Changes between Version 19 and Version 20 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2013, 7:08:21 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v19 v20  
  251251== Uporaba geometrijskih primitivov ==
  252252
  253 Izdelava kvadra
   253Izdelava kvadra [[Image(Kvader.png, right)]]
  254254{{{
  255255#!python
   
  258258kvader = BRepPrimAPI_MakeBox(Tocka1, Tocka2)
  259259}}}
  260 [[Image(Kvader.png)]]
  261 
  262260Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeBox.html BRepPrimAPI__MakeBox] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  263261 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader določimo z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
  264262 * (Tocka1, dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader se prične izrisovati od točke 1 (X,Y,Z) dalje inje določen z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
  265263 * (Tocka 1, Tocka2) ... kvader določimo s koordinatami dveh točk, ki ježita v nasproti ležečih ogliščih
  266 
  267 Izdelava izvleka pod kotom nagiba
   264[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   265
   266
   267Izdelava izvleka pod kotom nagiba [[Image(Kvader-nagib.png, right)]]
  268268{{{
  269269#!python
   
  273273kvader= BRepPrimAPI_MakeWedge(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)
  274274}}}
  275 [[Image(Kvader-nagib.png)]]
  276 
  277275Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeWedge.html BRepPrimAPI__MakeWedge] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra s koti nagiba. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  278276 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X2) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba X[[BR]][[BR]]
   
  280278 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, 0, dolzina_X/2, dolzina_Z) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba Z[[BR]][[BR]]
  281279 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)... določimo razdalje posameznih robov kvadra, preostali argumenti nam podajo obliko piramide
  282 
  283 Izdelava valja
   280[[BR]][[BR]][[BR]]
   281
   282
   283Izdelava valja [[Image(Valj.png, right)]]
  284284{{{
  285285#!python
   
  287287valj= BRepPrimAPI_MakeCylinder(Os, Radij, Visina, Kot_radiani)
  288288}}}
  289 [[Image(Valj.png)]]
  290 
  291289Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCylinder.html BRepPrimAPI__MakeCylinder] izdelamo tridimenzionalni model oblike valja. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  292290 * (Radij, Visina) ... izdelamo valj z določenim radijem in višino
   
  300298os = gp_Ax2(Tocka, normala)     #definicija osi
  301299}}}
  302 
  303 Izdelava stožca
   300[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   301
   302
   303Izdelava stožca [[Image(Stozec.png, right)]]
  304304{{{
  305305#!python
   
  307307stozec= BRepPrimAPI_MakeCone(Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani)
  308308}}}
  309 [[Image(Stozec.png)]]
  310309Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCone.html BRepPrimAPI__MakeCone] izdelamo tridimenzionalni model oblike stožca. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  311310 * (Radij_1, Radij_2, Visina) ... izdelamo stožec z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  312311 * (Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  313312 * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2
  314 
  315 Izdelava sfere
   313[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   314
   315
   316Izdelava sfere [[Image(Sfera.png, right)]]
  316317{{{
  317318#!python
   
  320321sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani)
  321322}}}
  322 [[Image(Sfera.png)]]
  323 
  324323Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeSphere.html BRepPrimAPI__MakeSphere] izdelamo tridimenzionalni model oblike sfere. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  325324 * (Radij) ... izdelave sfere z radijem
   
  327326 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelave sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  328327 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
  329 
  330 
  331 Izdelava torusa
   328[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   329
   330Izdelava torusa [[Image(Torus.png, right)]]
  332331{{{
  333332#!python
   
  336335torus= BRepPrimAPI_MakeTorus(Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad)
  337336}}}
  338 [[Image(Torus.png)]]
  339 
  340337Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeTorus.html BRepPrimAPI__MakeTorus] izdelamo tridimenzionalni model oblike torusa. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  341338 * (Radij_torusa, Radij_prereza) ... izdelava torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
  342339 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani) ... izdelava delnega torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
  343340 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
  344 
  345 
  346 Izdelava izvleka
   341[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   342
   343
   344Izdelava izvleka [[Image(Izvlek_2.png, right)]]
  347345{{{
  348346#!python
   
  350348Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina , Smer)
  351349}}}
  352 [[Image(Izvlek_2.png)]]
  353 
  354350Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakePrism.html BRepPrimAPI__MakePrism] izdelamo tridimenzionalni prizmatični model. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  355351 * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja
  356352 * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri
  357 
  358 Izdelava krožnega izvleka
   353[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   354
   355
   356Izdelava krožnega izvleka [[Image(Izvlek_krozni.png, right)]]
  359357{{{
  360358#!python
   
  362360Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina , Os, Kot_radiani)
  363361}}}
  364 [[Image(Izvlek_krozni.png)]]
  365 
  366362Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeRevol.html BRepPrimAPI__MakeRevol] izdelamo tridimenzionalni osnosimetričnimodel. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  367363 * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi
  368364 * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi
  369 
   365[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  370366----
  371367
  372368== Uporaba menijev znotraj prikaznega okna ==
  373  [[Image(Meniji.png)]]
   369[[Image(Meniji.png, right)]]
  374370
  375371Najprej je potrebno definirati funkcije, ki izvršijo ukaz (izdelajo neko obliko). Pri tem pred izrisom oblike počistimo modelno okno obstoječih oblik z ukazom [display.EraseAll()].
   
  389385add_function_to_menu('Ime_menija',Funkcija2)
  390386}}}
   387[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   388
  391389
  392390== Boolova algebra ==