet(oblika, vert):
  526548    afillet = BRepFilletAPI_MakeFillet(oblika)
  527549    cnt = 0
  528     for edg in topo.edges_from_vertex(tocka):
  529         first, last = TopExp().FirstVertex(edg), TopExp().LastVertex(edg)
  530         vertex, first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(tocka), BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
  531         if edg.Orientation():
   550    # Iz točk najdemo robove
   551    _map = TopTools_IndexedDataMapOfShapeListOfShape()
   552    topexp_MapShapesAndAncestors(oblika, TopAbs_VERTEX, TopAbs_EDGE, _map)
   553    results = _map.FindFromKey(vert)
   554    topology_iterator = TopTools_ListIteratorOfListOfShape(results)
   555    while topology_iterator.More():
   556        edge = topods_Edge(topology_iterator.Value())
   557        topology_iterator.Next()
   558        first, last = topexp_FirstVertex(edge), topexp_LastVertex(edge)
   559        vertex, first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(vert), BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
   560        if edge.Orientation():
  532561            if not vertex.IsEqual(first_vert, 0.001):
  533                 afillet.Add(Radij_1, Radij_2, Rob)
   562                afillet.Add(0, 20., edge)
  534563            else:
  535                 afillet.Add(Radij_1, Radij_2, Rob)
  536             cnt+=1
   564                afillet.Add(20, 0, edge)
   565        cnt += 1
  537566    afillet.Build()
  538567    if afillet.IsDone():