Changes between Version 26 and Version 27 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 22, 2013, 1:09:18 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v26 v27  
  570570
  571571=== Izdelava posnetij (Chamfer) ===
  572 
  573 === Izdelava lupine (Shell) ===
  574 
  575 === Izdelava odmika (OffsetShape) ===
  576 
  577 === Izdelava kota nagiba (Draft_Angle) ===
  578 
  579 === Izdelava rebra (MakeLinerForm) ===
   572Pri izdelavi posnetij v programskem okolju je potrebno predhodno uvesti knjižnico orodij za izdelavo posnetij:
   573{{{
   574#!python
   575from OCC.TopExp import* #knjiznica z topoloskimi elementi
   576from OCC.BRepFilletAPI import * #Knjiznica z zaokrozitvami
   577from OCC.Utils.Topology import *
   578from OCC.BRep import *
   579}}}
   580Izdelava posnetja poteka podobno, kakor izdelava zaokrožitve, saj imamo za vir ukazov isto knjižnico BRepFilletAPI. Na enak način, kot v primeru zaokrožitve, določimo uporabo posnetja:
   581{{{
   582#!python
   583posnetje = BRepFilletAPI_MakeChamfer(kocka.Shape())
   584}}}
   585Operacija za izdelavo posnetja pa zahteva nekoliko več argumentov, saj je lokacija posnetja določena z izbiro robu ter referenčne površine. Pri določitvi velikosti posnetja imamo lahko primer posnetja pod kotom 45°, za kar rabimo določiti samo eno razdaljo posnetja, ali pa primer ko imamo kot posnetja različen od 45°. V tem primeru je potrebno določiti razdalji posnetja na površinah, ki obdajata rob. Dodajanje posnetja na obliko poteka:
   586{{{
   587#!python
   588posnetje.Add(Razdalja, Rob, Povrsina)
   589posnetje.Add(Razdalja_1, Razdalja_2, Rob, Povrsina)
   590}}}
   591Primer izdelave posnetja na zgornji in spodnji ploskvi kocke:
   592{{{
   593#!python
   594posnetje = BRepFilletAPI_MakeChamfer(Oblika)
   595topology_traverser = Topo(Oblika)
   596for aEdge in topology_traverser.edges():
   597    first, last = TopExp().FirstVertex(aEdge), TopExp().LastVertex(aEdge)
   598    first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
   599    if first_vert.Z()==Visina and last_vert.Z()==Visina:
   600        for aFace in topology_traverser.faces():
   601                posnetje.Add(Razdalja, Rob, Povrsina)
   602#                posnetje.Add(Razdalja_1, Razdalja_2, Rob, Povrsina)
   603    if first_vert.Z()==0 and last_vert.Z()==0:
   604        for aFace in topology_traverser.faces():
   605                posnetje.Add(Razdalja, Rob, Povrsina)
   606#                posnetje.Add(Razdalja_1, Razdalja_2, Rob, Povrsina)
   607kocka = posnetje
   608}}}
   609
   610=== Izdelava lupine ( Shell ) ===
   611Volumski model lahko pretvorimo tudi v tenkostenski objekt z orodjem za izdelavo lupin. Pri tem uporabimo nabor ukazov iz knjižnice BRepOffsetAPI:
   612{{{
   613#!python
   614from OCC.BRepOffsetAPI import *
   615}}}
   616Pri izdelavi lupine je potrebno določiti geometrijo iz katere hočemo narediti lupiono, ploskve, ki jih hočemo odstraniti, debelino lupine ter toleranco izdelave modela:
   617{{{
   618#!python
   619lupina = BRepOffsetAPI_MakeThickSolid(Oblika, Odstr_ploskve, debelina, toleranca)
   620}}}
   621
   622=== Izdelava odmika ( OffsetShape ) ===
   623Z orodjem za izdelavo odmika lahko napravimo nov objekt, ki bazira na obstoječi geometriji, le da je nekoliko večji ali pa manjši. Za uporabo ukaza je potrebno v program uvesti knjižnico:
   624{{{
   625#!python
   626from OCC.BRepOffsetAPI import *
   627}}}
   628Napravimo vzporedni odmik posamezne ploskve ali pa vzamemo kar celotni objekt. Najbolj preprosta operacija zahteva argumente geometrije, dolžine vzporednega odmika ter tolerace. Vzporedni odmik lahko poteka v obe smeri- lahko naredimo element, ki je večji ali manjši od osnovnega modela.
   629{{{
   630#!python
   631odmik = BRepOffsetAPI_MakeOffsetShape(Oblika,debelina,toleranca)
   632odmik = BRepOffsetAPI_MakeOffsetShape(Oblika,debelina,toleranca, BRepOffset_Skin, Standard_False, Standard_False, GeomAbs_Intersection)
   633}}}
   634=== Izdelava kota nagiba ( Draft_Angle ) ===
   635
   636=== Izdelava rebra ( MakeLinerForm ) ===