Changes between Version 23 and Version 24 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Dec 7, 2013, 8:48:59 AM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Dodaj rebro

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v23 v24  
  211211start_display()
  212212}}}
   213
   214
   215== Rebro s spremenljivo zaokrožitvijo ==
   216[[Image(elbow7.png,right)]]
   217Ker si nismo točno zastavili velikost rebra, je le ta podan kar v enaki velikosti
   218kot zunanji radi. Za izdelavo rebra je potrebno podati črto `aWire` in ravnino, ki
   219seka model in iz katere je potem v smeri dveh vektorjev izvečeno.
   220{{{
   221#!python
   222# Izdelamo navadno rebro
   223rib_thickness = 6.0 # polovica debeline rebra
   224rib1 = gp_Pnt(2*R,R,0)
   225rib2 = gp_Pnt(R,2*R,0)
   226aPlane = Geom_Plane(0,0,1.0,0.0)
   227edge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(rib1, rib2).Edge()
   228aWire = BRepBuilderAPI_MakeWire(edge1)
   229rib = BRepFeat_MakeLinearForm( myShp4.Shape(), aWire.Wire(), aPlane.GetHandle(), \
   230                gp_Vec(0.,0.,rib_thickness), gp_Vec(0.,0.,-rib_thickness), 1, True )
   231rib.Perform()
   232}}}
   233V vogal želimo dodati tudi zaokrožitev z naraščajočim radijem.
   234Poiščemo vse štiri robove na obeh debelinah rebra, ki imajo začetno in končno Z isto
   235in so vzporedni z osjo X ali Y ter jim dodamo spremenljivo debelino zaokrožitve.
   236Z nekaj sreče, ker je začetek in konec robov pravilno orientiran, lahko dodamo
   237vsem najdenim robovom še naraščajočo zaokrožitev.
   238[[Image(elbow8.png,right)]]
   239{{{
   240#!python
   241TOL=1E-6
   242with_fillet = BRepFilletAPI_MakeFillet(rib.Shape())
   243topology_traverser = Topo(rib.Shape())
   244for aEdge in topology_traverser.edges(): 
   245    first, last = TopExp().FirstVertex(aEdge), TopExp().LastVertex(aEdge)
   246    first_vert, last_vert = BRep_Tool().Pnt(first), BRep_Tool().Pnt(last)
   247    if abs(abs(first_vert.Z())-rib_thickness) < TOL and \
   248       abs(first_vert.Z() - last_vert.Z()) < TOL and \
   249      (abs(first_vert.X()-last_vert.X())<TOL or abs(first_vert.Y()-last_vert.Y())<TOL):
   250        with_fillet.Add(25, 0.0, aEdge)
   251}}}
   252Končni program z dodanim rebrom je podan v priponki kot [attachment:elbow.py]
   253
  213254== Prikaz modela na spletni strani s knjižnico jsc3d ==
  214255Za prikaz modela na spletni strani Trac moramo pripeti model [attachment:elbow.stl]