Changes between Version 32 and Version 33 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Dec 12, 2013, 9:26:20 AM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Codaj CreaseAngle?

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v32 v33  
  310310
  311311[http://jsc3d.googlecode.com/svn/trunk/jsc3d/docs/index.html Dokumentacija objektov SJC3D]
  312 nam je lahko v pomoč pri programiranju v JavaScriptu.
  313 
   312nam je lahko v pomoč pri programiranju v JavaScriptu. Poleg tega smo želeli nastaviti
   313avtomatsko prilagajanje prikaznega okna (canvas) razpoložljivi širini v brskalniku.
   314Zaradi tega je bilo potrebno prirediti dogodku`onresize` funkcijo, ki ob spremembi
   315velikosti okna prav tako spremeni širino konteksta ter prepriča naš pregledovalnik (viewer),
   316da naj spremeni velikost prikaza modela za kar pa je bilo potrebno uvesti globalno
   317spremenljivko `viewer`, ki se jo potem ob dogodku ustrezno spremeni.
   318
   319Dodali smo tudi nekaj začetnih nastavitev prikaza, kot je začetna rotacija in lomni kot
   320''CreaseAngle'', ki določa kot med normalami posameznih ploskvic, ki se v gladkem načinu
   321prikaza (''RenderMode'') upošteva za določitev ostrega prehoda.
  314322{{{
  315323#!html
   
  353361  viewer.setParameter('InitRotationY', 30);
  354362  viewer.setParameter('InitRotationZ', 30);
   363  viewer.setParameter('RenderMode', 'smooth');
   364  viewer.setParameter('CreaseAngle', '15');
  355365  viewer.init();
  356366 
   
  432442  viewer.setParameter('InitRotationY', 30);
  433443  viewer.setParameter('InitRotationZ', 30);
   444  viewer.setParameter('RenderMode', 'smooth');
   445  viewer.setParameter('CreaseAngle', '15');
  434446  viewer.init();
  435447