Changes between Version 9 and Version 10 of PythonOcc/primitives


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2013, 11:48:32 AM (7 years ago)
Author:
ptomsic
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/primitives

  v9 v10  
  5959== Preprosti program- Primer izdelave izvleka v prostor (Extrude) ==
  6060
  61 Primer izdelave kocke z dimenzijami 10x10x10. Postopek modeliranja v[[Image(Kocka.png, right)]]
   61Primer izdelave kocke z dimenzijami 10x10x10. Postopek modeliranja v [[Image(Kocka.png, right)]]
  6262komercialnih modelirnikih (SolidWorks, Catia, NX, ProEngineer, Inventor,...)
  6363je sledeči:
   
  7575običajno določi namesto nas.[[BR]][[BR]]
  7676
  77 Korak 01: Izdelava točke v prostoru
   77Korak 01: Izdelava točke v prostoru [[Image(Vozlisca.png, right)]]
  7878{{{
  7979#!python
   
  8585Vozlisce = BRepBuilderAPI_MakeVertex(Tocka)
  8686}}}
  87 Če hočemo prikazati vozlišča v modelnem oknu, potem je potrebno napisati ukaz za prihaz oblike:
   87Če hočemo prikazati vozlišča v modelnem oknu, potem je potrebno napisati ukaz za prikaz oblike:
  8888{{{
  8989#!python
  9090display.DisplayShape(Vozlisce.Shape())
  9191}}}
  92 [[BR]][[BR]]
   92[[BR]][[BR]][[BR]]
  9393
  9494Korak 02: Izdelava robov iz točk
   
  9797Rob = BRepBuilderAPI_MakeEdge(Zacetna_tocka, Koncna_tocka)
  9898}}}
   99Za izdelavo roba rabimo dva podatka, to je začetna točka ter končna točka robu. Če hočemo
   100prikazati izdelani rob v modelnem oknu, je potrebno zapisati ukaz:
   101{{{
   102#!python
   103display.DisplayShape(Rob.Shape())
   104}}}
   105[[BR]][[BR]][[BR]]
  99106
  100107Korak 03: Izdelava mrežnega modela iz točk
   
  104111Mreza2  = BRepBuilderAPI_MakeWire(Mreza.Wire(), Rob1.Edge())
  105112}}}
   113Vsak rob predstavlja svojo geometrijsko obliko v prostoru. Zato moramo, preden naredimo
   114površino te robove združiti v eno samo geometrijo. Pozorni moramo biti, da robovi tvorijo
   115zaprto obliko. Ukaz nam dovoli sočasno uporabo štirih argumentov- robov. Pri tem moramo
   116označiti, da gre za obliko roba [Rob.Edge()]. Kot rezultat dobimo združeno mrežo. Detajlna
   117razlaga uporabljenega ukaza: [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepBuilderAPI__MakeWire.html]
   118Če hočemo prikazati izdelani rob v modelnem oknu, je potrebno zapisati ukaz:
   119{{{
   120#!python
   121display.DisplayShape(Mreza.Shape())
   122}}}
   123[[BR]][[BR]][[BR]]
  106124
  107125Korak 04: Izdelava površine iz obstoječe mreže