Changes between Version 125 and Version 126 of 2016


Ignore:
Timestamp:
Nov 3, 2011, 11:55:28 AM (9 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Dodaj Kode projektov in povezave

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2016

  v125 v126  
  9494[[Image(vogal.png, 400px)]]
  9595
  96 Blaž Podričnik, Janez Ferlin, Martin Margetič, Gašper Jaka Zgonc, Jan Rak, Aljoša Orešek
   96 - Koda projekta: [//bendworks]
   97 - Sodelujoči: [//bpodricnik Blaž Podričnik], [//jferlin Janez Ferlin], [//mmargetic Martin Margetič], [//gjzgonc Gašper Jaka Zgonc], [//jrak Jan Rak], [//aoresek Aljoša Orešek]
  9798
  9899== 2. Razrez klinaste izolacije ==
   
  100101Širina klina je 100mm. Daljše klinaste izolacije se sestavljajo iz standardnih dolžin.
  101102
  102 Mihalič Srebnjak, Manca in Mihalič Srebnjak, Polona in Šavli, Jure
   103 - Koda projekta [//klin]
   104 - Sodelujoči: [//mmihalic Mihalič Srebnjak, Manca] in [//pmihalic Mihalič Srebnjak, Polona] in [//jsavli Šavli, Jure]
  103105
  104106== 3. Sistem (avtomatizirane) montaže fasadnih panelov na visokih zgradbah ==
   
  106108Sistem paketa z žerjavom ali paket postavljanja iz etaže z manipulacijskimi rokami.
  107109Ali je še kaj možnega. Transport je problem. Posikati ideje in povezati obstoječe rešitve.
  108 
  109 Starc, Simšič, Grkman
   110 - Koda projekta: amont
   111 - Sodelujoči: [//bstarc B. Starc], [//simsic Ž. Simšič], [//pgrkman P. Grkman]
  110112
  111113== 4. Sistem tesnjenja panelov, kjer je funkcija tesnjenja neodvisna od parametrov pritrjevanja ==
   
  113115Trenutna tesnila (m/z spoj) so odvisna od položaja. Pritrjevanje panela naj ne vplivalo na funkcijo tesnenja.
  114116Ločiti funkcijo pritrjevanja in tesnenja. Slike obstoječega tesnenja so na voljo.
  115  Razpotnik in Jeranko
   117 - Koda projekta: [//tpanel tpanel]
   118 - Sodelujoča: [//mrazpotnik M. Razpotnik] in [//sjeranko S. Jeranko]
  116119
  117120== 5. Sistem tesnjenja panelov, kjer se funkcija tesnjenja aplicira šele po dokončni pritrditvi elementov na objekt ==
   
  120123Tesnilke se ne želijo stisniti. Da bi osvobodili tesnilo in se aplicira.
  121124Zagotovitev tesnosti naknadno je osnovna ideja.
  122 
  123 Staš Urbančič in Jure Zadravec in Tom Kunaver
   125 - Koda projekta: [//nseal]
   126 - Sodelujoči: [//surbancic Staš Urbančič] in [//jzadravec Jure Zadravec] in [//tkunaver Tom Kunaver]
  124127
  125128== 6. Razvoj zvezno nastavljive 1-D v radij upogljive podložne mize za dodelavo panelov (1/2 kalupa) ==
   
  127130Običajno s kalupom. Lepljeni. Priprava kalupov je zahtevna.
  128131Sendvič iz jeklene podloge, ki bi se dala upogibati in zagotavljati radij.
  129 
  130  Peter Arko
   132 - Koda projekta: [//pbender]
   133 - Sodelujoči [//parko Peter Arko]
  131134
  132135== 7. Razvoj fasadne plošče s povečano nosilnostjo ==
   
  138141Gorljivost, požarna zaščita.
  139142
  140 Marko Mrak, Nejc Jeršin, Mario Marinović
   143 - Koda projekta: [//pnos]
   144 = Sodelujoči: [//mmrak Marko Mrak], [//njersin Nejc Jeršin], [//mmarinovic Mario Marinović]
  141145 
  142146== 8. Razvoj avtonomne plezalne naprave za čiščenje/preglede fasadnih sistemov (koristna obremenitev do 500N pravokotno na fasado) ==
  143147Pogledati, kako bi se lotili plezanja naprave po fasadi. Pločevina je tanka in tako magnetizem ne pride najbolje v igro.
  144148
  145 ALEŠ MRAK (23112083) in KRISTIAN NAGLLIC (23112085)
   149 - Koda projekta: [//climber]
   150 - Sodelujoča: [//amrak ALEŠ MRAK (23112083)] in [//knaglic KRISTIAN NAGLLIC (23112085)]
  146151
  147152== 9. Analiza in razvoj S-ozobja ==
   
  156161Super mentor: prof. dr. Jože Duhovnik
  157162
  158 
  159 Kapler, Aljančič, Fink
   163 - Koda projekta: [//sozobje]
   164 - Sodelujoči: [/rkapler R. Kapler], [//ualjancic U. Aljančič], [//sfink S. Fink]
  160165
  161166== 10. Optimiranje motornega sklopa za pogon radarskega sistema ==
   
  165170Za sistem dveh delno povezanih klim v prostoru HPC je potrebno je izdelati simulacijo hlajenja in pripraviti kodo regulatorja hitrosti motorja ventilatorja glede na trenutno stanje kompresorja. Meritve temperatur so na voljo na http://mon.hpc.fs.uni-lj.si/
  166171Koda in elektronika je že razvita za potrebe sestalca LIV in jo je potrebno le prilagoditi.
  167 Grošelj, Kidrić, Kragelj
   172
   173 - Koda projekta: [//hpcac]
   174 - Sodelujoči: [//mgroselj Grošelj], [//jkidric J. Kidrić], [//akragelj A. Kragelj]
  168175
  169176