Changes between Version 29 and Version 30 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 26, 2013, 4:25:01 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v29 v30  
  700700Zrcalna_oblika = myBRepTransformation.Shape()
  701701}}}
   702[[BR]][[BR]]
   703
   704== Izvoz/ uvoz modelov različnih formatov ==
   705
   706Z odprtokodnim modelirnim jedrom OpenCascade je možno tudi uvoziti in izvoziti modele različnih formatov. Izmenjava datotek med različnimi modelirniki je problematična tematika, zato obstajajo standradni formati zapisa modelov, ki jih je možno vpeljati v različne modelirnike. Opisani so postopki, ki nam pomagajo pri prikazu modelov, narejenih v različnih zapisih.
   707
   708=== Izvoz modelov ===
   709[[Image(34.png, 300, right)]]
   710Izdelani objekt, narejen z OpenCasade jedrom, lahko izvozimo v več pojubnih formatov. Za to imamo na voljo knjižnice za izvoze v različne datoteke.
   711[[BR]][[BR]]
   712Izvoz v STEP
   713[[BR]][[BR]]
   714Za izvoz objekta v STEP format imamo na voljo knjižnico DataExchange.STEP:
   715{{{
   716#!python
   717from OCC.Utils.DataExchange.STEP import STEPExporter
   718}}}
   719Model izvozimo v format STEP tako, da najprej določimo ime novonastale datoteke, nato pa ime objekta, ki ga izvozimo:
   720{{{
   721#!python
   722def Izvoz_v_STEP(event=None):
   723    izvoz_v_STEP = STEPExporter("Model_STEP.stp")
   724    izvoz_v_STEP.add_shape(oblika)
   725    izvoz_v_STEP.write_file()
   726}}}
   727[[BR]][[BR]]
   728Izvoz v STL
   729[[BR]][[BR]]
   730Za izvoz objekta v STL format imamo na voljo knjižnico StlApi:
   731{{{
   732#!python
   733from OCC.StlAPI import *
   734}}}
   735Model izvozimo v format STL tako, da najprej določimo ime novonastale datoteke, nato pa ime objekta, ki ga izvozimo:
   736{{{
   737#!python
   738def Izvoz_v_STL(event=None):
   739    izvoz_v_STL = StlAPI()
   740    izvoz_v_STL.Write(oblika, "Model_STL.stl", False)
   741}}}
   742
   743=== Uvoz modelov ===
   744[[Image(35.png, 300, right)]]
   745Izdelani objekt, shranjen v formatu STEP, IGES ali STL, lahko prikažemo tudi v OpenCascade-u. Za to imamo na voljo knjižnice za uvoze iz različnih datotek.
   746[[BR]][[BR]]
   747Uvoz iz IGES
   748[[BR]][[BR]]
   749Za uvoz objekta iz IGES format imamo na voljo knjižnico DataExchange.IGES:
   750{{{
   751#!python
   752from OCC.Utils.DataExchange.IGES import IGESImporter
   753}}}
   754Model iz IGES formata uvozimo tako, da najprej določimo ime datoteke, nato datoteko preberemo, na koncu pa model prikažemo:
   755{{{
   756#!python
   757def Uvoz_iz_IGES(event=None):
   758    uvoz_iz_IGES = IGESImporter("primer_iges.igs")
   759    uvoz_iz_IGES.read_file()
   760    oblika = uvoz_iz_IGES.get_shapes()
   761    display.EraseAll()
   762    display.DisplayShape(oblika)
   763}}}
   764[[BR]][[BR]]
   765Uvoz iz STEP
   766[[BR]][[BR]]
   767Za uvoz objekta iz STEP format imamo na voljo knjižnico DataExchange.STEP:
   768{{{
   769#!python
   770from OCC.Utils.DataExchange.STEP importSTEPImporter
   771}}}
   772Model iz STEP formata uvozimo tako, da najprej določimo ime datoteke, nato datoteko preberemo, na koncu pa model prikažemo:
   773{{{
   774#!python
   775def Uvoz_iz_STEP(event=None):
   776    uvoz_iz_STEP = STEPImporter("primer_step.stp")
   777    uvoz_iz_STEP.read_file()
   778    oblika = uvoz_iz_STEP.get_shapes()
   779    display.EraseAll()
   780    display.DisplayShape(oblika)
   781}}}
   782[[BR]][[BR]]
   783Uvoz iz STL
   784[[BR]][[BR]]
   785Za uvoz objekta iz STL format imamo na voljo knjižnico StlAPI:
   786{{{
   787#!python
   788from OCC.StlAPI import *
   789}}}
   790Model iz STL formata uvozimo tako, da najprej določimo ime datoteke, nato datoteko preberemo, na koncu pa model prikažemo:
   791{{{
   792#!python
   793def Uvoz_iz_STL(event=None):
   794    oblika = TopoDS_Shape()
   795    uvoz_iz_STL = StlAPI()
   796    uvoz_iz_STL.Read(oblika, "Model_STL.stl")
   797    display.EraseAll()
   798    display.DisplayShape(oblika)
   799
   800}}}