Changes between Version 14 and Version 15 of PythonOcc/elbow


Ignore:
Timestamp:
Dec 2, 2013, 1:01:33 PM (7 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

sestavljen po barvah

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • PythonOcc/elbow

  v14 v15  
  101101from OCC.TopoDS import *
  102102}}}
  103 Izrežemo še luknjo
   103Izrežemo še luknjo v cilinder s posnetjem
  104104[[Image(elbow4.png,right)]]
  105105{{{
   
  112112display.DisplayColoredShape(myShp1.Shape(), 'CYAN')
  113113}}}
   114[[Image(elbow5.png,right)]]
   115V izhodišče dodamo še kroglo, ki nam bo zapolnilo komolec.
   116{{{
   117#!python
   118mySphere =  BRepPrimAPI_MakeSphere(p, R)
   119#...
   120display.DisplayColoredShape(mySphere.Shape(), 'BLUE')
   121}}}
   122Za drugi del komolca izberemo kar prvotno pripravljen model `myShp1()`, ki ga rotiramo do osi y okoli osi z. Pri tem moramo pripraviti transformacijsko matriko in kos zavrteti za 90 stopinj
   123{{{
   124#!python
   125rotateAxis = gp_Ax1(p, gp_Dir(0.0,0.0,1.0)) #Os rotacije
   126transfRot1 = gp_Trsf()
   127transfRot1.SetRotation(rotateAxis, radians(90.0))
   128#...
   129display.DisplayColoredShape(myShp2.Shape(),'GREEN')
   130}}}
   131{{{