Changes between Version 15 and Version 16 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 2:21:17 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v15 v16  
  280280 * (Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  281281 * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
  282 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   282[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  283283
  284284Izdelava sfere [[Image(Sfera.png, right)]]
   
  294294 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelave sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  295295 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  296 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   296[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  297297
  298298Izdelava torusa [[Image(Torus.png, right)]]
   
  307307 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani) ... izdelava delnega torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
  308308 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
  309 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   309[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  310310
  311311Izdelava izvleka [[Image(Izvlek_2.png, right)]]
   
  318318 * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja[[BR]][[BR]]
  319319 * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri[[BR]][[BR]]
  320 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   320[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  321321
  322322Izdelava krožnega izvleka [[Image(Izvlek_krozni.png, right)]]
   
  329329 * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi[[BR]][[BR]]
  330330 * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi[[BR]][[BR]]
  331 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   331[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  332332
  333333----