Changes between Version 13 and Version 14 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 12:41:58 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v13 v14  
  11
  22= Python OCC =
   3
   4----
   5
  36== Struktura programa v Python OCC ==
  47
   
  5659V program uvedemo zgolj knjižnice, ki jih tudi rabimo za učinkovito delovanje.
  5760[[BR]][[BR]][[BR]]
   61----
   62
  5863
  5964== Preprosti program- Primer izdelave izvleka v prostor (Extrude) ==
   
  212217start_display()
  213218}}}
   219[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   220----
   221
  214222
  215223== Uporaba geometrijskih primitivov ==
   224[[BR]][[BR]]
   225Izdelava kvadra
   226{{{
   227#!python
   228kvader = BRepPrimAPI_MakeBox(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z)
   229kvader = BRepPrimAPI_MakeBox(Tocka1, dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z)
   230kvader = BRepPrimAPI_MakeBox(Tocka1, Tocka2)
   231}}}
   232[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   233
   234Izdelava izvleka pod kotom nagiba
   235{{{
   236#!python
   237kvader= BRepPrimAPI_MakeWedge(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X2)
   238kvader= BRepPrimAPI_MakeWedge(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_Xmin, dolzina_Zmin, dolzina_Xmax, dolzina_Zmax)
   239kvader= BRepPrimAPI_MakeWedge(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, 0, dolzina_X/2, dolzina_Z)
   240kvader= BRepPrimAPI_MakeWedge(dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)
   241}}}
   242[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   243
   244Izdelava valja
   245{{{
   246#!python
   247valj= BRepPrimAPI_MakeCylinder(Radij, Visina, Kot_radiani)
   248valj= BRepPrimAPI_MakeCylinder(Os, Radij, Visina, Kot_radiani)
   249}}}
   250[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   251
   252Izdelava stožca
   253{{{
   254#!python
   255stozec= BRepPrimAPI_MakeCone(Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani)
   256stozec= BRepPrimAPI_MakeCone(Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani)
   257}}}
   258[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   259
   260Izdelava sfere
   261{{{
   262#!python
   263sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_radiani)
   264sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad)
   265}}}
   266[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   267
   268Izdelava torusa
   269{{{
   270#!python
   271torus= BRepPrimAPI_MakeTorus(Radij_torusa, Radij_prereza)
   272torus= BRepPrimAPI_MakeTorus(Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani)
   273torus= BRepPrimAPI_MakeTorus(Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad)
   274}}}
   275[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   276
   277Izdelava izvleka
   278{{{
   279#!python
   280Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Vektor)
   281Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Smer)
   282}}}
   283[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   284
   285Izdelava krožnega izvleka
   286{{{
   287#!python
   288Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina.Face() , Os)
   289Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina.Face() , Os, Kot_radiani)
   290}}}
   291[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   292
   293----
   294
   295== Uporaba menijev znotraj prikaznega okna ==
   296[[BR]][[BR]]
   297Najprej je potrebno definirati funkcije, ki izvršijo ukaz (izdelajo neko obliko). Pri tem pred izrisom oblike počistimo modelno okno obstoječih oblik z ukazom [display.EraseAll()].
   298{{{
   299#!python
   300def Funkcija(event=None):
   301    display.EraseAll()
   302    #definicija prikazane oblike
   303    display.DisplayShape(Oblika.Shape())
   304}}}
   305[[BR]][[BR]]
   306
   307Izdelava menija
   308{{{
   309#!python
   310add_menu('Ime_menija')
   311add_function_to_menu('Ime_menija',Funkcija1)
   312add_function_to_menu('Ime_menija',Funkcija2)
   313}}}
   314[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]