Changes between Version 23 and Version 24 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 14, 2013, 7:09:45 AM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v23 v24  
  251251== Uporaba geometrijskih primitivov ==
  252252
  253 Izdelava kvadra [[Image(Kvader.png, right)]]
   253=== Izdelava kvadra ===
   254[[Image(Kvader.png, right)]]
  254255{{{
  255256#!python
   
  262263 * (Tocka1, dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader se prične izrisovati od točke 1 (X,Y,Z) dalje inje določen z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
  263264 * (Tocka 1, Tocka2) ... kvader določimo s koordinatami dveh točk, ki ježita v nasproti ležečih ogliščih
  264 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  265 
  266 
  267 Izdelava izvleka pod kotom nagiba [[Image(Kvader-nagib.png, right)]]
   265[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   266
   267
   268=== Izdelava izvleka pod kotom nagiba ===
   269[[Image(Kvader-nagib.png, right)]]
  268270{{{
  269271#!python
   
  278280 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, 0, dolzina_X/2, dolzina_Z) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba Z[[BR]][[BR]]
  279281 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)... določimo razdalje posameznih robov kvadra, preostali argumenti nam podajo obliko piramide
  280 [[BR]][[BR]][[BR]]
  281 
  282 
  283 Izdelava valja [[Image(Valj.png, right)]]
   282[[BR]]
   283
   284
   285=== Izdelava valja ===
   286[[Image(Valj.png, right)]]
  284287{{{
  285288#!python
   
  298301os = gp_Ax2(Tocka, normala)     #definicija osi
  299302}}}
  300 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  301 
  302 
  303 Izdelava stožca [[Image(Stozec.png, right)]]
   303[[BR]][[BR]]
   304
   305
   306=== Izdelava stožca ===
   307[[Image(Stozec.png, right)]]
  304308{{{
  305309#!python
   
  311315 * (Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  312316 * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2
  313 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  314 
  315 
  316 Izdelava sfere [[Image(Sfera.png, right)]]
   317[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   318
   319
   320=== Izdelava sfere ===
   321[[Image(Sfera.png, right)]]
  317322{{{
  318323#!python
   
  326331 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelave sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  327332 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
  328 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  329 
  330 Izdelava torusa [[Image(Torus.png, right)]]
   333[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   334
   335=== Izdelava torusa ===
   336[[Image(Torus.png, right)]]
  331337{{{
  332338#!python
   
  339345 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani) ... izdelava delnega torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
  340346 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
  341 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  342 
  343 
  344 Izdelava izvleka [[Image(Izvlek_2.png, right)]]
   347[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   348
   349
   350=== Izdelava izvleka ===
   351[[Image(Izvlek_2.png, right)]]
  345352{{{
  346353#!python
   
  351358 * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja
  352359 * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri
  353 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  354 
  355 
  356 Izdelava krožnega izvleka [[Image(Izvlek_krozni.png, right)]]
   360[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   361
   362
   363=== Izdelava krožnega izvleka ===
   364[[Image(Izvlek_krozni.png, right)]]
  357365{{{
  358366#!python
   
  363371 * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi
  364372 * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi
  365 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   373[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  366374----
  367375
   
  401409sestevanje = BRepAlgoAPI_Fuse(Oblika1,Oblika2)
  402410}}}
  403 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   411[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  404412
  405413
   
  410418presek = BRepAlgoAPI_Common(Oblika1,Oblika2)
  411419}}}
  412 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   420[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  413421
  414422
   
  419427odstevanje = BRepAlgoAPI_Cut(Objekt1, Objekt2)
  420428}}}
  421 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   429[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  422430
  423431
   
  432440rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika, Translacija).Shape()
  433441}}}
  434 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   442[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  435443
  436444
   
  464472
  465473==== Zaokrožitev s konstantnim radiem zaokrožitve ====
  466 Prvi korak je izbira objekta, na katerem se izvede zaokrožitev:
   474Prvi korak je izbira objekta, na katerem se izvede zaokrožitev: [[Image(25.png, right)]]
  467475{{{
  468476#!python
   
  477485#    zaokrozitev.Add(Radij_1, Radij_2 , aEdge)
  478486}}}
   487[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] [[Image(26.png, right)]]
  479488Za izbiro točno določenih robov, na katerih hočemo izvesti zakrožitve, je potrebno vpeljati različne geometrijske teste. Primer, ko hočemo zakrožiti zgolj vertikalne robove kocke. Vpeljemo preprosti test, ki nam pove, če točki robova ležita na isti ravnini (X,Y).
  480489{{{
   
  487496}}}
  488497Pri izdelavi zaokrožitev moramo biti pozorni na velikost zaokrožitve. Vrednost zaokrožitve mora biti dovolj majhna da lahko normalno zaokrožimo robove.
  489 
  490 ==== Zaokrožitev z variabilnim radiem zaokrožitve ====
   498[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   499
   500
   501==== Zaokrožitev z variabilnim radiem zaokrožitve ====
   502[[Image(27.png, right)]]
  491503Za apliciranje variabilnega radija zaokrožitve na modelu je potrebno razdeliti izbrani rob na intervale ter nato določiti radij zaokrožitve na določenem intervalu. Primer razdelitve robu na 6 intervalov ter določitev parametrov:
  492504{{{
   
  516528}}}
  517529
   530
  518531==== Zaokrožitev okoli točke ====
   532[[Image(28.png, right)]]
  519533Zaokrožitev lahko izvedemo tudi okoli točke. V tem primeru je potrebno najprej izbrati točko, okoli katere hočemo izvesti zaokrožitev. Nato določimo vse robove, ki imajo začetno ali končno vozlišče v izbrani točki, ter izvedemo zaokrožitev na teh robovih. To lahko naredimo z uvedbo nove funkcije:
  520534{{{
   
  539553zaokrozitev_tocka = vertex_fillet(oblika,tocka1)
  540554}}}
   555[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   556
  541557
  542558=== Izdelava posnetij (Chamfer) ===