Changes between Version 33 and Version 34 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Dec 12, 2013, 10:00:38 AM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Crease angle fix

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v33 v34  
  312312nam je lahko v pomoč pri programiranju v JavaScriptu. Poleg tega smo želeli nastaviti
  313313avtomatsko prilagajanje prikaznega okna (canvas) razpoložljivi širini v brskalniku.
  314 Zaradi tega je bilo potrebno prirediti dogodku`onresize` funkcijo, ki ob spremembi
   314Zaradi tega je bilo potrebno prirediti dogodku `onresize` funkcijo, ki ob spremembi
  315315velikosti okna prav tako spremeni širino konteksta ter prepriča naš pregledovalnik (viewer),
  316316da naj spremeni velikost prikaza modela za kar pa je bilo potrebno uvesti globalno
  317 spremenljivko `viewer`, ki se jo potem ob dogodku ustrezno spremeni.
   317spremenljivko `var viewer`, ki se jo potem ob dogodku ustrezno spremeni.
  318318
  319319Dodali smo tudi nekaj začetnih nastavitev prikaza, kot je začetna rotacija in lomni kot
  320 ''CreaseAngle'', ki določa kot med normalami posameznih ploskvic, ki se v gladkem načinu
  321 prikaza (''RenderMode'') upošteva za določitev ostrega prehoda.
   320`CreaseAngle`, ki določa kot med normalami posameznih ploskvic, ki se v gladkem načinu
   321prikaza (`RenderMode`) upošteva za določitev ostrega prehoda.
  322322{{{
  323323#!html
   
  337337
  338338        myMesh = new JSC3D.Mesh();
  339         myMesh.vertexBuffer = new Array( mesh.vertexBuffer.length);
  340         myMesh.faceNormalBuffer = new Array( mesh.faceNormalBuffer.length);
   339        myMesh.vertexBuffer = new Array(mesh.vertexBuffer.length);
   340        myMesh.faceNormalBuffer = new Array(mesh.faceNormalBuffer.length);
  341341        myMesh.indexBuffer = mesh.indexBuffer;
  342342        // transform and rewrite vertex coordinates
   
  345345        JSC3D.Math3D.transformVectors(rotMat, mesh.faceNormalBuffer, myMesh.faceNormalBuffer);
  346346        myMesh.setMaterial(mesh.material);
  347         myMesh.init();
  348347        scene.addChild(myMesh);
  349348}
   
  362361  viewer.setParameter('InitRotationZ', 30);
  363362  viewer.setParameter('RenderMode', 'smooth');
  364   viewer.setParameter('CreaseAngle', '15');
   363  viewer.setParameter('CreaseAngle', 15);
  365364  viewer.init();
  366365 
   
  392391        copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, 90, 500, 0, 0);
  393392        //copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, 180, 500, 500, 0);
  394         //copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, -90, 0, 500, 0);
   393        // copy_mesh(meshes[i], theScene, 0, 0, -90, 0, 500, 0);
  395394    }
  396395    if (++numOfLoaded == totalParts)
   
  443442  viewer.setParameter('InitRotationZ', 30);
  444443  viewer.setParameter('RenderMode', 'smooth');
  445   viewer.setParameter('CreaseAngle', '15');
   444  viewer.setParameter('CreaseAngle', 15);
  446445  viewer.init();
  447446 
   
  488487        JSC3D.Math3D.transformVectors(rotMat, meshes[i].faceNormalBuffer, myMesh.faceNormalBuffer);
  489488        myMesh.setMaterial(material);
  490         myMesh.init();
  491489        theScene.addChild(myMesh);
  492490    }
   
  542540
  543541        myMesh = new JSC3D.Mesh();
  544         myMesh.vertexBuffer = new Array( mesh.vertexBuffer.length);
  545         myMesh.faceNormalBuffer = new Array( mesh.faceNormalBuffer.length);
   542        myMesh.vertexBuffer = new Array(mesh.vertexBuffer.length);
   543        myMesh.faceNormalBuffer = new Array(mesh.faceNormalBuffer.length);
  546544        myMesh.indexBuffer = mesh.indexBuffer;
  547545        // transform and rewrite vertex coordinates
   
  550548        JSC3D.Math3D.transformVectors(rotMat, mesh.faceNormalBuffer, myMesh.faceNormalBuffer);
  551549        myMesh.setMaterial(mesh.material);
  552         myMesh.init();
  553550        scene.addChild(myMesh);
  554551}