Changes between Version 25 and Version 26 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 18, 2013, 4:10:33 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v25 v26  
  401401#!python
  402402from OCC.BRepAlgoAPI import *
  403 }}}
  404 
  405 Seštevanje (Fusion) [[Image(20.png, right)]]
   403}}} 
   404[[BR]][[BR]]
   405
   406Seštevanje (Fusion) [[Image(20.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
  406407Operacija seštevanja objektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Fuse.html BRepAlgoAPI__Fuse], kjer dodamo kot argumente 3D obliki, ki ju želimo združiti:
  407408{{{
   
  409410sestevanje = BRepAlgoAPI_Fuse(Oblika1,Oblika2)
  410411}}}
  411 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  412 
  413 
  414 Presek (Common) [[Image(21.png, right)]]
   412[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   413
   414
   415Presek (Common) [[Image(21.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
  415416Operacija izdelave preseka objektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Common.html BRepAlgoAPI__Common], kjer dodamo kot argumente 3D obliki, med katerimi želimo poiskati skupni volumen:
  416417{{{
   
  418419presek = BRepAlgoAPI_Common(Oblika1,Oblika2)
  419420}}}
  420 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  421 
  422 
  423 Odštevanje (Cut) [[Image(22.png, right)]]
   421[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   422
   423
   424Odštevanje (Cut) [[Image(22.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
  424425Operacija odštevanjaobjektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Cut.html BRepAlgoAPI__Cut], kjer dodamo kot argumente 3D obliki. Prvi argument predstavlja osnovno obliko, drugi argument pa predstavlja geometrijo, ki jo odštevamo. Vrstni red je v tem primeru pomemben!
  425426{{{
   
  431432
  432433== Geometrijske transformacije ==
  433 Translacija objekta (Transform) [[Image(23.png, right)]]
   434Translacija objekta (Transform) [[Image(23.png, right)]] [[BR]][[BR]]
  434435Za premik objekta v prostoru se uporabi funkcija za translacijo. Pri tem je potrebno najprej določiti vektor premika, nato pa izberemo obliko, ki jo želimo premakniti v prostoru. Preprosta koda je zapisana:
  435436{{{
   
  443444
  444445
  445 Rotacija objekta (Rotation) [[Image(24.png, right)]]
   446Rotacija objekta (Rotation) [[Image(24.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
  446447V kolikor želimo obstoječi objekt rotirati, je potrebno določiti najprej referenčno točko, ki služi kot lokacija osi vrtenja, ter nato določiti še rotacijsko os s smerjo vektorja. Potrebno je tudi določiti kot rotacije, ki ga določimo v radianih. Nazadnje izberemeo obliko, ki jo hočemo zavrteti okoli izbrane osi. Preprosti algoritem je zapisan:
  447448{{{
   
  453454rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika, TransfRot).Shape()
  454455}}}
  455 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  456 
  457 
  458 Povečava objekta (Scale) [[Image(24a.png, right)]]
   456[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   457
   458
   459Povečava objekta (Scale) [[Image(24a.png, right)]]  [[BR]][[BR]]
  459460Objektu lahko spremmenimo  velikost tudi po tem, ko je le ta enkrat že narejen. To napravimo z uporabo orodja za povečavo. Pri tem rabimo določiti referenčno točko za izvajanje geometrijske operacije ter merilo (povečavo objekta). Nazadnje izberemeo obliko, ki ji hočemo spremeniti merilo. Preprosti algoritem je zapisan:
  460461{{{