Changes between Version 27 and Version 28 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 22, 2013, 1:33:46 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v27 v28  
  5757start_display()
  5858}}}
  59 S tem ukazom iniciramo modelno okno. Definicija uporabljenih geometrijskih oblik mora biti podana preden se ukaz izvede.[[Image(display.png, right)]]
   59S tem ukazom iniciramo modelno okno. Definicija uporabljenih geometrijskih oblik mora biti podana preden se ukaz izvede.[[Image(display.png, 500, right)]]
  6060[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  6161
   
  9393== Preprosti program- Primer izdelave izvleka v prostor (Extrude) ==
  9494
  95 Primer izdelave kocke z dimenzijami 10x10x10. Postopek modeliranja v [[Image(Kocka.png, right)]]
   95Primer izdelave kocke z dimenzijami 10x10x10. Postopek modeliranja v [[Image(Kocka.png, 300, right)]]
  9696komercialnih modelirnikih (SolidWorks, Catia, NX, ProEngineer, Inventor,...)
  9797je sledeči:
   
  102102 * določitev parametrov izvleka (smer, dolžina izvleka)[[BR]][[BR]]
  103103 * model je zmodeliran
  104 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   104[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  105105
  106106V okolju Python OCC poteka izris objekta nekoliko drugače. Razložen je
   
  109109običajno določi namesto nas.[[BR]][[BR]]
  110110
  111 Korak 01: Izdelava točke v prostoru [[Image(Vozlisca.png, right)]]
   111Korak 01: Izdelava točke v prostoru [[Image(Vozlisca.png, 300, right)]]
  112112Razlaga ukaza za izdelavo točke [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classgp__Pnt.html gp__Pnt]
  113113{{{
   
  125125display.DisplayShape(Vozlisce.Shape())
  126126}}}
  127 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  128 
  129 
  130 Korak 02: Izdelava robov iz točk [[Image(Robovi.png, right)]]
   127[[BR]][[BR]][[BR]]
   128
   129
   130Korak 02: Izdelava robov iz točk [[Image(Robovi.png, 300, right)]]
  131131{{{
  132132#!python
   
  140140display.DisplayShape(Rob.Shape())
  141141}}}
  142 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  143 
  144 Korak 03: Izdelava mrežnega modela iz točk [[Image(Wire.png, right)]]
   142[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   143
   144Korak 03: Izdelava mrežnega modela iz točk [[Image(Wire.png, 300, right)]]
  145145{{{
  146146#!python
   
  158158display.DisplayShape(Mreza.Shape())
  159159}}}
  160 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  161 
  162 Korak 04: Izdelava površine iz obstoječe mreže [[Image(Povrsina.png, right)]]
   160[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   161
   162Korak 04: Izdelava površine iz obstoječe mreže [[Image(Povrsina.png, 300, right)]]
  163163{{{
  164164#!python
   
  172172display.DisplayShape(Povrsina.Shape())
  173173}}}
  174 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  175 
  176 Korak 05: Izdelava izvleka v prostor [[Image(Solid.png, right)]]
   174[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   175
   176Korak 05: Izdelava izvleka v prostor [[Image(Solid.png, 300, right)]]
  177177Izdelano površino lahko uporabimo za izdelavo tridimenzionalne oblike. Če hočemo narediti
  178178izvlek, je potrebno najprej določiti še parametre vičine izvleka. V ta namen določimo vektor,
   
  191191Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Smer)
  192192}}}
  193 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   193[[BR]][[BR]]
  194194
  195195Barvo modela lhako po želji spremenimo z uporabo ukaza:
   
  200200[[BR]][[BR]]
  201201
  202 Primer programa za izdelavo izvleka:[[Image(Solid-barve.png, right)]]
   202Primer programa za izdelavo izvleka:[[Image(Solid-barve.png, 300, right)]]
  203203{{{
  204204#!python
   
  252252
  253253=== Izdelava kvadra ===
  254 [[Image(Kvader.png, right)]]
   254[[Image(Kvader.png, 300, right)]]
  255255{{{
  256256#!python
   
  263263 * (Tocka1, dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader se prične izrisovati od točke 1 (X,Y,Z) dalje inje določen z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
  264264 * (Tocka 1, Tocka2) ... kvader določimo s koordinatami dveh točk, ki ježita v nasproti ležečih ogliščih
  265 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   265[[BR]]
  266266
  267267
  268268=== Izdelava izvleka pod kotom nagiba ===
  269 [[Image(Kvader-nagib.png, right)]]
   269[[Image(Kvader-nagib.png, 600, right)]]
  270270{{{
  271271#!python
   
  284284
  285285=== Izdelava valja ===
  286 [[Image(Valj.png, right)]]
   286[[Image(Valj.png, 600, right)]]
  287287{{{
  288288#!python
   
  301301os = gp_Ax2(Tocka, normala)     #definicija osi
  302302}}}
  303 [[BR]][[BR]]
  304303
  305304
  306305=== Izdelava stožca ===
  307 [[Image(Stozec.png, right)]]
   306[[Image(Stozec.png, 600, right)]]
  308307{{{
  309308#!python
   
  315314 * (Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  316315 * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2
  317 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   316[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  318317
  319318
  320319=== Izdelava sfere ===
  321 [[Image(Sfera.png, right)]]
   320[[Image(Sfera.png, 600, right)]]
  322321{{{
  323322#!python
   
  331330 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelave sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  332331 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
  333 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   332[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  334333
  335334=== Izdelava torusa ===
  336 [[Image(Torus.png, right)]]
   335[[Image(Torus.png, 600, right)]]
  337336{{{
  338337#!python
   
  345344 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani) ... izdelava delnega torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
  346345 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
  347 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   346[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  348347
  349348
  350349=== Izdelava izvleka ===
  351 [[Image(Izvlek_2.png, right)]]
   350[[Image(Izvlek_2.png, 600, right)]]
  352351{{{
  353352#!python
   
  358357 * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja
  359358 * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri
  360 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   359[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  361360
  362361
  363362=== Izdelava krožnega izvleka ===
  364 [[Image(Izvlek_krozni.png, right)]]
   363[[Image(Izvlek_krozni.png, 600, right)]]
  365364{{{
  366365#!python
   
  371370 * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi
  372371 * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi
  373 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   372[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  374373----
  375374
  376375== Uporaba menijev znotraj prikaznega okna ==
  377 [[Image(Meniji.png, right)]]
   376[[Image(Meniji.png, 600, right)]]
  378377
  379378Najprej je potrebno definirati funkcije, ki izvršijo ukaz (izdelajo neko obliko). Pri tem pred izrisom oblike počistimo modelno okno obstoječih oblik z ukazom [display.EraseAll()].
   
  393392add_function_to_menu('Ime_menija',Funkcija2)
  394393}}}
  395 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   394[[BR]][[BR]]
  396395
  397396
   
  404403[[BR]][[BR]]
  405404
  406 Seštevanje (Fusion) [[Image(20.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
   405Seštevanje (Fusion) [[Image(20.png, 300, right)]]  [[BR]][[BR]]
  407406Operacija seštevanja objektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Fuse.html BRepAlgoAPI__Fuse], kjer dodamo kot argumente 3D obliki, ki ju želimo združiti:
  408407{{{
   
  410409sestevanje = BRepAlgoAPI_Fuse(Oblika1,Oblika2)
  411410}}}
  412 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  413 
  414 
  415 Presek (Common) [[Image(21.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
   411[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   412
   413
   414Presek (Common) [[Image(21.png, 300, right)]]  [[BR]][[BR]]
  416415Operacija izdelave preseka objektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Common.html BRepAlgoAPI__Common], kjer dodamo kot argumente 3D obliki, med katerimi želimo poiskati skupni volumen:
  417416{{{
   
  419418presek = BRepAlgoAPI_Common(Oblika1,Oblika2)
  420419}}}
  421 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  422 
  423 
  424 Odštevanje (Cut) [[Image(22.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
   420[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   421
   422
   423Odštevanje (Cut) [[Image(22.png, 600, right)]]  [[BR]][[BR]]
  425424Operacija odštevanjaobjektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Cut.html BRepAlgoAPI__Cut], kjer dodamo kot argumente 3D obliki. Prvi argument predstavlja osnovno obliko, drugi argument pa predstavlja geometrijo, ki jo odštevamo. Vrstni red je v tem primeru pomemben!
  426425{{{
   
  428427odstevanje = BRepAlgoAPI_Cut(Objekt1, Objekt2)
  429428}}}
  430 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   429[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  431430
  432431
  433432== Geometrijske transformacije ==
  434 Translacija objekta (Transform) [[Image(23.png, right)]] [[BR]][[BR]]
   433Translacija objekta (Transform) [[Image(23.png, 600, right)]] [[BR]][[BR]]
  435434Za premik objekta v prostoru se uporabi funkcija za translacijo. Pri tem je potrebno najprej določiti vektor premika, nato pa izberemo obliko, ki jo želimo premakniti v prostoru. Preprosta koda je zapisana:
  436435{{{
   
  441440rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika, Translacija).Shape()
  442441}}}
  443 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  444 
  445 
  446 Rotacija objekta (Rotation) [[Image(24.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
   442[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   443
   444
   445Rotacija objekta (Rotation) [[Image(24.png, 600, right)]]  [[BR]][[BR]]
  447446V kolikor želimo obstoječi objekt rotirati, je potrebno določiti najprej referenčno točko, ki služi kot lokacija osi vrtenja, ter nato določiti še rotacijsko os s smerjo vektorja. Potrebno je tudi določiti kot rotacije, ki ga določimo v radianih. Nazadnje izberemeo obliko, ki jo hočemo zavrteti okoli izbrane osi. Preprosti algoritem je zapisan:
  448447{{{
   
  454453rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika, TransfRot).Shape()
  455454}}}
  456 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  457 
  458 
  459 Povečava objekta (Scale) [[Image(24a.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
   455[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   456
   457
   458Povečava objekta (Scale) [[Image(24a.png, 300, right)]]  [[BR]][[BR]]
  460459Objektu lahko spremmenimo  velikost tudi po tem, ko je le ta enkrat že narejen. To napravimo z uporabo orodja za povečavo. Pri tem rabimo določiti referenčno točko za izvajanje geometrijske operacije ter merilo (povečavo objekta). Nazadnje izberemeo obliko, ki ji hočemo spremeniti merilo. Preprosti algoritem je zapisan:
  461460{{{
   
  466465rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika Povecava).Shape()
  467466}}}
  468 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   467[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  469468
  470469
   
  485484
  486485==== Zaokrožitev s konstantnim radiem zaokrožitve ====
  487 Prvi korak je izbira objekta, na katerem se izvede zaokrožitev: [[Image(25.png, right)]]
   486Prvi korak je izbira objekta, na katerem se izvede zaokrožitev: [[Image(25.png, 600, right)]]
  488487{{{
  489488#!python
   
  498497#    zaokrozitev.Add(Radij_1, Radij_2 , aEdge)
  499498}}}
  500 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] [[Image(26.png, right)]]
   499[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] [[Image(26.png, 300, right)]]
  501500Za izbiro točno določenih robov, na katerih hočemo izvesti zakrožitve, je potrebno vpeljati različne geometrijske teste. Primer, ko hočemo zakrožiti zgolj vertikalne robove kocke. Vpeljemo preprosti test, ki nam pove, če točki robova ležita na isti ravnini (X,Y).
  502501{{{
   
  509508}}}
  510509Pri izdelavi zaokrožitev moramo biti pozorni na velikost zaokrožitve. Vrednost zaokrožitve mora biti dovolj majhna da lahko normalno zaokrožimo robove.
  511 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   510[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  512511
  513512
  514513==== Zaokrožitev z variabilnim radiem zaokrožitve ====
  515 [[Image(27.png, right)]]
   514[[Image(27.png, 300, right)]]
  516515Za apliciranje variabilnega radija zaokrožitve na modelu je potrebno razdeliti izbrani rob na intervale ter nato določiti radij zaokrožitve na določenem intervalu. Primer razdelitve robu na 6 intervalov ter določitev parametrov:
  517516{{{
   
  543542
  544543==== Zaokrožitev okoli točke ====
  545 [[Image(28.png, right)]]
   544[[Image(28.png, 300, right)]]
  546545Zaokrožitev lahko izvedemo tudi okoli točke. V tem primeru je potrebno najprej izbrati točko, okoli katere hočemo izvesti zaokrožitev. Nato določimo vse robove, ki imajo začetno ali končno vozlišče v izbrani točki, ter izvedemo zaokrožitev na teh robovih. To lahko naredimo z uvedbo nove funkcije:
  547546{{{
   
  566565zaokrozitev_tocka = vertex_fillet(oblika,tocka1)
  567566}}}
  568 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   567[[BR]][[BR]]
  569568
  570569
  571570=== Izdelava posnetij (Chamfer) ===
   571[[Image(29.png,600, right)]]
  572572Pri izdelavi posnetij v programskem okolju je potrebno predhodno uvesti knjižnico orodij za izdelavo posnetij:
  573573{{{
   
  609609
  610610=== Izdelava lupine ( Shell ) ===
   611[[Image(30.png, 600, right)]]
  611612Volumski model lahko pretvorimo tudi v tenkostenski objekt z orodjem za izdelavo lupin. Pri tem uporabimo nabor ukazov iz knjižnice BRepOffsetAPI:
  612613{{{
   
  619620lupina = BRepOffsetAPI_MakeThickSolid(Oblika, Odstr_ploskve, debelina, toleranca)
  620621}}}
   622[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  621623
  622624=== Izdelava odmika ( OffsetShape ) ===
   625[[Image(31.png, 300, right)]]
  623626Z orodjem za izdelavo odmika lahko napravimo nov objekt, ki bazira na obstoječi geometriji, le da je nekoliko večji ali pa manjši. Za uporabo ukaza je potrebno v program uvesti knjižnico:
  624627{{{
   
  632635odmik = BRepOffsetAPI_MakeOffsetShape(Oblika,debelina,toleranca, BRepOffset_Skin, Standard_False, Standard_False, GeomAbs_Intersection)
  633636}}}
   637[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   638
  634639=== Izdelava kota nagiba ( Draft_Angle ) ===
  635640