TimelineDec 20, 2011:

2:00 PM 2016 edited by skulovec
učilnica (diff)
11:56 AM 2016 edited by skulovec
Razpis naknadnega termina vaj (diff)

Dec 19, 2011:

4:09 PM PythonOcc edited by skulovec
Branje vrednosti iz datoteke (input_file.dat) (diff)
4:06 PM PythonOcc edited by skulovec
Povzetek -- KT vaj 19.12.2011 (diff)
3:38 PM PythonOcc edited by skulovec
Izdelava CAD kocke z predhodno definiranimi točkami (Uporaba for zanke … (diff)

Dec 12, 2011:

3:06 PM PythonOcc edited by skulovec
STEP->barve in layerji (diff)
2:58 PM PythonOcc edited by skulovec
dodan komentar (diff)
2:55 PM PythonOcc edited by skulovec
Dodajanje primera: zaokrožitve, sestavi, STEP (diff)
2:42 PM PythonOcc edited by skulovec
Prikaz izvoza STEP formata (diff)
8:43 AM python edited by Leon Kos
Odstrani maloc (diff)
8:34 AM python edited by Leon Kos
Dodaj sum v 63 (diff)
8:28 AM python edited by Leon Kos
fix63 (diff)
8:27 AM python edited by Leon Kos
DOpolni vajo 63 (diff)

Dec 7, 2011:

11:35 AM python edited by Leon Kos
Delo z datotekami (diff)
10:03 AM 2016 edited by Leon Kos
Link na oba ocenjevalca (diff)

Dec 6, 2011:

9:29 AM python edited by skulovec
(diff)
9:13 AM prisotnost-2015 edited by Leon Kos
Začetek decembra (diff)

Dec 5, 2011:

5:30 PM python edited by skulovec
(diff)
5:29 PM python edited by skulovec
(diff)
5:28 PM python edited by skulovec
dodani še linki na pythonocc example (diff)
5:20 PM python edited by skulovec
popravek čšž (diff)
5:18 PM python edited by skulovec
napisane še funkcije -- bolj razločno (diff)
3:26 PM python edited by skulovec
(diff)
3:25 PM naloge edited by skulovec
dodane prej izbrisane vaje (diff)
3:06 PM naloge edited by skulovec
(diff)
3:03 PM python edited by skulovec
pythonocc naloge (diff)
2:19 PM naloge edited by skulovec
dodanih šest primerov pythonocc (diff)
11:56 AM PythonOcc edited by skulovec
izdelava prizme + mirror (diff)
8:47 AM python edited by Leon Kos
Poenostavi vajo 46 (diff)

Dec 4, 2011:

10:28 PM python edited by Leon Kos
Pojasnilo 62 (diff)
10:19 PM python edited by Leon Kos
Podaj rešitev za vajo43, ki ima datoteko. (diff)
7:21 PM python edited by Leon Kos
Pojasni parametrično obliko vaje 65,66 (diff)
6:19 PM python edited by Leon Kos
Polepšaj pascalov pri vaji 31 (diff)
5:46 PM python edited by Leon Kos
Pojasni random. (diff)
5:39 PM python edited by Leon Kos
Pojasni 44 (diff)
5:34 PM python edited by Leon Kos
Vajo 23 sem dodatno pojasnil, kako se bere. (diff)
3:54 PM python edited by Leon Kos
Dodatno razloži kaj je b (diff)

Dec 3, 2011:

11:08 PM python edited by Leon Kos
Napotek 28 (diff)
8:00 PM python edited by Leon Kos
Indeksi (diff)

Dec 1, 2011:

12:44 AM python edited by Leon Kos
Branje z razdelitvijo vrstice (diff)

Nov 29, 2011:

12:16 AM python edited by Leon Kos
Dodatna navodila za shranjevanje. (diff)
12:09 AM python edited by Leon Kos
Poveži na pyclass (diff)

Nov 28, 2011:

11:04 PM python edited by Leon Kos
Prestavi primera (diff)
11:01 PM python edited by Leon Kos
Popravi for (diff)
10:55 PM python edited by Leon Kos
(diff)
11:57 AM PythonOcc edited by Leon Kos
cad kocke (diff)
10:10 AM python edited by Leon Kos
Komentiraj dodatna utrjevanja (diff)
10:05 AM python edited by Leon Kos
Predelanih prvih 13 nalog (diff)
9:25 AM python edited by Leon Kos
Pobriši OCC uvod (diff)
9:24 AM 2016 edited by Leon Kos
Predelaj link nalog na Python (diff)
9:22 AM PythonOcc edited by Leon Kos
(diff)
8:26 AM 2016 edited by Leon Kos
Cenik in DN (diff)
8:13 AM 2016 edited by Leon Kos
Dodaj povezave na projekte po skupinah (diff)
8:09 AM prisotnost-2015 created by Leon Kos

Nov 27, 2011:

4:24 PM python edited by skulovec
Dodani primeri za uporabo PythonOCC (diff)
3:46 PM python edited by skulovec
Razdelitev poglavij za predstavitev OCC (diff)

Nov 21, 2011:

12:02 PM python edited by Leon Kos
Primer vračanja rezultatov v funkciji (diff)
10:08 AM python edited by Leon Kos
Kontrolni ukazi (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.