Changes between Version 12 and Version 13 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 12:29:28 PM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v12 v13  
  9191display.DisplayShape(Vozlisce.Shape())
  9292}}}
  93 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   93[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  9494
  9595
   
  124124display.DisplayShape(Mreza.Shape())
  125125}}}
  126 [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   126[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  127127
  128128Korak 04: Izdelava površine iz obstoječe mreže [[Image(Povrsina.png, right)]]
   
  138138display.DisplayShape(Povrsina.Shape())
  139139}}}
  140 [[BR]][[BR]][[BR]]
   140[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
  141141
  142142Korak 05: Izdelava izvleka v prostor [[Image(Solid.png, right)]]
   
  157157Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Smer)
  158158}}}
  159 
  160 
  161 [[Image(Solid-barve.png, right)]]
   159[[BR]][[BR]][[BR]][[BR]][[BR]]
   160
   161Barvo modela lhako po želji spremenimo z uporabo ukaza:
   162{{{
   163#!python
   164display.DisplayColoredShape(Oblika.Shape(), 'BARVA')
   165}}}
   166[[BR]][[BR]]
   167
   168Primer programa za izdelavo izvleka:[[Image(Solid-barve.png, right)]]
   169{{{
   170#!python
   171## Izdelava Izvleka
   172
   173from OCC.Display.SimpleGui import *
   174from OCC.BRepPrimAPI import *
   175from OCC.gp import *
   176from OCC.GC import *
   177from OCC.BRepBuilderAPI import *
   178
   179display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()
   180
   181#Izdelava točk v prostoru
   182T1 = gp_Pnt(0 , 0 , 0)
   183T2 = gp_Pnt(10 , 0, 0)
   184T3 = gp_Pnt(10 , 10 , 0)
   185T4 = gp_Pnt(0, 10 , 0)
   186
   187#izdelava robov na podlagi definiranih tock
   188E1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(T1, T2)
   189E2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(T2, T3)
   190E3 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(T3, T4)
   191E4 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(T4, T1)
   192
   193#izdelava mreznega modela
   194Mreza  = BRepBuilderAPI_MakeWire(E1.Edge() , E2.Edge() ,E3.Edge(), E4.Edge())
   195
   196#Izdelava povrsine
   197Povrsina = BRepBuilderAPI_MakeFace(Mreza.Wire())
   198
   199#Izdelava vektorja za izvlek v prostor
   200Vektor1 = gp_Vec(0 , 0, 10)
   201
   202#Izdelava priznaticnega telesa- izvlek povrsine v smeri vektorja
   203Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Vektor1)
   204
   205#Prikaz izvleka v prikaznem oknu
   206display.DisplayShape(Izvlek.Shape())
   207
   208#Sprememba barve modela
   209display.DisplayColoredShape(Izvlek.Shape(), 'RED')
   210
   211display.View_Iso() #izometricni prikaz
   212start_display()
   213}}}
   214
   215== Uporaba geometrijskih primitivov ==