Changes between Version 17 and Version 18 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Nov 6, 2013, 7:39:56 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Prestavi slike in briši BRje

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v17 v18  
  246246start_display()
  247247}}}
  248 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  249248----
  250249
  251250
  252251== Uporaba geometrijskih primitivov ==
  253 [[BR]][[BR]]
  254 Izdelava kvadra [[Image(Kvader.png, right)]]
   252
   253Izdelava kvadra
  255254{{{
  256255#!python
   
  259258kvader = BRepPrimAPI_MakeBox(Tocka1, Tocka2)
  260259}}}
   260[[Image(Kvader.png)]]
   261
  261262Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeBox.html BRepPrimAPI__MakeBox] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  262263 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader določimo z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
  263264 * (Tocka1, dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader se prične izrisovati od točke 1 (X,Y,Z) dalje inje določen z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
  264  * (Tocka 1, Tocka2) ... kvader določimo s koordinatami dveh točk, ki ježita v nasproti ležečih ogljiščih[[BR]][[BR]]
  265 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  266 
  267 Izdelava izvleka pod kotom nagiba [[Image(Kvader-nagib.png, right)]]
   265 * (Tocka 1, Tocka2) ... kvader določimo s koordinatami dveh točk, ki ježita v nasproti ležečih ogliščih
   266
   267Izdelava izvleka pod kotom nagiba
  268268{{{
  269269#!python
   
  273273kvader= BRepPrimAPI_MakeWedge(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)
  274274}}}
   275[[Image(Kvader-nagib.png)]]
   276
  275277Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeWedge.html BRepPrimAPI__MakeWedge] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra s koti nagiba. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  276278 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X2) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba X[[BR]][[BR]]
  277  * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_Xmin, dolzina_Zmin, dolzina_Xmax, dolzina_Zmax) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter minimalne in maksimalne dimenzije robov X in Z[[BR]][[BR]]
   279 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_Xmin, dolzina_Zmin, dolzina_Xmax, dolzina_Zmax) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter minimalne in maksimalne dimenzije robov X in Z
  278280 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, 0, dolzina_X/2, dolzina_Z) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba Z[[BR]][[BR]]
  279  * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)... določimo razdalje posameznih robov kvadra, preostali argumenti nam podajo obliko piramide[[BR]][[BR]]
  280 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  281 
  282 Izdelava valja [[Image(Valj.png, right)]]
   281 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)... določimo razdalje posameznih robov kvadra, preostali argumenti nam podajo obliko piramide
   282
   283Izdelava valja
  283284{{{
  284285#!python
   
  286287valj= BRepPrimAPI_MakeCylinder(Os, Radij, Visina, Kot_radiani)
  287288}}}
   289[[Image(Valj.png)]]
   290
  288291Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCylinder.html BRepPrimAPI__MakeCylinder] izdelamo tridimenzionalni model oblike valja. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  289  * (Radij, Visina) ... izdelamo valj z določenim radijem in višino[[BR]][[BR]]
  290  * (Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino[[BR]][[BR]]
  291  * (Os, Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino in ki ima nastavljeno poljubno os[[BR]][[BR]]
   292 * (Radij, Visina) ... izdelamo valj z določenim radijem in višino
   293 * (Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino
   294 * (Os, Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino in ki ima nastavljeno poljubno os
  292295Os valja definiramo kot:
  293296{{{
   
  297300os = gp_Ax2(Tocka, normala)     #definicija osi
  298301}}}
  299 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  300 
  301 Izdelava stožca [[Image(Stozec.png, right)]]
   302
   303Izdelava stožca
  302304{{{
  303305#!python
   
  305307stozec= BRepPrimAPI_MakeCone(Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani)
  306308}}}
   309[[Image(Stozec.png)]]
  307310Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCone.html BRepPrimAPI__MakeCone] izdelamo tridimenzionalni model oblike stožca. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  308311 * (Radij_1, Radij_2, Visina) ... izdelamo stožec z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  309312 * (Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  310  * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  311 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  312 
  313 Izdelava sfere [[Image(Sfera.png, right)]]
   313 * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2
   314
   315Izdelava sfere
  314316{{{
  315317#!python
   
  318320sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani)
  319321}}}
   322[[Image(Sfera.png)]]
   323
  320324Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeSphere.html BRepPrimAPI__MakeSphere] izdelamo tridimenzionalni model oblike sfere. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  321  * (Radij) ... izdelave sfere z radijem[[BR]][[BR]]
  322  * (Radij, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere z radijem[[BR]][[BR]]
   325 * (Radij) ... izdelave sfere z radijem
   326 * (Radij, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere z radijem
  323327 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelave sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  324  * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  325 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  326 
  327 Izdelava torusa [[Image(Torus.png, right)]]
   328 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
   329
   330
   331Izdelava torusa
  328332{{{
  329333#!python
   
  332336torus= BRepPrimAPI_MakeTorus(Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad)
  333337}}}
   338[[Image(Torus.png)]]
   339
  334340Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeTorus.html BRepPrimAPI__MakeTorus] izdelamo tridimenzionalni model oblike torusa. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  335341 * (Radij_torusa, Radij_prereza) ... izdelava torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
  336342 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani) ... izdelava delnega torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
  337  * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  338 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  339 
  340 Izdelava izvleka [[Image(Izvlek_2.png, right)]]
   343 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2
   344
   345
   346Izdelava izvleka
  341347{{{
  342348#!python
   
  344350Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina , Smer)
  345351}}}
   352[[Image(Izvlek_2.png)]]
   353
  346354Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakePrism.html BRepPrimAPI__MakePrism] izdelamo tridimenzionalni prizmatični model. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  347  * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja[[BR]][[BR]]
  348  * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri[[BR]][[BR]]
  349 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  350 
  351 Izdelava krožnega izvleka [[Image(Izvlek_krozni.png, right)]]
   355 * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja
   356 * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri
   357
   358Izdelava krožnega izvleka
  352359{{{
  353360#!python
   
  355362Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina , Os, Kot_radiani)
  356363}}}
   364[[Image(Izvlek_krozni.png)]]
   365
  357366Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeRevol.html BRepPrimAPI__MakeRevol] izdelamo tridimenzionalni osnosimetričnimodel. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
  358  * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi[[BR]][[BR]]
  359  * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi[[BR]][[BR]]
  360 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   367 * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi
   368 * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi
  361369
  362370----
  363371
  364372== Uporaba menijev znotraj prikaznega okna ==
  365 [[BR]][[BR]]
  366  [[Image(Meniji.png, right)]]
   373 [[Image(Meniji.png)]]
   374
  367375Najprej je potrebno definirati funkcije, ki izvršijo ukaz (izdelajo neko obliko). Pri tem pred izrisom oblike počistimo modelno okno obstoječih oblik z ukazom [display.EraseAll()].
  368376{{{
   
  373381    display.DisplayShape(Oblika.Shape())
  374382}}}
  375 [[BR]][[BR]]
  376383
  377384Izdelava menija
   
  382389add_function_to_menu('Ime_menija',Funkcija2)
  383390}}}
  384 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]