TimelineOct 15, 2012:

3:24 PM 2016 edited by Leon Kos
typo fix (diff)
3:12 PM 2016 edited by Leon Kos
Dodaj opombo na PythonOcc (diff)
2:41 PM prisotnost-2011 created by Leon Kos
Prisotnos v letu 2011
11:02 AM 2016 edited by Leon Kos
(diff)
11:01 AM 2016 edited by Leon Kos
Naloge 1, 4, 5 so zasedene v skupini 2 (diff)
9:27 AM python edited by Leon Kos
Typo vaje 1 (diff)
9:18 AM 2016 edited by Leon Kos
Naloge 2, 3, 6 so zasedene v skupini 1 (diff)

Oct 11, 2012:

10:28 AM 2016 edited by Leon Kos
Prestavi skupino 3 na ponedeljek popoldne (diff)

Oct 8, 2012:

2:46 PM 2016 edited by Leon Kos
Prestavljena skupina 3 iz torka na petek (diff)
10:14 AM 2016 edited by Leon Kos
Planer (diff)
9:17 AM 2016 edited by Leon Kos
Pokaži SVN (diff)
8:58 AM 2016 edited by Leon Kos
Dodaj navodila za namestitev TortoiseSVN (diff)

Oct 5, 2012:

2:04 PM 2016 edited by Leon Kos
Dopolnitev nalog (diff)
11:09 AM 2016 edited by Leon Kos
Besedila nalog KT (diff)

Oct 2, 2012:

11:56 AM 2016 edited by Leon Kos
Predlog in rezervirano v ADS (diff)
11:44 AM 2016 edited by Leon Kos
Novi napotki za 2012 (diff)
11:07 AM 2011 created by Leon Kos
Kopija strani KT leta 2011
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.