Changes between Version 24 and Version 25 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 18, 2013, 2:54:43 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v24 v25  
  452452TransfRot.SetRotation(RotacijaOs, Kot_radiani)
  453453rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika, TransfRot).Shape()
   454}}}
   455[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   456
   457
   458Povečava objekta (Scale) [[Image(24a.png, right)]]
   459Objektu lahko spremmenimo  velikost tudi po tem, ko je le ta enkrat že narejen. To napravimo z uporabo orodja za povečavo. Pri tem rabimo določiti referenčno točko za izvajanje geometrijske operacije ter merilo (povečavo objekta). Nazadnje izberemeo obliko, ki ji hočemo spremeniti merilo. Preprosti algoritem je zapisan:
   460{{{
   461#!python
   462Tocka = gp_Pnt(0 , 0 , 0)
   463Povecava = gp_Trsf()
   464Povecava.SetScale(Tocka,merilo)
   465rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika Povecava).Shape()
  454466}}}
  455467[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]