Changes between Version 16 and Version 17 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 2:22:44 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v16 v17  
  22= Python OCC =
  33
   4[[PageOutline]]
   5PythonOCC omogoča enostavnejšo uporabo jedra modelirnika OpenCascade v jeziku Python.
   6Prednost Pythona v primerjavi z C++ je:
   7 - Prenosljivosti. Programi se interpretirajo in jih ni potrebno prevajati zato delujejo na vseh operacijskih sistemih. So pa nekoliko počasnejši.
   8 - Enostavnejša namestitev potrebnih knjižnic, brez zahtevne konfiguracije povezovalnih parametrov, ki so značilni za C++.
   9 - Lažje učenje jezika. V interaktivnem načinu obstaja tudi refleksija oziroma dinamično prepoznavanje možnih ukazov v objektu.
   10
   11Za vaje je potrebno na Windowsih (tudi 64 bitnih) namestiti naslednje pakete:
   12 1. [http://python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi Python 2.6] interpreter jezika z osnovnimi knjižnicami
   13 2. [http://downloads.sourceforge.net/wxpython/wxPython2.8-win32-unicode-2.8.12.1-py26.exe wxPython] za opravljanje z okni
   14 3. [http://pythonocc.googlecode.com/files/pythonOCC-0.5-win32-all-in-one-py26.exe PythonOCC] povezava Pytona z jedrom OpenCascade
   15
   16Neobvezno vendar priporočljivo je namesti še:
   17 1. [http://archive.ipython.org/release/0.11/ipython-0.11.win32-setup.exe iPython] za interektivno delo
   18 2. [http://downloads.sourceforge.net/project/numpy/NumPy/1.6.1/numpy-1.6.1-win32-superpack-python2.6.exe NumPy] za delo z numeričnimi metodami in matrikami.
   19 3. [http://downloads.sourceforge.net/project/scipy/scipy/0.10.0b2/scipy-0.10.0b2-win32-superpack-python2.6.exe SciPy] za delo z znanstvenimi algoritmi.
   20
   21Pred preizkusom prvih primerov je potrebno nastaviti še pot do interpreterja  v ''Moj računalnik -> Lastnosti -> Dodatne nastavitve sistema -> Spremenljivke okolja ... -> Sistemske spremenljivke -> Path -> Uredi -> Vrednost spremeljivke'': in na koncu dodamo `;c:\Python26;`. Po tem je potremn računalnik ''vnovič zagnati''.
   22
   23V primeru, da nam klik na ''Start->Vsi programi->pythonOCC -> Examples -> Level1 -> !HelloWorld -> helloworld.py'' okno na hitro odpre, vendar modela ne prikaže, imamo težave z OpenGL krmilniki. Najenostavneje težavo odpravimo s spremembo osnovnega prikazovalnika v datoteki `C:\Python26\Lib\site-packages\OCC\Display\wxDisplay.py` v kateri platformo `darwin` poistovetimo z `win32` tako da del kode v tej datoteki izgleda:
   24{{{
   25#!python
   26if sys.platform=='win32':
   27    BaseClass = wx.Panel
   28else:
   29    import wx.glcanvas
   30    BaseClass = wx.glcanvas.GLCanvas
   31}}}
   32V primeru, da nam namestitveni program nepravilno namesti imenik na {{{C:\OCC}}} ga prestavimo v podimenik {{{C:\Python26\Lib\site-packages}}}
  433----
  534