Changes between Version 18 and Version 19 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Dec 2, 2013, 3:52:07 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Primer kode in navodila

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v18 v19  
  152152stl_writer.Write(myShp4.Shape(), "elbow.stl", False)
  153153}}}
  154 
   154Celoten program za izdelavo modela je naslednji:
   155{{{
   156#!python
   157from OCC.gp import *
   158from OCC.BRepPrimAPI import *
   159from OCC.TopExp import *
   160from OCC.TopAbs import *
   161from OCC.BRep import *
   162from OCC.Geom import *
   163from OCC.GCE2d import *
   164from OCC.GC import *
   165from OCC.Geom2d import *
   166from OCC.BRepLib import *
   167from OCC.BRepFeat import *
   168from OCC.Utils.Topology import Topo
   169from OCC.BRepBuilderAPI import *
   170from OCC.BRepAlgoAPI import *
   171from OCC.BRepFilletAPI import *
   172from OCC.TopoDS import *
   173from OCC.StlAPI import *
   174from math import radians
   175
   176from OCC.Display.SimpleGui import *
   177from OCC.Graphic3d import *
   178
   179R = 20
   180L = 150
   181p = gp_Pnt(0.,0.,0)
   182d = gp_Dir(1. ,0., 0.)
   183myAxes1 = gp_Ax2(p,d)
   184myPrim1 = BRepPrimAPI_MakeCylinder(myAxes1, R, 100)
   185
   186mkFillet = BRepFilletAPI_MakeChamfer(myPrim1.Shape())
   187ex = TopExp_Explorer(myPrim1.Shape(), TopAbs_EDGE)
   188ex2 = TopExp_Explorer(myPrim1.Shape(), TopAbs_FACE)
   189edge = TopoDS_edge(ex.Current())
   190face = TopoDS_face(ex2.Current())
   191mkFillet.Add(15.0, 3.0, edge, face)
   192
   193myAxes2 = gp_Ax2(p, gp_Dir(0,-1,0))
   194myPrim2 = BRepPrimAPI_MakeCylinder(myAxes1, R-5, L)
   195myShp1 = BRepAlgoAPI_Cut(mkFillet.Shape(),myPrim2.Shape())
   196
   197mySphere =  BRepPrimAPI_MakeSphere(p, R)
   198
   199rotateAxis = gp_Ax1(p, gp_Dir(0.0,0.0,1.0)) #Os rotacije
   200transfRot1 = gp_Trsf()
   201transfRot1.SetRotation(rotateAxis, radians(90.0))
   202myShp2 = BRepBuilderAPI_Transform(myShp1.Shape(), transfRot1)
   203myShp3 = BRepAlgoAPI_Fuse(myShp1.Shape(),myShp2.Shape())
   204myShp4 = BRepAlgoAPI_Fuse(myShp3.Shape(), mySphere.Shape())
   205stl_writer = StlAPI()
   206stl_writer.Write(myShp4.Shape(), "elbow.stl", False)
   207
   208display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()
   209material = Graphic3d_MaterialAspect(Graphic3d_NOM_SILVER)
   210display.DisplayShape(myShp4.Shape(), material)
   211start_display()
   212}}}
  155213== Prikaz modela na spletni strani s knjižnico jsc3d ==
   214Za prikaz modela na spletni strani Trac moramo pripeti model elbow.js
   215tej strani in pripeti še skrčeno knjižnico [http://code.google.com/p/jsc3d/ JSC3D] in natipkati
   216naslednjo kodo, ki je mešanica HTML5 in [http://www.lecad.si/~demsar/vaje/OPK/ucni_program-javascript.pdf JavaScripta].
   217{{{
   218#!javascript
  156219{{{
  157220#!html
   
  170233  style="background:lightgrey; border: 1px solid; float:right;" ></canvas>
  171234}}}
   235}}}
   236
   237{{{
   238#!html
   239<script src="/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/jsc3d.min.js"></script>
   240<script type="text/javascript">
   241function onLoad(){
   242  var canvas = document.getElementById('cv');
   243  var viewer = new JSC3D.Viewer(canvas);
   244  viewer.setParameter('SceneUrl', '/vaje/raw-attachment/wiki/PythonOcc/elbow/elbow.stl');
   245  viewer.init();
   246  viewer.update();
   247}     
   248window.onload = window.onresize = function() {onLoad();}       
   249</script> 
   250<canvas id="cv" width="600" height="400"
   251  style="background:lightgrey; border: 1px solid; float:right;" ></canvas>
   252}}}
   253Osnovno kodo lahko še dodatno opremimo z lastnostmi, ki so podrobneje opisane v
   254[http://code.google.com/p/jsc3d/wiki/GettingStarted osnovnem primeru] jsc3d.