Changes between Version 18 and Version 19 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2013, 3:44:23 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v18 v19  
  389389add_function_to_menu('Ime_menija',Funkcija2)
  390390}}}
   391
   392== Boolova algebra ==
   393Poznamo tri operacije Boolove algebre: Seštevanje, Odštevanje ter Presek. Za uporabo imamo na voljo knjižnico ukazov BRepAlgoAPI.
   394{{{
   395#!python
   396from OCC.BRepAlgoAPI import *
   397}}}
   398Seštevanje (Fusion)
   399Operacija seštevanja objektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Fuse.html BRepAlgoAPI__Fuse], kjer dodamo kot argumente 3D obliki, ki ju želimo združiti:
   400{{{
   401#!python
   402sestevanje = BRepAlgoAPI_Fuse(Oblika1,Oblika2)
   403}}}
   404
   405Presek (Common)
   406Operacija izdelave preseka objektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Common.html BRepAlgoAPI__Common], kjer dodamo kot argumente 3D obliki, med katerimi želimo poiskati skupni volumen:
   407{{{
   408#!python
   409presek = BRepAlgoAPI_Common(Oblika1,Oblika2)
   410}}}
   411
   412Odštevanje (Cut)
   413Operacija odštevanjaobjektov se izvaja z uporabo ukaza [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepAlgoAPI__Cut.html BRepAlgoAPI__Cut], kjer dodamo kot argumente 3D obliki. Prvi argument predstavlja osnovno obliko, drugi argument pa predstavlja geometrijo, ki jo odštevamo. Vrstni red je v tem primeru pomemben!
   414{{{
   415#!python
   416odstevanje = BRepAlgoAPI_Cut(Objekt1, Objekt2)
   417}}}
   418
   419== Geometrijske transformacije ==