Changes between Version 146 and Version 147 of 2016


Ignore:
Timestamp:
Oct 5, 2012, 11:09:54 AM (8 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Besedila nalog KT

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2016

  v146 v147  
  7575 - Program 40%
  7676 - Predstavitev 10%
  77  - Shranitev rezultatov na ARAS (npr. poročilo) 5% neobvezno
  7877
  7978= Projektne naloge skupine '''Razvoj programske opreme''' =
   
  101100poudarkom na OpenCascade, ki se izvaja vzporedno z nalogo do koncipiranja rešitve.
  102101V dveh urah tedensko ima vsaka skupina eno uro praktičnih Python osnov na računalniku v učilnici N17
  103 in nato še konsultacijo o napredku na projektu, ki jo študentje opravijo izven laboratorija.
   102in nato še konzultacijo o napredku na projektu, ki jo študentje opravijo izven laboratorija.
  104103V drugem delu sledi individualno programiranje celote
  105104ali delov izdelka v dogovorjeni zahtevnosti, poročilo in predstavitev.
  106105
  107106Vsebina in obseg projektne naloge se določi na vajah.
  108 Skupina študentov (do 4) lahko predlaga svojo tematiko naloge,
   107Skupina študentov (do 5) lahko predlaga svojo tematiko naloge,
  109108ki pa jo je potrebno podrobno verificirati po obsegu in zahtevnosti.
  110109Če take naloge ne bodo predlagali, jim bo tematika dodeljena.
   
  116115
  117116PythonOcc je priredba knjižnice OpenCascade za programiranje v jeziku Python.
   117
   118
   119
   120
   121== 1. Varjenje tankih obarvanih pločevin (kontroliran vnos energije) ==
   122 
   123
   124Varjenje tankih izolativnih kovin (tesen var). Obstajajo različne tehnike varjenja tankih kovin pri katerih
   125je poseben poudarek izdelava tesnega spoja in z minimalnimi napakami. Raziskati je potrebno tehnologijo
   126in izdelati CAD model naprave.
   127 
   128== 2. CAD konstrukcija modularne enote ==
   129 
   130
   131Pri modularnih enotah je predstavlja izziv minimalna teža ob zagotavljanju max horizontalne
   132in vertikalne obremenitve modularne enote. V parametričnem CAD modelu je potrebno predvideti
   133možne variacije geometrije za pripravo in preračun v FEM programu.
   134 
   135
   136== 3. Obremenitve stene modularne enote ==
   137 
   138
   139Za določeno steno modularne enote je potrebno izdelati CAD model in izdelati analizo obremenitve
   140in načina pritrjevanja na obstoječo konstrukcijo.
   141
   142
   143== 4. Okenski pasovi v fasadi ==
   144 
   145Pri gradnji z predfabriciranimi elementi predstavlja nosilnost okenskega pasa brez podkonstrukcije izziv.
   146Potrebno je izdelati CAD model okenskega pasu brez in s podkonstrukcijo, izvesti analizo več variant ter
   147izbrati optimalno rešitev.
   148
   149==  5. Sferične oblike iz pločevine (2x krivljeno) ==
   150 
   151Razviti je potrebno tehnološki postopek izdelave sferično oblikovane pločevine
   152in raziskati tržišče (dobavitelji storitev). Najprimernejši koncept izdelati v CAD modelu.
   153
   154
   155== 6. Nova fasadna plošča minimalne debeline ==
   156
   157Na trgu obstajajo različni izolativni materiali. Predvsem visoko izolativni materiali
   158se soočajo z slabšimi mehanskimi lastnostmi. Kakšne morajo biti lastnosti materialov za
   159zagotavljanje enake funkcionalnosti pri debelini panela debeline 300mm v primerjavi z 150mm?
   160Nadaljevanje naloge [//pnos]
   161
   162
   163== 7. Sistem (avtomatizirane) demontaže obstoječe fasade in montaže fasadnih panelov na visokih zgradbah ==
   164
   165Idejni postopek demontaže in montaže. Sistem montaže novih fasadnih panelov je zasnovan
   166na podlagi sistema obešanja.  Demontaža obstoječe fasade predstavlja problem zaradi sestavljene
   167konstrukcije. Kakšen so možnosti, kako rešiti problem transporta, dimenzijske ustreznosti nove fasade?
   168
  118169
  119170= Povezave =