Changes between Version 15 and Version 16 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Dec 2, 2013, 1:20:57 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Končni kos

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v15 v16  
  112112display.DisplayColoredShape(myShp1.Shape(), 'CYAN')
  113113}}}
  114 [[Image(elbow5.png,right)]]
  115114V izhodišče dodamo še kroglo, ki nam bo zapolnilo komolec.
  116115{{{
   
  120119display.DisplayColoredShape(mySphere.Shape(), 'BLUE')
  121120}}}
   121[[Image(elbow5.png,right)]]
  122122Za drugi del komolca izberemo kar prvotno pripravljen model `myShp1()`, ki ga rotiramo do osi y okoli osi z. Pri tem moramo pripraviti transformacijsko matriko in kos zavrteti za 90 stopinj
  123123{{{
  124124#!python
   125from math import radians
   126#...
  125127rotateAxis = gp_Ax1(p, gp_Dir(0.0,0.0,1.0)) #Os rotacije
  126128transfRot1 = gp_Trsf()
   
  129131display.DisplayColoredShape(myShp2.Shape(),'GREEN')
  130132}}}
   133Celoten model zlijemo skupaj s tem, da zanemarimo nepravilno
   134izvrtino v področju krogle, ki ni vidno po tem, vstavimo še
   135cevi.
  131136{{{
   137#!python
   138myShp3 = BRepAlgoAPI_Fuse(myShp1.Shape(),myShp2.Shape())
   139myShp4 = BRepAlgoAPI_Fuse(myShp3.Shape(), mySphere.Shape())
   140#...
   141material = Graphic3d_MaterialAspect(Graphic3d_NOM_SILVER)
   142display.DisplayShape(myShp4.Shape(), material)
   143}}}
   144[[Image(elbow6.png,right)]]
   145Na koncu model še izvozimo v formatu STL, ki ga potrebujemo
   146za prikaz na spletni strani.
   147{{{
   148#!python
   149from OCC.StlAPI import *
   150#...
   151stl_writer = StlAPI()
   152stl_writer.Write(myShp4.Shape(), "elbow.stl", False)
   153}}}