Changes between Version 14 and Version 15 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 2:14:22 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v14 v15  
  223223== Uporaba geometrijskih primitivov ==
  224224[[BR]][[BR]]
  225 Izdelava kvadra
   225Izdelava kvadra [[Image(Kvader.png, right)]]
  226226{{{
  227227#!python
   
  230230kvader = BRepPrimAPI_MakeBox(Tocka1, Tocka2)
  231231}}}
  232 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  233 
  234 Izdelava izvleka pod kotom nagiba
   232Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeBox.html BRepPrimAPI__MakeBox] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   233 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader določimo z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
   234 * (Tocka1, dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader se prične izrisovati od točke 1 (X,Y,Z) dalje inje določen z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]]
   235 * (Tocka 1, Tocka2) ... kvader določimo s koordinatami dveh točk, ki ježita v nasproti ležečih ogljiščih[[BR]][[BR]]
   236[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   237
   238Izdelava izvleka pod kotom nagiba [[Image(Kvader-nagib.png, right)]]
  235239{{{
  236240#!python
   
  240244kvader= BRepPrimAPI_MakeWedge(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)
  241245}}}
  242 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  243 
  244 Izdelava valja
   246Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeWedge.html BRepPrimAPI__MakeWedge] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra s koti nagiba. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   247 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X2) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba X[[BR]][[BR]]
   248 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_Xmin, dolzina_Zmin, dolzina_Xmax, dolzina_Zmax) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter minimalne in maksimalne dimenzije robov X in Z[[BR]][[BR]]
   249 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, 0, dolzina_X/2, dolzina_Z) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba Z[[BR]][[BR]]
   250 * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)... določimo razdalje posameznih robov kvadra, preostali argumenti nam podajo obliko piramide[[BR]][[BR]]
   251[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   252
   253Izdelava valja [[Image(Valj.png, right)]]
  245254{{{
  246255#!python
   
  248257valj= BRepPrimAPI_MakeCylinder(Os, Radij, Visina, Kot_radiani)
  249258}}}
  250 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  251 
  252 Izdelava stožca
   259Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCylinder.html BRepPrimAPI__MakeCylinder] izdelamo tridimenzionalni model oblike valja. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   260 * (Radij, Visina) ... izdelamo valj z določenim radijem in višino[[BR]][[BR]]
   261 * (Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino[[BR]][[BR]]
   262 * (Os, Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino in ki ima nastavljeno poljubno os[[BR]][[BR]]
   263Os valja definiramo kot:
   264{{{
   265#!python
   266Tocka = gp_Pnt(X, Y, Z)         #definicija tocke
   267normala = gp_DX()               #smer normale
   268os = gp_Ax2(Tocka, normala)     #definicija osi
   269}}}
   270[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   271
   272Izdelava stožca [[Image(Stozec.png, right)]]
  253273{{{
  254274#!python
   
  256276stozec= BRepPrimAPI_MakeCone(Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani)
  257277}}}
  258 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  259 
  260 Izdelava sfere
   278Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCone.html BRepPrimAPI__MakeCone] izdelamo tridimenzionalni model oblike stožca. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   279 * (Radij_1, Radij_2, Visina) ... izdelamo stožec z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
   280 * (Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
   281 * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]]
   282[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   283
   284Izdelava sfere [[Image(Sfera.png, right)]]
  261285{{{
  262286#!python
  263287sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_radiani)
  264288sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad)
  265 }}}
  266 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  267 
  268 Izdelava torusa
   289sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani)
   290}}}
   291Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeSphere.html BRepPrimAPI__MakeSphere] izdelamo tridimenzionalni model oblike sfere. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   292 * (Radij) ... izdelave sfere z radijem[[BR]][[BR]]
   293 * (Radij, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere z radijem[[BR]][[BR]]
   294 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelave sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
   295 * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
   296[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   297
   298Izdelava torusa [[Image(Torus.png, right)]]
  269299{{{
  270300#!python
   
  273303torus= BRepPrimAPI_MakeTorus(Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad)
  274304}}}
  275 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  276 
  277 Izdelava izvleka
  278 {{{
  279 #!python
  280 Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Vektor)
  281 Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Smer)
  282 }}}
  283 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  284 
  285 Izdelava krožnega izvleka
  286 {{{
  287 #!python
  288 Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina.Face() , Os)
  289 Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina.Face() , Os, Kot_radiani)
  290 }}}
   305Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeTorus.html BRepPrimAPI__MakeTorus] izdelamo tridimenzionalni model oblike torusa. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   306 * (Radij_torusa, Radij_prereza) ... izdelava torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
   307 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani) ... izdelava delnega torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]]
   308 * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]]
   309[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   310
   311Izdelava izvleka [[Image(Izvlek_2.png, right)]]
   312{{{
   313#!python
   314Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina , Vektor)
   315Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina , Smer)
   316}}}
   317Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakePrism.html BRepPrimAPI__MakePrism] izdelamo tridimenzionalni prizmatični model. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   318 * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja[[BR]][[BR]]
   319 * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri[[BR]][[BR]]
   320[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   321
   322Izdelava krožnega izvleka [[Image(Izvlek_krozni.png, right)]]
   323{{{
   324#!python
   325Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina , Os)
   326Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina , Os, Kot_radiani)
   327}}}
   328Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeRevol.html BRepPrimAPI__MakeRevol] izdelamo tridimenzionalni osnosimetričnimodel. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov:
   329 * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi[[BR]][[BR]]
   330 * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi[[BR]][[BR]]
  291331[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  292332
   
  295335== Uporaba menijev znotraj prikaznega okna ==
  296336[[BR]][[BR]]
   337 [[Image(Meniji.png, right)]]
  297338Najprej je potrebno definirati funkcije, ki izvršijo ukaz (izdelajo neko obliko). Pri tem pred izrisom oblike počistimo modelno okno obstoječih oblik z ukazom [display.EraseAll()].
  298339{{{