Changes between Version 92 and Version 93 of 2016


Ignore:
Timestamp:
Oct 6, 2011, 10:16:38 AM (9 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Vsebina vaj

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2016

  v92 v93  
  11= Konstrukcijske Tehnike =
  22
  3  # Robot
  4  # Klima HPC
  5  # Trimo
  6  # Stiskanje robov
  7  # HPC
   3Cilj predmeta pri vajah je združiti znanje o 3D modeliranju, metodiki konstruiranja in ostalih strokovnih predmetih in to prikazati na primeru razvoja izdelka / programske opreme. Velik poudarek je na realnosti problema in na sistematični in strokovni obravnavi. Pri metodiki konstruiranja je bil poudarek na kreativnosti in iskanju rešitev. Tokrat je teža na drugem delu razvoja izdelka, ki pomeni do delavniške risbe izdelana tehnična dokumentacija. Upoštevati je potrebno tudi stanje tehnike in regulativo. Zaželjeno je, da se izdela tudi prototip izdelka. Del postavljenih nalog bodo študentom ponujene (prispevale so jih različna podjetja). Od študentov se pričakuje, da polovico nalog poiščejo sami. Pričakuje se delo v skupinah od 3 do 5 študentov. Ocenjuje se, da bo za izdelavo seminarske naloge posameznik vložil okoli 100 ur časa.
   4
   5Značilne skupine nalog:
   6 - Konstrukcija orodja (npr. štanca ali brizganje plastike).
   7 - Konstrukcija stroje ali naprave.
   8 - Projektiranje in preračun nosilne konstrukcije.
   9 - Projektiranje strojnih instalacij.
   10 - Razvoj serijskega izdelka. 
   11 - Razvoj programske opreme.
   12
   13Vaje so namenjene predvsem konzultacijam z asistenti in spremljanju dela na projektu.
   14Posamezna skupina študentov bo delala le na eni od zgoraj naštetih nalog. Vsako končno poročilo mora vsebovati spodaj navedeno vsebino:
   15
   16 1. Definicijo naloge z jasno postavljenimi zahtevami
   17 2. Funkcijska struktura / diagram poteka.
   18 3. Pregled patentov ali regulative.
   19 4. Sistematičen pristop pri iskanju rešitev, ureditev v morfološki matriki.
   20 5. Vrednotenje in izbor rešitev.
   21 6. FMEA (analiza možnih oblik napak) pri konstrukciji ali procesu.
   22 7. Optimiranje konstrukcije / procesa (npr. numerične simulacije).
   23 8. 3D model konstrukcije / izdelka.
   24 9. Delavniške risbe.
   25 10. Prototip izdelka.
   26
   27Glede na vrsto projektne naloge se spreminja vsebina in teža zgoraj naštetih točk. Vsaka skupina mora v poročilu vsebovati vsaj 80 %  od zgoraj naštetih točk.
   28Vsaka skupina mora vnesti rezultate projekta v tehnični informacijski sistem (ARAS PLM).
   29
   30Predmeti bodo pridobili na vrednosti, če jih med seboj povežemo v zaokroženo celoto – cilj je na sistematičen in strokoven način razvijati podjetniške ideje. En problem, ki se prične obravnavati pri metodiki konstruiranja, se nato nadgradi predmetu Konstrukcijske tehnike in še pri kakšnem. Študentom, ki uspešno sodelujejo pri EGPR seminarju (letni semester), se prizna vaje pri predmetu konstrukcijske tehnike. 
   31Vaje morajo biti zaključene ob koncu semestra. V nasprotnem primeru je potrebno ponovno opravljanje vaj. 
   32
   33
   34Vsak od asistentov vodi vaje samostojne. Specifične kompetence posameznih asistentov so:
   35 - Metod Čuk – nosilne konstrukcije, eurocode standardi, zakonodaja vezana na gradnjo objektov
   36 - Leon Kos – programska oprema, elektronika, računalniki
   37 - Janez Benedičič – regulativa, patenti, varnost strojev in naprav (CE znak)
   38 - Tomaž Kolšek – orodjarstvo, numerične simulacije
   39
   40
   41Časovni plan:
   42 1. teden       - določitev projektne naloge
   43 2. teden       - čistopis zahtevnika pri projektni nalogi.
   44 3. in 4. teden – variacija rešitev, pregled patentov in regulative
   45 5. teden       - ocenjevanje rešitev in izbira
   46 6. teden       - koncipiranje rešitve
   47 7. in 8. teden - optimiranje konstrukcije (numerična simulacija)
   48 9. in 10. teden – 3D modeliranje
   49 11. teden      - izdelava delavniške dokumentacije
   50 12. in 13. teden - izdelava prototipa
   51 14. teden      - izdelava poročila in predstavitve
   52 15. teden      - predstavitev rezultatov projektne naloge
   53
   54Postavljeni plan je v orientacijo in pomoč projektnim skupinam. Posamezne aktivnosti se lahko prekrivajo in tečejo vzporedno.
   55
   56
   57= Projektne naloge =
   58== Robot ==
   59== Klima HPC ==
   60== Trimo ==
   61== Stiskanje robov ==
   62== HPC ==
  863 
  964