Changes between Version 47 and Version 48 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2017, 8:18:41 AM (3 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Popravek linka

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v47 v48  
  5050}}}
  5151ali si ogledamo spletna navodila za
  52 [http://api.pythonocc.org/OCC.BRepPrimAPI.BRepPrimAPI_MakeCylinder-class.html BRepPrimAPI_MakeCylinder].
   52[https://cdn.rawgit.com/tpaviot/pythonocc-core/3ceb6b92/doc/apidoc/0.17.3/OCC.BRepPrimAPI.html#OCC.BRepPrimAPI.BRepPrimAPI_MakeCylinder BRepPrimAPI_MakeCylinder].
  5353Za naš namen postavljanja cilindra v globalni prostor je primernejša funkcija s parametri, ki poda še os poleg premera in višine. Za podajanje osi gp_Ax2 se uporablja dva 3D vektorja. Prvi je izhodiščni položaj drugi pa usmeritev. Vsi ti vektorja so podani v knjižnici `gp` (general purpose). Knjižnica gp podpira različne tipe vektorjev od 2D do 3D čeprav so načeloma istega ranka predvsem zaradi tega, da se da enostavno pretvarjati iz enega tipa v drugi. Tako imamo v gp_Ax2 točko in smerni vektor, ki sestavlja podatka za os. Običajno je tako, da najprej pogledamo možne izpeljane funkcije in izberemo inačico z nam najprimernejšimi podatki. Nato glede na zahtevane vhodne argumente pripravimo v obliki, ki je najkrajša in ustreza namenu. Prav tako želimo pripraviti model tako, da se glavne dimenzije postavi kot parametre s katerimi lahko enostavno spremenimo model. V našem primeru sta to R in L. Razširitev programa s knjižnico gp je naslednja
  5454{{{