Changes between Initial Version and Version 1 of 2014


Ignore:
Timestamp:
Oct 2, 2015, 10:02:42 AM (5 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Arhicv strani KT 2014

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2014

  v1 v1  
   1= Konstrukcijske Tehnike =
   2[[PageOutline]]
   3Cilj predmeta pri vajah je združiti znanje o 3D modeliranju, metodiki konstruiranja in ostalih strokovnih predmetih in to prikazati na primeru razvoja izdelka / programske opreme. Velik poudarek je na realnosti problema in na sistematični in strokovni obravnavi. Pri metodiki konstruiranja je bil poudarek na kreativnosti in iskanju rešitev. Tokrat je teža na drugem delu razvoja izdelka, ki pomeni do delavniške risbe izdelana tehnična dokumentacija. Upoštevati je potrebno tudi stanje tehnike in regulativo. Zaželjeno je, da se izdela tudi prototip izdelka. Del postavljenih nalog bodo študentom ponujene (prispevale so jih različna podjetja). Od študentov se pričakuje, da polovico nalog poiščejo sami. Pričakuje se delo v skupinah od 3 do 5 študentov. Ocenjuje se, da bo za izdelavo seminarske naloge posameznik vložil okoli 100 ur časa.
   4
   5Značilne skupine nalog:
   6 - Konstrukcija orodja (npr. štanca ali brizganje plastike).
   7 - Konstrukcija stroje ali naprave.
   8 - Projektiranje in preračun nosilne konstrukcije.
   9 - Projektiranje strojnih instalacij.
   10 - Razvoj serijskega izdelka. 
   11 - '''Razvoj programske opreme'''.
   12
   13Vaje so namenjene predvsem konzultacijam z asistenti in spremljanju dela na projektu.
   14Posamezna skupina študentov bo delala le na eni od zgoraj naštetih nalog. Vsako končno poročilo mora vsebovati spodaj navedeno vsebino:
   15
   16 1. Definicijo naloge z jasno postavljenimi zahtevami
   17 2. Funkcijska struktura / diagram poteka.
   18 3. Pregled patentov ali regulative.
   19 4. Sistematičen pristop pri iskanju rešitev, ureditev v morfološki matriki.
   20 5. Vrednotenje in izbor rešitev.
   21 6. FMEA (analiza možnih oblik napak) pri konstrukciji ali procesu.
   22 7. Optimiranje konstrukcije / procesa (npr. numerične simulacije).
   23 8. 3D model konstrukcije / izdelka.
   24 9. Delavniške risbe.
   25 10. Prototip izdelka.
   26
   27Glede na vrsto projektne naloge se spreminja vsebina in teža zgoraj naštetih točk. Vsaka skupina mora v poročilu vsebovati vsaj 80 %  od zgoraj naštetih točk.
   28
   29Predmeti bodo pridobili na vrednosti, če jih med seboj povežemo v zaokroženo celoto – cilj je na sistematičen in strokoven način razvijati podjetniške ideje. En problem, ki se prične obravnavati pri metodiki konstruiranja, se nato nadgradi predmetu Konstrukcijske tehnike in še pri kakšnem. Študentom, ki uspešno sodelujejo pri EGPR seminarju (letni semester), se prizna vaje pri predmetu konstrukcijske tehnike. 
   30Vaje morajo biti zaključene ob koncu semestra. V nasprotnem primeru je potrebno ponovno opravljanje vaj. 
   31
   32
   33Vsak od asistentov vodi vaje samostojne. Specifične kompetence posameznih asistentov so:
   34 - '''Leon Kos in Marijo Telenta – programska oprema, elektronika, računalniki'''
   35 - Janez Benedičič – regulativa, patenti, varnost strojev in naprav (CE znak) 
   36 - Jurij Hladnik - Konstrukcije in optimiranje
   37 - Nikola Vukasinović - Orodja
   38
   39Časovni plan:
   40 1. teden - določitev projektne naloge
   41 2. teden - čistopis zahtevnika pri projektni nalogi. Odločite se z prijavo na  [http://planer.arnes.si/foodle.php?id=10ibxnk7k7qgr2md planerju]
   42 3. in
   43 4. teden – variacija rešitev, pregled patentov in regulative
   44 5. teden - ocenjevanje rešitev in izbira
   45 6. teden - koncipiranje rešitve
   46 7. in
   47 8. teden - optimiranje konstrukcije (numerična simulacija)
   48 9. in
   49 10. teden - 3D modeliranje
   50 11. teden - izdelava delavniške dokumentacije
   51 12. in
   52 13. teden - izdelava prototipa
   53 14. teden - izdelava poročila in predstavitve
   54 15. teden - predstavitev rezultatov projektne naloge
   55
   56
   57Postavljeni plan je v orientacijo in pomoč projektnim skupinam. Posamezne aktivnosti se lahko prekrivajo in tečejo vzporedno.
   58
   59
   60== Predstavitve projektov ==
   61
   62 Predstavitev [http://planer.arnes.si/foodle.php?id=fiwnetmhan3eh35t projektov] bo v sredo 21. januarja 2015 v N17 ob 13h.
   63
   64Na vajah je bilo za projekte povedano, kako naj poročila oziroma izgled strani
   65Wiki vsebuje. Vsekakor je potrebno končne rezultate
   66prikazi tudi s knjižnico [wiki:jsc3d]. Za projekte skupine TLM je
   67še posebej pomembno, da se predstavi idejo in celotno zasnovo kot
   68sceno, ki vključuje postavitev in namembnost predloga z uporabo
   69sestavnih elementov in pa tudi vsaj enega posebnega
   70(nestandardnega) modela, ki naj bi bil popreje narejen z PythonOcc.
   71Projekti, ki nimajo dodatnih kosov morajo vseeno vse modele
   72spojk in cevi shraniti na SVN pod kodo projekta in ne kot priponke
   73na strani Wiki. Na vrh strani dodajte še skico ideje v SVG in
   74dodajte kazalo z {{{[[PageOutline]]}}}. Izgled poročila na strani
   75naj bo tak, da v predogledu tiskanja lično izgleda!
   76To pa pomeni tudi barvno usklajenost
   77uporabljenih elementov, teksture, ...
   78Slikovno gradivo mora biti avtorsko. Podatki morajo biti ustrezno citirani s podanimi referencami oziroma spletnimi povezavami.
   79Poglejte si še kodo na strani [//kt5] in [//sk1]],
   80kako lahko naredimo podprograme za postavljanje sklopov v sceni.
   81
   82
   83== Domače naloge in ocenjevanje ==
   84Da bi zagotovili sprotno delo se po začetnih uvodnih vajah predvideva izdelava
   85dveh domačih nalog s katerimi študentje prikažejo osnovne sposobnosti
   86razumevanja problematike programiranja. Vsak študent dobi v prvi domači nalogi
   87svoj seznam vaj, ki jih mora izdelati do naslednjega tedna. V drugem delu so domače naloge
   88iz področja PythonOcc ter prikaz z [wiki:webgl] z uporabo knjižnice [wiki:threejs]
   89s katero je možno izdelati [wiki:threejs/viewer pregledovalink modelov].
   90
   91
   92Skupna ocena pri vajah KT je sestavljena iz:
   93 - Prisotnost 5%
   94 - Domače naloge 20%
   95 - Priprava zahtevnika, jasnost 5%
   96 - Funkcijska struktura / diagram poteka (predstavitev delovanja programa). 10%
   97 - Pregled patentov, regulative, sorodnih rešitev in vrednotenje. 10%
   98 - Projektni program 40%
   99     * Delovanja, modularnosti, parametričnosti in jasnosti kode.
   100     * Skupinsko delo in razdelitev posameznih podprogramov po študentih.
   101     * Izvedba programskega dela po časovnici (pravočasnost in sprotnost).
   102     * Komentarji pri shranjevanju dela na SVN in WIKI (uporabljaj preview).
   103     * Predstavitev 3D sestava (in posameznih sklopov) na strani WIKI v obliki. [wiki:jsc3d]
   104 - Predstavitev projekta s strani WIKI 10%
   105
   106Cilj projektnih nalog je čim bolj približati predlagano izvedbo končnemu ''industrijskemu partnerju'', kar sestoji iz prepričljivosti vseh navedenih
   107kriterijev.
   108Pri vrednotenju rezultatov vseh skupin se uporabljajo priporočila
   109[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_sl.pdf ECTS priročnika].
   110
   111
   112''Nekatera pojasnila pri podajanju ocene.''
   113Glede problematike/regulativ/patentov je mišljeno, da idejo predstavite kot svojo v
   114primerjavi z obstoječimi rešitvami.
   115
   116= Projektne naloge skupine '''Razvoj programske opreme''' =
   117
   118Predavanja Konstrukcijske tehnike so v predavalnici IV/2 vsak ponedeljek 10:00-13:00
   119
   120Razpored terminov po skupinah 8+8 študentov
   121
   122 1. skupina   N17    ponedeljek 13:00 - 15:00  Leon Kos
   123 2. skupina   N17    ponedeljek 13:00 - 15:00  Marijo Telenta
   124
   125Prve uvodne vaje bodo v petek 10.10.2014 dopoldne od 9:00 naprej za vse interesente.
   126Nato pa v ponedeljek redno vsak teden.
   127
   128
   129Pomemben del vaj KT je tudi pridobitev znanja programiranja CAD jedra v jeziku C++ ali Python.
   130V predvidenem časovnem planu razvoja izdelka ''programiranje'' (dela) izdelka v CAD jedru
   131OpenCascade nadomesti naloge 7.-14. tedna.  Prvi del vaj je tečaj jezika Python s
   132poudarkom na OpenCascade, ki se izvaja vzporedno z nalogo do koncipiranja rešitve.
   133V dveh urah tedensko ima vsaka skupina eno uro praktičnih Python osnov na računalniku v učilnici N17
   134in nato še konzultacijo o napredku na projektu, ki jo študentje opravijo izven laboratorija.
   135V drugem delu sledi individualno programiranje celote
   136ali delov izdelka v dogovorjeni zahtevnosti, poročilo in predstavitev.
   137
   138Vsebina in obseg projektne naloge se določi na vajah.
   139Skupina študentov (do 5) lahko predlaga svojo tematiko naloge,
   140ki pa jo je potrebno podrobno verificirati po obsegu in zahtevnosti.
   141Če take naloge ne bodo predlagali, jim bo tematika dodeljena.
   142Sami pa bodo morali uporabiti tehnike s predavanj, da problem ustrezno
   143razdelajo. Projektne naloge so lahko individualne. Skupno delo si
   144slušatelji razporedijo sami. Delo na računalniku pa je individualno in
   145ni skupno, ter je ocenjevano ločeno od projektne skupine. Nalogo modeliranja v C++
   146se dogovori individualno na vajah.
   147
   148PythonOcc je priredba knjižnice OpenCascade za programiranje v jeziku Python.
   149
   150
   151== Namestitev okolja za delo doma ==
   152Priporočamo uporabo brskalnika Firefox. V njem si lahko nastavite privzeti
   153jezik tako da izberete Options-Content-Languages-Add-Slovenian in ga premaknemo navzgor.
   154Namestite si še slovenski črkovalnik v brskalnik s strani
   155https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/slovar-za-slovenski-jezik
   156
   157Za shranjevanje domačih nalog in s tem datotek na strežnik je potrebno namestiti
   158TortoiseSVN s strani http://tortoisesvn.net/downloads.html Izberemo 32 ali 64-bitno verzijo
   159programa glede na verzijo Windows, ki jo lahko dobimo iz raziskovalca windows (explorer) Help-About.
   160TortoiseSVN namestimo kot administrator.
   161
   162Za dolpoteg (checkout) imenika projekta na namizju z desnoklikom miške na namizju izberemo SVN Checkout... ter za URL napišemo svn://lecad.si/kt/ipriimek, kjer je ipriimek vaše prijavno ime. Na namizju bo imenik z vašimi datotekami katere potem lahko shranite nazaj na strežnik z ukazi SVN add in Commit.
   163
   164Za namestitev Pythona in spremnjih knjižnic si poglejte navodila PythonOcc.
   165
   166
   167= Projekti =
   168
   169
   170== 1. Parametriziran model ukrivljenih Qbiss One elementov ==
   171
   172Sprogramirati parametričen model vzdolžno ali prečno krivljenega
   173Qbiss One elementa poljubne dolžine, širine in poljubnega radija ukrivljenosti.
   174Krivljenje tako prečno kot vzdolžno vendar ne hkrati.
   175Gre za fasadni sistem elementa z mineralno volno katerega krivimo po potrebah arhitekture.
   176Glej http://www.qbiss.eu/
   177
   178Sodelujoči na projektu [//qmodel]: [//dpenko] [//mprotic]
   179
   180
   181== 2. Vogalni elementi ==
   182
   183Parametri in tehnologija za izvedbo izdelave vogalnih elementov; kot v razponu
   184od 50 do 180°. Problemi pri izdelavi vogalnih elementov (Qbiss, FTV):
   185 - Prisotnost lepila v coni naleganja kline. Lepilo je prisotno na mestu kjer krivilna klina pritisne na pločevino. Lepilo je ostanek od jedra mineralne volne, ki ga predhodno očistimo.
   186 - Radij krivljenja (enakomernost, deformacija kline)
   187 - Deformacija pločevine na delu, kjer smo odstranili termoizolacijo (bombiranje)
   188 - Sila potrebna za izvedbo krivljenja
   189 - Odrez notranje pločevine in obdelava-obrez vzdolžnih spojev zunanje pločevine. Gre za predpripravo izrezov pred krivljenjem. V ta pred-pripravljen izrez se vstavi klina in se izvede krivljenje panela.
   190 - Krivulja zarezovanja vzdolžnih spojev.
   191
   192Kot ''klina'' je mišljena krivilna klina kot na krivilnem stroju. 
   193
   194Sodelujoči na projektu [//vogal]: [//ugartnar] [//phorvat] [//amrak]
   195
   196== 3. Vzdolžni razrez Qbiss One elementov ==
   197
   198Za potrebe izdelave ukrivljenih panelov določenih radijev je potreben vzdolžni
   199prerez Qbiss One panelov. Želja je uporabiti kombinacijo rezanja s tekočo žico
   200ter premične mize, ki bi omogočala rezanje na poljubne debeline.
   201Pločevina se razreže (če je potrebno) s krožno ali drugo žago,
   202volna pa se reže z žico.
   203
   204Zahteve za sistem:
   205 - Maksimalna dolžina panelov: 6m
   206 - Toleranca rezanja: +-0,5mm
   207 - Odsesavanje prašnih delcev
   208
   209Sodelujoči na projektu [//qcut]: [//nnovak] [//zcrne] [//mbrank]
   210
   211Kontaktne osebe: Blaž Skubic, Tomaž Popit
   212
   213
   214== 4. Matrika Funkcij in Funkcionalnosti ==
   215
   216Vsebinsko vaje vodi prof. Jožef Duhovnik.
   217
   218Sodelujoči na projektu [//mff]: [//dgorjup] [//bbizjak] [//jtrojer] [//pzibret]
   219
   220
   221== Zahtevki ==
   222Evidenca domačih nalog, datoteke pri delu na vajah, in komunikacija se vodi za
   223vsakega študenta posebej na strani http://trac.lecad.fs.uni-lj.si/
   224 - zelena nima odprtih postavk
   225 - oranžna eno nerešeno zadevo
   226 - rdeča število rešenih/vseh zadev
   227
   228= Povezave =
   229 * Predstavitev odprtokodnega jedra [wiki:OpenCascade Open CASCADE]
   230 * [wiki:python Vaje v Pythonu] z uporabo PythonOcc in OpenCascade
   231 * [wiki:izpitni-red Izpitni red] pri predmetih prof. Tavčarja
   232{{{#!comment
   233 * [wiki:skupine-2009 Skupine] za leto 2009/2010
   234 * [wiki:skupine-2010 Skupine] za leto 2010/2011
   235 * [wiki:skupine-2011 Skupine] za leto 2011/2012
   236}}}
   237 * [attachment:stress.pdf Besedilo naloge RPK 2010] -- v obliki PDF
   238 * [attachment:underfloor.pdf Besedilo naloge RPK 2009] -- v obliki PDF
   239 * [attachment:bflow.pdf Besedilo naloge RPK 2008] -- v obliki PDF
   240 * [http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/teaching/torsion2/torsion.pdf Besedilo naloge RPK 2007] --  v obliki PDF
   241 * [http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Program za virtualni stroj] -- Namesti kot administrator pred namestitvijo Virtualnega računalnika vaje.zip
   242 * [http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/teaching/vaje.zip Navidezni računalnik za vaje (553MB) - za VB 1.6.x-3.x] - Odpakiraj vse v začasni imenik in dvo-klikni na datoteko  namesti.
   243 * [http://www2.lecad.si/education/predmeti/gradivo/software/opengl-intro.pdf Računalniška grafika] -- Navodila za programiranje OpenGL grafike v Fortranu
   244 * [http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2001/di/Rupar/izobrazevanje/tutorc Programski jezik C ] -- Uvod v C (Stanislav Rupar)
   245 * [http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming C Programming] - Pregledna Wiki knjiga za jezik C
   246 * [wiki:naloge] - Besedila domačih nalog v programskem jeziku C
   247 * [wiki:python] - Besedila domačih nalog v programskem jeziku Python
   248 * [wiki:opengl-intro] - Računalniška grafika z OpenGL
   249 * [wiki:PythonOcc/primitives] - Izdelava modelov z OpenCascade
   250 * [wiki:jsc3d] - Prikaz na spletni strani z jsc3d
   251 * [wiki:lab-intro] - Razvojno okolje za laboratorijske vaje
   252 * Ocenjevalec nalog v [http://lecad.si/cgi-bin/cclass.cgi C-ju] ali [http://lecad.si/cgi-bin/pyclass.cgi Python-u]- Kontrola pravilnosti delovanja domačih nalog
   253 * [wiki:prisotnost] - Tabela prisotnosti na vajah
   254 * [wiki:napotki-2008 Stari napotki] za 2008-2009
   255 * [wiki:napotki-2009 Stari napotki] za 2009-2010
   256 * [wiki:napotki-2010 Stari napotki] za 2010-2011
   257 * [wiki:2011 Napotki vaj KT] za 2011-2012
   258 * [wiki:2012 Napotki vaj KT] za 2012-2013
   259 * [wiki:2013 Napotki vaj KT] za 2013-2014
   260{{{#!comment
   261 * Tabela prisotnosti na vajah
   262[wiki:prisotnost-2009 2009], [wiki:prisotnost-2010 2010], [wiki:prisotnost-2011 2011], [wiki:prisotnost-2012 2012], [wiki:prisotnost-2013 2013]
   263}}}
   264 * TracGuide --  Built-in Documentation
   265 * [http://trac.edgewall.org/wiki/TracFaq Trac FAQ] -- Frequently Asked Questions
   266 * TracSupport --  Trac Support
   267
   268For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.