TimelineFeb 12, 2009:

1:12 PM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:33 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:23 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:22 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:21 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
10:20 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)
9:54 AM opengl-intro edited by msitar
(diff)

Feb 10, 2009:

7:56 PM c-intro created by Leon Kos
Osnutek napotkov za predstavitev jezika C s primeri za vaje
7:43 PM lab-intro created by Leon Kos
Osnutek napotkov za delo na računalniku
7:30 PM normal.eps attached to opengl-intro by Leon Kos
7:30 PM viewing.eps attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM teapot.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM half-cube.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:29 PM cube-l.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM cube-f.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM cube-b.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:28 PM color-triangle.png attached to opengl-intro by Leon Kos
7:27 PM opengl-intro.pdf attached to opengl-intro by Leon Kos
Dvokolonska oblika
7:25 PM opengl-intro created by Leon Kos
Računalniška grafika v TeX obliki

Feb 6, 2009:

4:58 PM 2016 edited by Leon Kos
Kdaj zaprositi za oceno? (diff)

Jan 14, 2009:

10:34 AM 2016 edited by Leon Kos
10 obiskov je 80% in ne 70% (diff)
9:54 AM 2016 edited by Leon Kos
16 študentov ne izpolnjuje kriterij prisotnosti za zaključek vaj (diff)
9:17 AM prisotnost-2010 edited by Leon Kos
14.1.2009 (diff)

Jan 13, 2009:

10:12 AM 2016 edited by Leon Kos
Določen rok za oddajo vaj. (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.