TimelineMar 2, 2009:

10:47 AM lab-intro edited by Leon Kos
Popravek linkov na wiki strani - brez verzij (diff)

Feb 28, 2009:

3:56 PM lab-intro edited by msitar
Spremenjeno poglavje Predstavitev okolja (diff)
3:46 PM c-intro edited by msitar
Dopolnjena nekatera poglavja (diff)

Feb 27, 2009:

9:56 AM c-intro edited by msitar
Spremenjena if stavek in do while zanka (diff)

Feb 26, 2009:

1:40 PM c-intro edited by msitar
Dopolnjeno poglavje Spremenljivke (diff)
12:21 PM lab-intro edited by msitar
Predstavitev orodij (diff)

Feb 25, 2009:

5:57 PM lab-intro edited by msitar
Dopolnjeno poglavje Trac (diff)
3:02 PM lab-intro edited by msitar
Dopolnjen Trac (diff)
12:56 PM lab-intro edited by msitar
Trac (diff)

Feb 24, 2009:

8:06 PM lab-intro edited by msitar
Popravek v OpenGL primeru (diff)
8:00 PM lab-intro edited by msitar
Dopolnjena poglavja Makefile in OpenGL primer (diff)
7:55 PM Trikotnik.png attached to lab-intro by msitar
Trikotnik
6:32 PM VirtualBox.PNG attached to lab-intro by msitar
VirtualBox?
12:48 PM lab-intro edited by msitar
OpenGL primer (diff)
12:28 PM lab-intro edited by msitar
Prvi korak v C-ju (diff)

Feb 22, 2009:

3:17 PM lab-intro edited by msitar
Makefile (diff)
12:51 PM lab-intro edited by msitar
Predstavitev okolja in Namestitev navideznega računalnika (diff)

Feb 20, 2009:

6:49 PM c-intro edited by msitar
Reševanje sistema linearnih enačb (diff)
6:42 PM example-lin.2.c attached to c-intro by msitar
Reševanje sistema linearnih enačb
6:42 PM example-lin.c attached to c-intro by msitar
Reševanje sistema linearnih enačb
6:40 PM lupack.h attached to c-intro by msitar
Obvezen dokument za reševanje sistema linearnih enačb. Dokument si …
6:39 PM lupack.c attached to c-intro by msitar
Obvezen dokument za reševanje sistema linearnih enačb. Dokument si …
2:32 PM c-intro edited by msitar
Dinamična alokacija pomnilnika (diff)
1:39 PM c-intro edited by msitar
Branje datotek (diff)
11:27 AM c-intro edited by msitar
Dopolnjeno poglavje Polja, vektorji, matrike (diff)
11:23 AM Pomnilnik.PNG attached to c-intro by msitar
Stanje pomnilnika

Feb 19, 2009:

12:36 PM c-intro edited by msitar
Polja, vektorji, matrike (diff)
10:46 AM c-intro edited by msitar
Formatiran izpis (diff)

Feb 18, 2009:

5:51 PM c-intro edited by msitar
Prvi program, sintaksa jezika, spremenljivke in kontrolni stavki (diff)
9:38 AM opengl-intro edited by msitar
V seznam dodana trackball.c in trackball.h (diff)
9:35 AM trackball.h attached to opengl-intro by msitar
Obvezen dokument za kvaternionsko rotacijo. Dokument si shranimo pod …
9:34 AM trackball.c attached to opengl-intro by msitar
Obvezen dokument za kvaternionsko rotacijo. Dokument si shranimo pod …
9:26 AM makefile s primeri.zip attached to opengl-intro by msitar
Makefile in vsi obravnavani primeri

Feb 17, 2009:

12:44 PM opengl-intro edited by msitar
Popravljeni linki za seznam primerov (diff)
12:40 PM opengl-intro edited by msitar
Klikabilen seznam primerov (diff)

Feb 16, 2009:

10:40 AM opengl-intro edited by Leon Kos
Zamenjaj SVG z PNG (diff)
10:37 AM viewing.png attached to opengl-intro by Leon Kos
Transformacije v PNG
10:35 AM normal0.png attached to opengl-intro by Leon Kos
PNG normal0
10:22 AM normal0.eps attached to opengl-intro by Leon Kos
normal s simboli

Feb 15, 2009:

4:14 PM lab-intro edited by Leon Kos
SVN Dostop do primerov v projektu vaje (diff)
4:11 PM 2016 edited by Leon Kos
Dodana povezava na Računalniška grafika z OpenGL (diff)
4:09 PM opengl-intro edited by Leon Kos
Outline (diff)
3:59 PM opengl-intro edited by Leon Kos
Redakcija BR (diff)
12:42 PM opengl-intro edited by msitar
Dodan seznam primerov (diff)
12:40 PM opengl-intro edited by msitar
(diff)
12:13 PM rotacija.c attached to opengl-intro by msitar
Kvaternionska rotacija
12:12 PM mouse.c attached to opengl-intro by msitar
Risanje črt z uporabo miške
12:12 PM keyboard.c attached to opengl-intro by msitar
Rotacija s tipkami
12:11 PM text.c attached to opengl-intro by msitar
Primer osenčene kocke z besedilom na vsaki stranici
12:09 PM osvetlitev.c attached to opengl-intro by msitar
Izris osenčene kocke
12:09 PM animacija.c attached to opengl-intro by msitar
Primer animacije vozil na avtocesti
12:08 PM kocka.c attached to opengl-intro by msitar
Izris kocke s pomočjo podprograma kvadrat
12:07 PM sinus_cosinus.c attached to opengl-intro by msitar
Izris funkcije sinus in cosinus
12:06 PM sinus_3.c attached to opengl-intro by msitar
Pomanjšava modela z ukazom za skaliranje
12:05 PM sinus_2.c attached to opengl-intro by msitar
Skaliranje koordinat
12:05 PM sinus_1.c attached to opengl-intro by msitar
Premik in skaliranje koordinatnega sistema
12:02 PM trikotnik.c attached to opengl-intro by msitar
Prelivajoči se trikotnik
12:01 PM minimalni_program.c attached to opengl-intro by msitar
Minimalni program, ki nariše črto
11:41 AM opengl-intro edited by Leon Kos
Manjkajoči zaviti oklepaj (diff)

Feb 14, 2009:

9:39 PM opengl-intro edited by Leon Kos
SVG embed (diff)
9:23 PM opengl-intro edited by Leon Kos
(diff)
9:19 PM viewing.svg attached to opengl-intro by Leon Kos
9:19 PM normal.svg attached to opengl-intro by Leon Kos
5:05 PM lab-intro edited by Leon Kos
Predstavitev Subversion (diff)
4:49 PM lab-intro edited by Leon Kos
Napredna uporaba SVN (diff)
1:14 PM opengl-intro edited by msitar
Urejeno celotno besedilo, vključno s pripadajočimi programi (diff)

Feb 13, 2009:

8:17 PM opengl-intro edited by Leon Kos
Razvojno okolje bo predstavljeno na svoji strani (diff)
5:09 PM opengl-intro edited by msitar
Urejeno do poglavja Miška in inverzna projekcija, vključno s … (diff)
10:11 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.