Changes between Version 90 and Version 91 of 2016


Ignore:
Timestamp:
Oct 5, 2011, 3:27:50 PM (9 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Priprava za KT

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2016

  v90 v91  
  1 == Rok oddaje seminarjev RPK 2010/11 ==
  2 Rok oddaje seminarjev pri predmetu RPK 2010/11 je na prošnjo večine študentov prestavljen na 2.2.2011.[[br]][[br]]
  3 as. Simon Kulovec
  4 
  5 == Podaljšanje roka oddaje seminarjev RPK za lanske študente ==
  6 Rok oddaje seminarjev za lanske študente je na prošnjo študentov prestavljen na 04.01.2011.[[br]][[br]]
  7 as. Simon Kulovec
  8 
  9 == Pisanje enačb v poročilu ==
  10 Poročilo v obliki Wiki ni predvidevalo, da bi študente pisali zahtevnejše enačbe.
  11 Če želite v poročilo vseeno vstaviti enačbne, to lahko naredite tako, da enačbo vstavite kot sliko.
  12 Postopek je naslednji:
  13  1. Na spletni strani http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php izdelate enačbo. Ko ste z njo zadovoljni, jo shranite kot sliko GIF.
  14  2. Sliko enačbe pripnete strani
  15  3. V poročilu na mestu, kjer želite enačbo napišete {{{[[Image(enacba.gif)]]}}}
  16 Primer:
  17 [[Image(enacba.gif)]]
  18 
  19 
  20 
  21 == Težave Ocenjevalca nalog za OpenGL odpravljene ==
  22 Kljub temu, da je OpenGL naloga pravilno izdelana je "Ocenjevalec" ni izrisal. Napaka je odpravljena.
  23 Ocenjevalec predela izvorno kodo v OpenGL tako, da namesto izrisa na zaslon izdela posnetek zaslona
  24 in ga shrani v datoteko. Dolga leta je bil tudi za "Ofscreen Rendering" potreben GLX kontekst, kar pa
  25 na strežniku ni bilo mogoče izvesti in je bilo potrebno uvesti nestandardne trike, da je to sploh delalo.
  26 Izgleda pa, da v zadnji verziji knjižnice Mesa in Glut sedaj to ni več potrebno saj OSMesa deluje s
  27 sistemskimi knjižnicami brez GLX konteksta.
  28 
  29 = ~~Težave z odpiranjem zahtevkov (angl. ticket) v tracu~~ =
  30 ~~Zamenjajte privzeti jezik web aplikacije trac na angleško.[[BR]]
  31 Če še vedno ne deluje: Odpreš Firefox -> Urejanje -> Nastavitve -> Vsebina -> Jeziki In pomakneš angleščino pred slovenščino.~~
  32 Z nadgradnjo sledilnika so se težave odpravile, zato priporočamo, da si ponastavite slovenski jezik.
  33 
  34 
  35 = Dodatni napotki za vaje pri RPK =
  36 Študente RPK naprošam, da sledijo tej strani, saj so na njej predstavljeni dodatni napotki potrebni za izdelavo njihovih projektov. Najlažje se sledi spremembam na strani časovnega poteka [http://rpk.lecad.uni-lj.si/vaje/timeline Timeline].
  37 
  38 == Uvodne vaje ==
  39 Vaje se začnejo v četrtek 6.10.2010 po razporedu [wiki:skupine-2010 skupin za leto 2010/2011].
  40 Vse spremembe morajo dogovoriti študentje med seboj in jih sporočiti asistentu, ki jih odobri
  41 ali zavrne.
  42 
  43 Študentje, ki bodo sodelovali v mednarodni šoli RPK se morajo odločiti ali bodo vaje opravljali ali ne.
  44 Opravljanje vaj za njih ni zahtevano saj bodo svojo oceno pridobili na EGPR.
  45 Evidenčno sodelovanje na laboratorijskih vajah ni možno, ker nam ustvarja le dodatno delo in vprašanja ali
  46 hodite na vaje resno ali ne. Se pravi, da študentje EGPR morajo na vaje hoditi in izdelovati domače naloge,
  47 če so se odločili da bodo tudi na vajah sodelovali.
  48 Zaključne naloge na vajah pa jim ni potrebno izdelati saj bodo oceno dobili na EGPR.
  49 
  50 Lanski študentje, ki želijo opravljati vaje morajo prinesti s seboj prenosnik z brezžičnim vmesnikom
  51 in z asistentom dogovoriti termin in mesto, kjer lahko sedijo.
  52 
  53 
  54 === Prisotnost na vajah ===
  55 Prisotnost na vajah se sproti kontrolira na strani [wiki:prisotnost].
  56 Zahtevana prisotnost je najmanj 80%-na.
  57 V primeru nesodelovanja na laboratorijskih vajah bodo študentje bodo preko listka dobili obvestilo
  58 o negativni oceni na vajah v možnostjo predložitve opravičila oz. tehtne obrazložitve odsotnosti.
  59 
  60 === Postopek oddaje naloge ===
  61 Nalogo zaključite tako, da zaprosite za oceno preko spletnega vmesnika Trac z izpolnitvijo ''Novega Zahtevka''.
  62 Napišite besedo ali dve iz katere je jasno, da ste z vajami zaključili in da želite oceno.
  63 Predviden zadnji rok za prošnjo ocene je 25.1.2011 (23:59).
  64 Po tem roku se bodo vsa dela študentov naprej preverila in nato še pregledala ter ocenila.
  65 Na predlog ocene bo možen še ugovor ali dopolnitev. Končna ocena bo podana z zaprtjem listka.
  66 Nekatere študente, za katere bo oceno težko podati zaradi različnih vzrokov,
  67 pa bomo povabili na osebno predstavitev dela na vajah.
  68 Za oceno lahko torej zaprosite še preden ste zaključili z delom, ocenjevanje pa se bo začelo v torek po abecednem redu.
  69 
  70 === Izdelava poročila ===
  71 Poročilo pišemo kar na strani WIKI katero urejamo v enostavnem jeziku s pritiskom na gumb Edit.
  72 Privzeta vsebina strani v angleščini naj služi kot primer oblikovanja in jo lahko na koncu pobrišemo.
  73 
  74 Poročilo vsebuje najmanj tri slike, katere pripnemo kot posnetke okna narejene
  75 s programom predstavljenim z ikono fotoaparata. PNG slike moramo naložiti na WIKI stran kot priponko in s klikom
  76 na kontrolnik "Mona Lize" dobimo mesto vnosa v katerega dotipkamo še ime slike.
  77 
  78 Firefox ima vgrajen slovenski črkovalnik, katerega izberemo z desno tipko miške.
  79 
  80 == Termini vaj ==
  81  - Ponedeljek  9-11 KM-NMK LV1, sk2,3
  82  - Ponedeljek 12-14 KM-NMK LV2, sk2,3
  83  - Ponedeljek 14-16 KM-NMK LV1, sk1 (rezervni termin)
  84  - Torek  8-10 KM-POT  LV1, sk1,2
  85  - Torek 10-12 KM-POT  LV2, sk1,2
  86  - Torek 13-15 KM-POT  LV1, sk3
  87 
  88 == Domače naloge ==
  89 Po uvodnih vajah, na kateri so bile prikazane značilnosti jezika C in orodja
  90 potrebna za izdelavo projekta, so z namenom ponovitve in utrditve znanja C-ja
  91 izdelana besedila domačih nalog. Prve domače naloge bodo dodeljene vsakemu
  92 študentu posebej. Vsak študent mora do naslednjega tedna izdelati pet vaj
  93 in jih preveriti ali mu pravilno delujejo.
  94 [wiki:naloge Besedila nalog] so razporejena po skupinah in tematiki, ki
  95 je potrebna za izvedbo projekta. Pravilnost delovanja programa preverimo
  96 z [http://lecad.si/cgi-bin/cclass.cgi Ocenjevalcem nalog].
  97 
  98 
  99 == Vprašanja in odgovori ==
  100  - Zanima me če morajo študentje, ki so prijavljeni na projekt EGPR, prav tako opravljati vaje pri predmetu RPK? Se pravi ali je s projektom priznan le teoretičen del izpita, ki se predava na predavanjih ali tudi praktični del, ki se izvaja na samih vajah?
  101     ''Opravljanje vaj ni potrebno.''
  102  - Letos sem ponovno vpisal 4. letnik, ker  sem že lani poslušal predavanja te opravljal vaje in kolokvije nisem pa opravil zaključnega programa me zanima, ali mi mogoče kolokviji še vedno veljajo in če se lahko ponovno vpišem na vaje RPK.
  103      ''Oglejte si '' [wiki:izpitni-red].  ''Vaje, ki jih lansko leto niste opravili lahko ponovno opravljate letos. Če imate frekvenco obiska na lanskih vajah, lahko v dogovor z asistentom, vaje izdelujete tudi v drugih terminih (redno delo na projektu!)''
  104  - Ker lani nisem opravil vaj pri predmetu Računalniško podprto konstruiranje, moram vaje letošnje šolsko leto opravljati ponovno. Zanima me, kje in kako se lahko prijavim na vaje ter kdaj jih lahko obiskujem? Hvala za odgovor.
  105     ''Seznam skupin je poln in je na strani [http://rpk.lecad.fs.uni-lj.si/vaje/wiki/skupine-2010]. Ker pa predvidevamo nekaj študentov za EGPR bo verjetno kakšna luknja.''
  106  - Lani sem izdelal vse domače naloge in imel zahtevano frekvenco obiskov. Končne naloge pa nisem izdelal. Ali mi lahko le to upoštevate?
  107      ''Domačih nalog vam ni potrebno izdelovati, če menite, da je vaše znanje C-ja ustrezno. Tudi lansko frekvenco bomo upoštevali! Z letošnjo nalogo lahko začnete takoj. Sprotnost dela boste pokazali tako, da boste obiskovali laboratorij v vam določenem terminu in delali nalogo, medtem ko se bomo učili jezik C. Končno nalogo s poročilom morate oddati do 22. decembra''
  108 {{{
  109       Oktober               November              December
  110 ne po to sr če pe so  ne po to sr če pe so  ne po to sr če pe so
  111                 1  2      1  2  3  4  5  6            1  2  3  4
  112  3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11
  113 10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
  114 17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
  115 24 25 26 27 28 29 30  28 29 30              26 27 28 29 30 31
  116 31                                         
  117 }}}
  118  - Pri prikazu zahtevkov mi kaže smeti oz. napako strežnika. Imam projekt še pred uvedbo slovenskega vmesnika za Trac.
  119 
  120       ''Izgleda, da je težava prav v poslovenjenju zahtevkov (Ticket oz listek) Trac-a. Nastavite si Angleščino, tako kot ste imeli na vajah. Poskušali pa bomo težavo odpraviti ali dodatno posloveniti vmesnik in tako rešiti težave.''
  121 
  122 
  123 
  124 {{{
  125 #!comment
  126 Posnetki interaktivne table bodo dosegljivi na posameznih straneh (projektih) terminov (RPK1, RPK2,RPK3) v obliki PDF.
  127 
  128  * Programska koda naj vsebuje komentarje, ki bodo opisovali pomen posameznih odsekov programa.
  129  * Uporaba Makefile-ja je obvezna, saj je v osnovi program napisan na virtualnem računalniku, kjer je operacijski sistem Linux.
  130  * Pri oddaji poročila in programa MORA biti tudi TESTNI PRIMER, s katerim se dokaže pravilnost delovanja programa.
  131  * Ocenjevanje:[[BR]]
  132 
  133     50% - 60% = 6[[BR]]
  134 
  135     61% - 70% = 7[[BR]]
  136 
  137     71% - 80% = 8[[BR]]
  138 
  139     81% - 90% = 9[[BR]]
  140 
  141     91% - 100% = 10[[BR]]
  142 
  143 == Kako zaprositi za oceno? ==
  144 Poleg osebnega kontakta in e-pošte je za vse najbolj priročno, če zaprosite kar v Tracu, tako da odprete Nov Zahtevek.
  145 Tam napišite kar želite in asistenta bosta preko e-pošte obveščena, da je odprt nov listek.
  146 Če želite tudi Vi spremljati dogodke na listku je najbolje, da pod Settings napišete svoj
  147 e-poštni naslov in boste tako obveščeni, ko se bo pojavil odgovor.
  148 Vsi projekti bodo imeli spremljanje ocenjevanja preko listka. Možne so seveda tudi pripombe.
  149 
  150 Datotek ni potrebno prilagati v "zahtevke".
  151 Dovolj je, če zaprosite za oceno. Pogledala bova SVN verzijo,
  152 ker je lažje dobiti izdelek naenkrat, kot pa vsako datoteko pobirati v začasni imenik.
  153 
  154 = Terminski načrt =
  155 
  156 Po petih uvodnih vajah na katerih so prikazani potrebni postopki za uspešno izdelavo naloge,
  157 se predvideva samostojno delo študentov za katerega je do konca semestra predvideno še sedem
  158 terminov na katerih bo prisoten asistent s katerim lahko rešujete težave pri izdelavi aplikacije.
  159 
  160 Obisk v laboratoriju LECAD je še vedno obvezen, vendar je pričakovati različen napredek, ki je odvisen od posameznikove usposobljenosti reševanja večjih problemov. Obisk laboratorija je možen tudi izven predvidenega urnika, če so računalniki učilnice prosti. Možna je tudi namestitev navideznega računalnika z vsemi potrebnimi orodji in s tem delo od doma.
  161 
  162 Vaje se zaključijo 15. oz. 16. januarja 2010 na katerih je možno oddati končno verzijo tako, da zaprosite asistenta za pregled in oceno vašega izdelk, ki se je oddajal sproti, kar bo tudi razvidno iz poteka oddajanj (TracTimeline). Brez večjega vpliva na oceno je možno zaprositi za oceno do začetka poletnega semestra.
  163 
  164 Za oceno se lahko zaprosi osebno ali s sistemom TracTickets, kar bo podrobneje predstavljeno kasneje. Ocena bo ravno tako komentirana s TracTickets, zato se priporoča vnos poštnega naslova za lažje sledenje spremembam.
  165 
  166 = Roki za oddajo =
  167 Kot povedano že na začetku vaj, je bil prvi rok 14.1.
  168 Če bomo ocenili, da je potrebno, bomo rok oddaje podaljšali.
  169 
  170 Po drugem roku bo k oceni dodan faktor, ki bo oceno zmanjseval vsak teden za 1.
  171  Npr.: Naloga, ki bo ocenjena z 8( 6, 7, 9, 10 ), v drugem tednu, znižana na 6 ( 4, 5, 7, 8 ).
  172 
  173 Vsi, ki bodo oddali do drugega roka imajo pravico do popravkov brez dodatka faktorja.
  174 
  175 = Ocenjevanje =
  176 
  177 Ocena naloge bo sestavljena iz naslednjih kriterijev:
  178  * 20% Sprotnost dela in sledenje razvoju s sistemom TRAC iz katerega mora biti jasno razviden postopek, s katerim
  179   ste prišli do končne verzije izdelka. Iz vsake opombe ob shranitvi na strežnik mora biti jasno predstavljena vsebina spremeb! To velja tako za izvorno kodo, kot za poročilo.
  180  * 5% Prisotnost in izvedba domačih nalog s katerimi si pridobimo delovni cikel.
  181  * 35% Delovanje programa, jasnost kode. Pomembno je tudi dokazovanje pravilnosti delovanja, kjer si logično razlagamo   obnašanje programa za različne vhodne parametre.
  182 
  183  * 20% Oblika in vsebina poročila. Poročilo v elektronski obliki se vnaša s sistemom Trac.
  184  * 20% Neobvezni del funkcionalnosti programa, ki obsega:
  185       * Izvedba s končnimi elementi. 10%
  186       * Integracija v zaključeno aplikacijo. S tako aplikacijo je možno iterativno ponavljati vnos, preračun in prikaz brez izhoda iz aplikacije  5%
  187       * Povečana stopnja interaktivnosti z uporabo miške in menijev GLUT. 5%
  188       * Osenčen model s kontrolo osvetlitve. 5%
  189       * Različne tehnike grafičnega vnosa podatkov (snap to grid, align, simetrija, popravljanje posameznih vozlišč, ...). 5%
  190       * Merilo. Različen obseg vhodnih podatkov, ki je v osnovi -1..1. 3%
  191 
  192 Predstavljeni kriteriji niso dokončni in se bodo lahko dopolnili ali popravili do konca koledarskega leta, če bodo v tem času ugotovljena nova dejstva. Timeline in WikiStart strani posameznih projektov so po uvodnih vajah vidni le z geslom, kar onemogoča neavtoriziran dostop do vašega izdelka.
  193 
  194 = Poročilo =
  195 Zaradi lažjega ocenjevanja in doseganja enotnih standardov, se predvideva enoten način izdelave poročila o nalogi. Spletni vmesnik TRAC omogoča strukturirano pisanje dokumentov, ki spremljajo projekt. Vsak študent je tako na strani WikiStart svojega projekta, dolžan predstaviti svoje delo v obliki poročila v katerem predstavi projekt, komentira svoje delo in delovanje programa. Strukturirano obliko poročila je možno doseči z logičnimi ukazi, ki so podrobneje predstavljeni na strani WikiFormatting. Predvideno je samostojno učenje opisnega jezika za oblikovanje strani, za kar je predviden prostor v peskovniku (SandBox). Učenje na strani SandBox se ne shranjuje in je predviden ravno zaradi tega, da se z njim ne smeti časovni potek dela.
  196 
  197 Poročilo je ravno tako, kot kodo možno slediti v Timeline. Ravno tako mora biti iz Timeline razviden potek izdelave poročila.
  198 
  199 Zahtevana oblika poročila in napotki bodo predstavljeni pravočasno.
  200 }}}
  201 = Namestitev navideznega računalnika doma =
  202 Kot je že bilo omenjeno na vajah, je možno namestiti virtualni račuanalnik za delo na vaji tudi doma na računalnik
  203 z minimalnimi zahtevami:
  204  * 512 MB pomnilnika
  205  * 2GB prostega prostora na disku
  206 
  207 
  208 Namestitev poteka v dveh delih:
  209  * Najprej namestimo program za virtualizacijo [http://www.virtualbox.org/ VirtualBox] glede na operacijski sistem.
  210  Za navadne Windows-e je to [http://download.virtualbox.org/virtualbox/1.6.6/VirtualBox-1.6.6-Win_x86.msi distribucija x86]. Za namestitev je potreben administratorski privilegij.
  211 Namestitev navideznega računalnika je potrebno opraviti na privzeto mesto {{{c:\Program Files\Sun\xVM VirtualBox}}}.
  212  * Namestitev navideznega računalnika za vaje se lahko opravi kot navadni uporabnik. Zapakirano datoteko odpakiramo v začasen imenik, nato pa z dvoklikom na '''namesti''' naredimo premik navideznega diska v uporabniški imenik in hkrati namestimo navidezni računalnik skupaj z ikono na namizju.
  213 
  214 Po namestitvi lahko preostale datoteke v začasnem imeniku pobrišemo.
  215 
  216 Datoteke za namestitev si lahko v laboratoriju tudi zapišemo na ključek USB.
  217 
  218 Veliko uspeha pri delu! [[BR]]
  219 
  220 === Spreminjanje ločljivosti ===
  221 Ločljivost okna navideznega računalnika je nastavljena na najvišjo ločljivost 1280x1024.
  222 Manjše ločljivosti izberemo iz menija Settings->Display settings.
  223 
  224 = SVN Dostop do primerov v projektu vaje =
  225 Primere lahko poleg brskanja na WWW strani poberete tudi z ukazom
  226 {{{
  227 svn co --username vaje svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/vaje
  228 }}}
  229 
  230 Podajanje uporabniškega imena vaje v navideznem računalniku ni potrebno, saj je to ime že privzeto.
  231 Geslo za dostop je ravno tako vaje.
  232 
  233 Primer za reševanje linearnih enačb si skopirate v svoj imenik z ukazom:
  234 {{{
  235  cd
  236  cp vaje/lupack.c ipriimek/
  237  cp vaje/lupack.h ipriimek/
  238  cp vaje/example-lin.c ipriimek/
  239 }}}
  240 kjer je ipriimek seveda vaš imenik projekta, ki ste ga popreje ravno tako izvozili
  241 {{{
  242  svn co svn://www.lecad.uni-lj.si/rpk/ipriimek
  243 }}}
  244 Ne pozabite si datoteke prijaviti z ukazi
  245 {{{
  246  cd ipriimek
  247  svn add lupack.* example-lin.c
  248  svn ci -m "Primer reševanja linearnih enačb"
  249 }}}
  2501
  2512= Povezave =
   
  27223 * [wiki:napotki-2008 Stari napotki] za 2008-2009
  27324 * [wiki:napotki-2009 Stari napotki] za 2009-2010
   25 * [wiki:napotki-2010 Stari napotki] za 2010-2011
  27426 * [wiki:prisotnost-2009] - Tabela prisotnosti na vajah 2009
  27527 * TracGuide --  Built-in Documentation