Changes between Version 21 and Version 22 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2013, 7:20:07 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v21 v22  
  423423
  424424== Geometrijske transformacije ==
   425Translacija objekta (Transform) [[Image(23.png, right)]]
   426Za premik objekta v prostoru se uporabi funkcija za translacijo. Pri tem je potrebno najprej določiti vektor premika, nato pa izberemo obliko, ki jo želimo premakniti v prostoru. Preprosta koda je zapisana:
   427{{{
   428#!python
   429Premik = gp_Vec(U_X, U_Y, U_Z)
   430Translacija = gp_Trsf()
   431Translacija.SetTranslation(Premik)
   432rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika, Translacija).Shape()
   433}}}
   434[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   435
   436
   437Rotacija objekta (Rotation) [[Image(24.png, right)]]
   438V kolikor želimo obstoječi objekt rotirati, je potrebno določiti najprej referenčno točko, ki služi kot lokacija osi vrtenja, ter nato določiti še rotacijsko os s smerjo vektorja. Potrebno je tudi določiti kot rotacije, ki ga določimo v radianih. Nazadnje izberemeo obliko, ki jo hočemo zavrteti okoli izbrane osi. Preprosti algoritem je zapisan:
   439{{{
   440#!python
   441LokacijaOsi = gp_Pnt(U_X, U_Y, U_Z)
   442RotacijaOs = gp_Ax1(LokacijaOsi, gp_Dir(Smer_X,Smer_Y,Smer_Z))
   443TransfRot = gp_Trsf()
   444TransfRot.SetRotation(RotacijaOs, Kot_radiani)
   445rezultat = BRepBuilderAPI_Transform(Oblika, TransfRot).Shape()
   446}}}
   447[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   448
   449
   450== Aplicirane značilke ==