Changes between Version 56 and Version 57 of 2016


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2009, 9:54:31 AM (12 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

16 študentov ne izpolnjuje kriterij prisotnosti za zaključek vaj

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2016

  v56 v57  
  1212== Zaključek vaj ==
  1313
  14 ~~Predlog oddaje naloge je 26. januarja 2009.~~ V dogovoru s študenti na predavanjih se je določil rok za oddajo 8.2.2009 Uspešen zaključek vaj mora izpolnjevati
  15 naslednje minimalne zahteve programa in poročila:
   14~~Predlog oddaje naloge je 26. januarja 2009.~~
   15
   16V dogovoru s študenti na predavanjih se je določil rok za oddajo 8.2.2009.
   17Uspešen zaključek vaj mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve programa in poročila:
  1618 - Program izračuna in prikaže hitrosti za točke v notranjosti:
  1719    * Zaradi lažjega ocenjevanja mora imeti končni program ime '''bel''', kar lahko naredite s spremembo datoteke ''Makefile''. Primer:
   
  2931
  3032
  31 == Izdelava poročila ==
   33=== Postopek oddaje naloge ===
   34Nalogo zaključite tako, da zaprosite za oceno preko spletnega vmesnika Trac z izpolnitvijo novega listka  (''New Ticket''). Napišite besedo ali dve iz katere je jasno, da ste z vajami zaključili in da želite oceno.
   35Zadnji rok za prošnjo ocene je 8.2.2009. Po tem roku se bodo vsa dela študentov naprej preverila in nato še pregledala ter ocenila. Na predlog ocene bo možen še ugovor ali dopolnitev. Končna ocena bo podana z zaprtjem listka. Nekatere študente, za katere bo oceno težko podati zaradi različnih vzrokov, pa bomo povabili na osebno predstavitev dela na vajah.
   36
   37
   38=== Prisotnost na vajah ===
   39Po končnem pregledu [wiki:prisotnost prisotnosti na vajah] je ugotovljeno, da 10 študentov ni bilo na več kot polovici vaj. Dodatno ima 6 študentov prisotnost 10 ali manj obiskov, kar je manj kot 70%-na prisotnost. Vsi ti
   40študentje so preko listka dobili obvestilo o negativni oceni na vajah v možnostjo predložitve opravičila oz. tehtne obrazložitve odsotnosti.
   41
   42=== Izdelava poročila ===
  3243Poročilo pišemo kar na strani WIKI katero urejamo v enostavnem jeziku s pritiskom na gumb Edit.
  3344Privzeta vsebina strani v angleščini naj služi kot primer oblikovanja in jo lahko na koncu pobrišemo.
   
  116127 * 5% Prisotnost in izvedba domačih nalog s katerimi si pridobimo delovni cikel.
  117128 * 35% Delovanje programa, jasnost kode. Pomembno je tudi dokazovanje pravilnosti delovanja, kjer si logično razlagamo   obnašanje programa za različne vhodne parametre.
   129
  118130 * 20% Oblika in vsebina poročila. Poročilo v elektronski obliki se vnaša s sistemom Trac.
  119131 * 20% Neobvezni del funkcionalnosti programa, ki obsega: