TimelineNov 14, 2013:

6:59 PM python edited by Leon Kos
Ohrani osnovno velikost, ki je sedaj 400py (diff)
6:58 PM vaja129.png attached to python by Leon Kos
Vaja 129
6:53 PM python edited by Leon Kos
Preštevilč tako, da 126 ne bo dodeljena (diff)
6:48 PM python edited by ptomsic
(diff)
6:46 PM Vaja128.png attached to python by ptomsic
5:54 PM python edited by Leon Kos
Preštevilči naloge 124-130 (diff)
8:45 AM PythonOcc edited by Leon Kos
(diff)
7:09 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
6:51 AM 33.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:51 AM 32.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:51 AM 31.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:51 AM 30.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:50 AM 29.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:50 AM 28.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:50 AM 27.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:50 AM 26.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
6:50 AM 25.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic

Nov 13, 2013:

9:57 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
7:20 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
7:12 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
7:08 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
3:54 PM 24.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
3:53 PM 23.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
3:53 PM 22.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
3:53 PM 21.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
3:53 PM 20.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
3:44 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
2:06 PM python edited by ptomsic
(diff)
1:56 PM python edited by ptomsic
(diff)
8:10 AM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
13.11.2013 (diff)

Nov 12, 2013:

11:35 AM python edited by Leon Kos
No numpy! (diff)

Nov 11, 2013:

11:05 PM python edited by Leon Kos
Kaj dela ocenjevalec (diff)

Nov 6, 2013:

8:44 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
8.11.2013 (diff)
8:07 PM python edited by Leon Kos
Ne uporabljaj input() (diff)
7:39 PM PythonOcc/primitives edited by Leon Kos
Prestavi slike in briši BRje (diff)
7:21 PM python edited by Leon Kos
Link na primitve (diff)

Oct 31, 2013:

4:09 PM python edited by Leon Kos
Formatiran zapis v datoteko. (diff)

Oct 30, 2013:

2:22 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
2:21 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
2:16 PM Valj.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:16 PM Torus.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Stozec.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Sfera.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Meniji.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Kvader-nagib.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Kvader.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Izvlek_krozni.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:15 PM Izvlek_2.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
2:14 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:41 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:29 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:18 PM Povrsina.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:17 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
12:14 PM Wire.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:14 PM Vozlisca.2.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:14 PM Solid-barve.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:13 PM Solid.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:13 PM Robovi.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
12:09 PM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
11:48 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
11:36 AM Vozlisca.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
11:36 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
11:24 AM Kocka.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
11:23 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:59 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:45 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:44 AM display.png attached to PythonOcc/primitives by ptomsic
10:37 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
10:34 AM PythonOcc/primitives edited by ptomsic
(diff)
9:30 AM PythonOcc/primitives edited by Leon Kos
Dodaj opis tipk (diff)
8:58 AM PythonOcc/primitives edited by Leon Kos
Typos (diff)
8:51 AM Python OCC.pdf attached to PythonOcc/primitives by Leon Kos
predstavitev primitivov
8:44 AM PythonOcc/primitives created by Leon Kos
Osnutek

Oct 29, 2013:

10:46 PM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
29.10 (diff)
7:52 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Cut (diff)
7:50 AM elbow4.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Cut
7:09 AM elbow3.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Chamfer
7:07 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Chamfer (diff)
12:13 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
png (diff)
12:12 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
typo (diff)
12:12 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Slika 2 (diff)
12:11 AM elbow2.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Srebren model
12:05 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Material (diff)

Oct 28, 2013:

11:54 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
typo (diff)
5:47 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
(diff)

Oct 27, 2013:

11:52 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
reposition (diff)
11:42 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
API (diff)
10:19 PM python edited by Leon Kos
Odpravi dvoumnost kaj pomeni i in sum (diff)
9:54 PM elbow1.png attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Osnutek
9:52 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Dodaj osnovni primer (diff)

Oct 26, 2013:

9:06 AM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
(diff)

Oct 25, 2013:

11:41 PM PythonOcc/elbow edited by Leon Kos
Skica komolca (diff)
10:17 PM coord-sys.svg attached to PythonOcc/elbow by Leon Kos
Koordinatni sistem
10:13 PM PythonOcc/elbow created by Leon Kos
Koordinatni sistem

Oct 22, 2013:

12:40 PM 2016 edited by Leon Kos
Ekipe za Talum (diff)
11:33 AM python edited by Leon Kos
Dictionary (diff)
11:06 AM python edited by Leon Kos
Operator obsega je bil pozabljen (diff)
8:35 AM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
22.10 (diff)
12:23 AM modata.pdf attached to PythonOcc by Leon Kos
Modeling Data
12:20 AM modalg.pdf attached to PythonOcc by Leon Kos
Modelling algorithms za OpenCASCADE 6.6
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.