Changes between Version 32 and Version 33 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 5, 2015, 10:53:30 AM (6 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v32 v33  
  22= Izdelava modelov z OpenCascade =
  33
  4 [[PageOutline]]
  5 PythonOCC omogoča enostavnejšo uporabo jedra modelirnika OpenCascade v jeziku Python.
  6 Prednost Pythona v primerjavi z C++ je:
  7  - Prenosljivosti. Programi se interpretirajo in jih ni potrebno prevajati zato delujejo na vseh operacijskih sistemih. So pa nekoliko počasnejši.
  8  - Enostavnejša namestitev potrebnih knjižnic, brez zahtevne konfiguracije povezovalnih parametrov, ki so značilni za C++.
  9  - Lažje učenje jezika. V interaktivnem načinu obstaja tudi refleksija oziroma dinamično prepoznavanje možnih ukazov v objektu.
  10 
  11 Za vaje je potrebno na Windowsih (tudi 64 bitnih) namestiti naslednje pakete:
  12  1. [http://python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi Python 2.6] interpreter jezika z osnovnimi knjižnicami
  13  2. [http://downloads.sourceforge.net/wxpython/wxPython2.8-win32-unicode-2.8.12.1-py26.exe wxPython] za opravljanje z okni
  14  3. [http://pythonocc.googlecode.com/files/pythonOCC-0.5-win32-all-in-one-py26.exe PythonOCC] povezava Pytona z jedrom OpenCascade
  15 
  16 Neobvezno vendar priporočljivo je namesti še:
  17  1. [http://archive.ipython.org/release/0.11/ipython-0.11.win32-setup.exe iPython] za interektivno delo
  18  2. [http://downloads.sourceforge.net/project/numpy/NumPy/1.6.1/numpy-1.6.1-win32-superpack-python2.6.exe NumPy] za delo z numeričnimi metodami in matrikami.
  19  3. [http://downloads.sourceforge.net/project/scipy/scipy/0.10.0b2/scipy-0.10.0b2-win32-superpack-python2.6.exe SciPy] za delo z znanstvenimi algoritmi.
  20 
  21 Pred preizkusom prvih primerov je potrebno nastaviti še pot do interpreterja  v ''Moj računalnik -> Lastnosti -> Dodatne nastavitve sistema -> Spremenljivke okolja ... -> Sistemske spremenljivke -> Path -> Uredi -> Vrednost spremeljivke'': in na koncu dodamo `;c:\Python26;`. Po tem je potremn računalnik ''vnovič zagnati''.
  22 
  23 V primeru, da nam klik na ''Start->Vsi programi->pythonOCC -> Examples -> Level1 -> !HelloWorld -> helloworld.py'' okno na hitro odpre, vendar modela ne prikaže, imamo težave z OpenGL krmilniki. Najenostavneje težavo odpravimo s spremembo osnovnega prikazovalnika v datoteki `C:\Python26\Lib\site-packages\OCC\Display\wxDisplay.py` v kateri platformo `darwin` poistovetimo z `win32` tako da del kode v tej datoteki izgleda:
  24 {{{
  25 #!python
  26 if sys.platform=='win32':
  27     BaseClass = wx.Panel
  28 else:
  29     import wx.glcanvas
  30     BaseClass = wx.glcanvas.GLCanvas
  31 }}}
  32 V primeru, da nam namestitveni program nepravilno namesti imenik na {{{C:\OCC}}} ga prestavimo v podimenik {{{C:\Python26\Lib\site-packages}}}
  33 ----
  344
  355== Struktura programa v Python OCC ==