Changes between Initial Version and Version 1 of 2015


Ignore:
Timestamp:
Oct 3, 2016, 8:53:25 AM (4 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Kopija 2015/16

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2015

  v1 v1  
   1= Konstrukcijske Tehnike =
   2[[PageOutline]]
   3Cilj predmeta pri vajah je združiti znanje o 3D modeliranju, metodiki konstruiranja in ostalih strokovnih predmetih in to prikazati na primeru razvoja izdelka / programske opreme. Velik poudarek je na realnosti problema in na sistematični in strokovni obravnavi. Pri metodiki konstruiranja je bil poudarek na kreativnosti in iskanju rešitev. Tokrat je teža na drugem delu razvoja izdelka, ki pomeni do delavniške risbe izdelana tehnična dokumentacija. Upoštevati je potrebno tudi stanje tehnike in regulativo. Zaželjeno je, da se izdela tudi prototip izdelka. Del postavljenih nalog bodo študentom ponujene (prispevale so jih različna podjetja). Od študentov se pričakuje, da polovico nalog poiščejo sami. Pričakuje se delo v skupinah od 3 do 5 študentov. Ocenjuje se, da bo za izdelavo seminarske naloge posameznik vložil okoli 100 ur časa.
   4
   5Značilne skupine nalog:
   6 - Konstrukcija orodja (npr. štanca ali brizganje plastike).
   7 - Konstrukcija stroje ali naprave.
   8 - Projektiranje in preračun nosilne konstrukcije.
   9 - Projektiranje strojnih instalacij.
   10 - Razvoj serijskega izdelka. 
   11 - '''Razvoj programske opreme'''.
   12
   13Vaje so namenjene predvsem konzultacijam z asistenti in spremljanju dela na projektu.
   14Posamezna skupina študentov bo delala le na eni od zgoraj naštetih nalog. Vsako končno poročilo mora vsebovati spodaj navedeno vsebino:
   15
   16 1. Definicijo naloge z jasno postavljenimi zahtevami
   17 2. Funkcijska struktura / diagram poteka.
   18 3. Pregled patentov ali regulative.
   19 4. Sistematičen pristop pri iskanju rešitev, ureditev v morfološki matriki.
   20 5. Vrednotenje in izbor rešitev.
   21 6. FMEA (analiza možnih oblik napak) pri konstrukciji ali procesu.
   22 7. Optimiranje konstrukcije / procesa (npr. numerične simulacije).
   23 8. 3D model konstrukcije / izdelka.
   24 9. Delavniške risbe.
   25 10. Prototip izdelka.
   26
   27Glede na vrsto projektne naloge se spreminja vsebina in teža zgoraj naštetih točk. Vsaka skupina mora v poročilu vsebovati vsaj 80 %  od zgoraj naštetih točk.
   28
   29Predmeti bodo pridobili na vrednosti, če jih med seboj povežemo v zaokroženo celoto – cilj je na sistematičen in strokoven način razvijati podjetniške ideje. En problem, ki se prične obravnavati pri metodiki konstruiranja, se nato nadgradi predmetu Konstrukcijske tehnike in še pri kakšnem. Študentom, ki uspešno sodelujejo pri EGPR seminarju (letni semester), se prizna vaje pri predmetu konstrukcijske tehnike. 
   30Vaje morajo biti zaključene ob koncu semestra. V nasprotnem primeru je potrebno ponovno opravljanje vaj. 
   31
   32
   33Vsak od asistentov vodi vaje samostojne. Specifične kompetence posameznih asistentov so:
   34 - '''Leon Kos in Marijo Telenta – programska oprema, elektronika, računalniki'''
   35 - Janez Benedičič – regulativa, patenti, varnost strojev in naprav (CE znak) 
   36 - Damijan Zorko in Borut Černe- Konstrukcije in optimiranje
   37
   38Časovni plan:
   39 1. teden - določitev projektne naloge
   40 2. teden - čistopis zahtevnika pri projektni nalogi.
   41 3. in
   42 4. teden – variacija rešitev, pregled patentov in regulative
   43 5. teden - ocenjevanje rešitev in izbira
   44 6. teden - koncipiranje rešitve
   45 7. in
   46 8. teden - optimiranje konstrukcije (numerična simulacija)
   47 9. in
   48 10. teden - 3D modeliranje
   49 11. teden - izdelava delavniške dokumentacije
   50 12. in
   51 13. teden - izdelava prototipa
   52 14. teden - izdelava poročila in predstavitve
   53 15. teden - predstavitev rezultatov projektne naloge
   54
   55
   56Postavljeni plan je v orientacijo in pomoč projektnim skupinam. Posamezne aktivnosti se lahko prekrivajo in tečejo vzporedno.
   57
   58
   59== Predstavitve projektov ==
   60
   61Na vajah je bilo za projekte povedano, kako naj poročila oziroma izgled strani
   62Wiki vsebuje. Vsekakor je potrebno končne rezultate
   63prikazi tudi s knjižnico [wiki:jsc3d]. Za projekte skupine TLM je
   64še posebej pomembno, da se predstavi idejo in celotno zasnovo kot
   65sceno, ki vključuje postavitev in namembnost predloga z uporabo
   66sestavnih elementov in pa tudi vsaj enega posebnega
   67(nestandardnega) modela, ki naj bi bil popreje narejen z PythonOcc.
   68Projekti, ki nimajo dodatnih kosov morajo vseeno vse modele
   69spojk in cevi shraniti na SVN pod kodo projekta in ne kot priponke
   70na strani Wiki. Na vrh strani dodajte še skico ideje v SVG in
   71dodajte kazalo z {{{[[PageOutline]]}}}. Izgled poročila na strani
   72naj bo tak, da v predogledu tiskanja lično izgleda!
   73To pa pomeni tudi barvno usklajenost
   74uporabljenih elementov, teksture, ...
   75Slikovno gradivo mora biti avtorsko. Podatki morajo biti ustrezno citirani s podanimi referencami oziroma spletnimi povezavami.
   76Poglejte si še kodo na strani [//kt5] in [//sk1]],
   77kako lahko naredimo podprograme za postavljanje sklopov v sceni.
   78
   79'''Predstavitev projektov bo 18.1.2016 ob 14:00 v N17.'''
   80
   81Zaradi nujne poti v Bruselj v ponedeljek 18.1 in torek 19.1.2016 moramo prestaviti predstavitve projektov KT iz ponedeljka na sredo ali nadaljnje dni. Prosim, da [http://planer.arnes.si/foodle.php?id=n8ij5tay3ikqakfa izberete ustrezen termin], ki bo potem komuniciran v torek popoldne.
   82
   83'''Glede na  [http://planer.arnes.si/foodle.php?id=n8ij5tay3ikqakfa odzive] bo predstavitev projektov 25. januarja 2016 ob 9h v N17.'''
   84
   85== Domače naloge in ocenjevanje ==
   86Da bi zagotovili sprotno delo se po začetnih uvodnih vajah predvideva izdelava
   87dveh domačih nalog s katerimi študentje prikažejo osnovne sposobnosti
   88razumevanja problematike programiranja. Vsak študent dobi v prvi domači nalogi
   89svoj seznam vaj, ki jih mora izdelati do naslednjega tedna. V drugem delu so domače naloge
   90iz področja PythonOcc ter prikaz z [wiki:webgl] z uporabo knjižnice [wiki:threejs]
   91s katero je možno izdelati [wiki:threejs/viewer pregledovalink modelov].
   92
   93
   94Skupna ocena pri vajah KT je sestavljena iz:
   95 - Prisotnost 5%
   96 - Domače naloge 20%
   97 - Priprava zahtevnika, jasnost 5%
   98 - Funkcijska struktura / diagram poteka (predstavitev delovanja programa). 10%
   99 - Pregled patentov, regulative, sorodnih rešitev in vrednotenje. 10%
   100 - Projektni program 40%
   101     * Delovanja, modularnosti, parametričnosti in jasnosti kode.
   102     * Skupinsko delo in razdelitev posameznih podprogramov po študentih.
   103     * Izvedba programskega dela po časovnici (pravočasnost in sprotnost).
   104     * Komentarji pri shranjevanju dela na SVN in WIKI (uporabljaj preview).
   105     * Predstavitev 3D sestava (in posameznih sklopov) na strani WIKI v obliki. [wiki:jsc3d]
   106 - Predstavitev projekta s strani WIKI 10%
   107
   108Cilj projektnih nalog je čim bolj približati predlagano izvedbo končnemu ''industrijskemu partnerju'', kar sestoji iz prepričljivosti vseh navedenih
   109kriterijev.
   110Pri vrednotenju rezultatov vseh skupin se uporabljajo priporočila
   111[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_sl.pdf ECTS priročnika].
   112
   113
   114''Nekatera pojasnila pri podajanju ocene.''
   115Glede problematike/regulativ/patentov je mišljeno, da idejo predstavite kot svojo v
   116primerjavi z obstoječimi rešitvami.
   117
   118= Projektne naloge skupine '''Razvoj programske opreme''' =
   119
   120Predavanja Konstrukcijske tehnike so v predavalnici IV/2 vsak ponedeljek 10:00-13:00
   121
   122Razpored terminov po skupinah 8+8 študentov
   123
   124 1. skupina   N17    ponedeljek 15:30 - 17:30  Leon Kos
   125 2. skupina   N17    ponedeljek 15:30 - 17:30  Marijo Telenta
   126
   127Alternativni termini za vaje so v sredo 13:00-15:00 (rezervirano), četrtek 14-16h , ponedeljek 15-17h, torek 14:30-16:30 ali petek.
   128
   129Prve uvodne vaje bodo v sred 7.10.2015 od 13:00 naprej za vse interesente.
   130Nato pa v ponedeljek redno vsak teden oz po dogovoru.
   131
   132
   133Pomemben del vaj KT je tudi pridobitev znanja programiranja CAD jedra v jeziku Python.
   134
   135V predvidenem časovnem planu razvoja izdelka ''programiranje'' (dela) izdelka v CAD jedru
   136OpenCascade nadomesti naloge 7.-14. tedna.  Prvi del vaj je tečaj jezika Python s
   137poudarkom na OpenCascade, ki se izvaja vzporedno z nalogo do koncipiranja rešitve.
   138V dveh urah tedensko ima vsaka skupina eno uro praktičnih Python osnov na računalniku v učilnici N17
   139in nato še konzultacijo o napredku na projektu, ki jo študentje opravijo izven laboratorija.
   140V drugem delu sledi individualno programiranje celote
   141ali delov izdelka v dogovorjeni zahtevnosti, poročilo in predstavitev.
   142
   143Vsebina in obseg projektne naloge se določi na vajah.
   144Skupina študentov (do 5) lahko predlaga svojo tematiko naloge,
   145ki pa jo je potrebno podrobno verificirati po obsegu in zahtevnosti.
   146Če take naloge ne bodo predlagali, jim bo tematika dodeljena.
   147Sami pa bodo morali uporabiti tehnike s predavanj, da problem ustrezno
   148razdelajo. Projektne naloge so lahko individualne. Skupno delo si
   149slušatelji razporedijo sami. Delo na računalniku pa je individualno in
   150ni skupno, ter je ocenjevano ločeno od projektne skupine. Nalogo modeliranja v C++
   151se dogovori individualno na vajah.
   152
   153PythonOcc je priredba knjižnice OpenCascade za programiranje v jeziku Python.
   154
   155
   156== Namestitev okolja za delo doma ==
   157Priporočamo uporabo brskalnika Firefox. V njem si lahko nastavite privzeti
   158jezik tako da izberete Options-Content-Languages-Add-Slovenian in ga premaknemo navzgor.
   159Namestite si še slovenski črkovalnik v brskalnik s strani
   160https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/slovar-za-slovenski-jezik
   161
   162Za shranjevanje domačih nalog in s tem datotek na strežnik je potrebno namestiti
   163TortoiseSVN s strani http://tortoisesvn.net/downloads.html Izberemo 64-bitno verzijo
   164programa. Verzijo Windows lahko preverimo z raziskovalcem windows (explorer) Help-About.
   165TortoiseSVN namestimo kot administrator.
   166
   167Za dolpoteg (checkout) imenika projekta na namizju z desnoklikom miške na namizju izberemo SVN Checkout... ter za URL napišemo svn://lecad.si/kt/ipriimek, kjer je ipriimek vaše prijavno ime. Na namizju bo imenik z vašimi datotekami katere potem lahko shranite nazaj na strežnik z ukazi SVN add in Commit.
   168
   169Za namestitev Pythona in spremnjih knjižnic si poglejte navodila PythonOcc.
   170
   171
   172= Projekti =
   173
   174Sprogramirati parametričen model v različnih nivojih podrobnosti. Vsi modeli naj imajo eno absolutno koordinatno ishodišče, tako da, ko se posamezni sklopi dajo v en sestav ne pride do prekrivanja posameznih sklopov.
   175
   176== 1. LOD Divertor ==
   177
   178
   179Sodelujoči na projektu [//idivertor]: [//msuligoj] [//mpavsic] [//tbregar] [//skrizman]
   180
   181Funkcija [http://www.iter.org/mach/divertor Divertor]-ja je, da odstrani različne nečistoče iz plazme. Sestavljen je iz 54 kaset, vsaka s tremi elementi ki so obrnjene proti plazmi. 
   182
   183== 2. LOD Blanket ==
   184
   185
   186Sodelujoči na projektu [//iblanket]: [//pmarincic] [//ecernigoj] [//nanicic] [//mpogacnik]
   187
   188[http://www.iter.org/mach/blanket Blanket] moduli zagotavljajo varovanje pred visokimi toplotnimi obremenitvami znotraj vakuumske posode in visoko energetskih nevtronih, ki jih proizvajajo fuzijske reakcije.
   189
   190== 3. LOD Cryostat ==
   191
   192
   193Sodelujoči na projektu [//icryostat]: [//aplesko] [//akraljic] [//jalibegic] [//sgrum]
   194
   195Celotna vakuumska posoda je zaprta v [http://www.iter.org/mach/cryostat kriostatu]  ki zagotavlja izolacijo za sistem superprevodnih magnetov in drugih komponentov.
   196
   197
   198== 4. LOD Vacuum vessel ==
   199
   200
   201Sodelujoči na projektu [//ivessel]: [//amacek] [//gmavec] [//rluzar] [//mduh]
   202
   203[http://www.iter.org/mach/vacuumvessel Vakuumska posoda] zagotavlja zaprto, vakuumsko okolje za fuzijske reakcije.
   204
   205== 5. LOD Magnet system ==
   206
   207
   208Sodelujoči na projektu [//imagnets]: [//tkocjan] [//bmenic] [//zmisica] [//lzajsek]
   209
   21048 [http://www.iter.org/mach/magnets elementov] magnetnega sistema bo ustvaril magnetno polje 200 000 krat večje kot magnetno polje zemlje.
   211
   212
   213ITER se bo temeljil na treh [http://www.iter.org/mach/heating virih zunanjega segrevanja], da se bo plazma segrela na temperaturo, ki je potrebna za fuzijo.
   214
   215== Zahtevki ==
   216Evidenca domačih nalog, datoteke pri delu na vajah, in komunikacija se vodi za
   217vsakega študenta posebej na strani http://trac.lecad.fs.uni-lj.si/
   218 - zelena nima odprtih postavk
   219 - oranžna eno nerešeno zadevo
   220 - rdeča število rešenih/vseh zadev
   221
   222= Povezave =
   223 * Predstavitev odprtokodnega jedra [wiki:OpenCascade Open CASCADE]
   224 * [wiki:python Vaje v Pythonu] z uporabo PythonOcc in OpenCascade
   225 * [wiki:izpitni-red Izpitni red] pri predmetih prof. Tavčarja
   226{{{#!comment
   227 * [wiki:skupine-2009 Skupine] za leto 2009/2010
   228 * [wiki:skupine-2010 Skupine] za leto 2010/2011
   229 * [wiki:skupine-2011 Skupine] za leto 2011/2012
   230}}}
   231 * [attachment:stress.pdf Besedilo naloge RPK 2010] -- v obliki PDF
   232 * [attachment:underfloor.pdf Besedilo naloge RPK 2009] -- v obliki PDF
   233 * [attachment:bflow.pdf Besedilo naloge RPK 2008] -- v obliki PDF
   234 * [http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/teaching/torsion2/torsion.pdf Besedilo naloge RPK 2007] --  v obliki PDF
   235 * [http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Program za virtualni stroj] -- Namesti kot administrator pred namestitvijo Virtualnega računalnika vaje.zip
   236 * [http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/teaching/vaje.zip Navidezni računalnik za vaje (553MB) - za VB 1.6.x-3.x] - Odpakiraj vse v začasni imenik in dvo-klikni na datoteko  namesti.
   237 * [http://www2.lecad.si/education/predmeti/gradivo/software/opengl-intro.pdf Računalniška grafika] -- Navodila za programiranje OpenGL grafike v Fortranu
   238 * [http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2001/di/Rupar/izobrazevanje/tutorc Programski jezik C ] -- Uvod v C (Stanislav Rupar)
   239 * [http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming C Programming] - Pregledna Wiki knjiga za jezik C
   240 * [wiki:naloge] - Besedila domačih nalog v programskem jeziku C
   241 * [wiki:python] - Besedila domačih nalog v programskem jeziku Python
   242 * [wiki:opengl-intro] - Računalniška grafika z OpenGL
   243 * [wiki:PythonOcc/primitives] - Izdelava modelov z OpenCascade
   244 * [wiki:jsc3d] - Prikaz na spletni strani z jsc3d
   245 * [wiki:lab-intro] - Razvojno okolje za laboratorijske vaje
   246 * Ocenjevalec nalog v [http://lecad.si/cgi-bin/cclass.cgi C-ju] ali [http://lecad.si/cgi-bin/pyclass.cgi Python-u]- Kontrola pravilnosti delovanja domačih nalog
   247 * [wiki:prisotnost] - Tabela prisotnosti na vajah
   248 * [wiki:napotki-2008 Stari napotki] za 2008-2009
   249 * [wiki:napotki-2009 Stari napotki] za 2009-2010
   250 * [wiki:napotki-2010 Stari napotki] za 2010-2011
   251 * [wiki:2011 Napotki vaj KT] za 2011-2012
   252 * [wiki:2012 Napotki vaj KT] za 2012-2013
   253 * [wiki:2013 Napotki vaj KT] za 2013-2014
   254 * [wiki:2014 Napotki vaj KT] za 2014-2015
   255{{{#!comment
   256 * Tabela prisotnosti na vajah
   257[wiki:prisotnost-2009 2009], [wiki:prisotnost-2010 2010], [wiki:prisotnost-2011 2011], [wiki:prisotnost-2012 2012], [wiki:prisotnost-2013 2013] [wiki:prisotnost-2014 2014]
   258}}}
   259 * TracGuide --  Built-in Documentation
   260 * [http://trac.edgewall.org/wiki/TracFaq Trac FAQ] -- Frequently Asked Questions
   261 * TracSupport --  Trac Support
   262
   263For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.