TimelineNov 28, 2008:

8:07 PM naloge edited by Leon Kos
129 (diff)
7:57 PM 2016 edited by Leon Kos
Obvestilo o naslednjih domačih nalogah (diff)
7:46 PM naloge edited by Leon Kos
128 (diff)
4:16 PM naloge edited by Leon Kos
gl primitivi (diff)
1:06 PM naloge edited by Leon Kos
Popravki besedila grafičnih nalog (diff)

Nov 26, 2008:

12:50 PM 2016 edited by Leon Kos
, 14-16 izbrisan termin (diff)
10:30 AM naloge edited by skulovec
(diff)
10:15 AM naloge edited by skulovec
(diff)
9:23 AM 2016 edited by Leon Kos
(diff)

Nov 25, 2008:

3:57 PM naloge edited by skulovec
(diff)
11:00 AM naloge edited by skulovec
(diff)
10:54 AM naloge edited by Leon Kos
121-123 (diff)
8:17 AM naloge edited by Leon Kos
napačna št naloge (diff)
8:16 AM naloge edited by Leon Kos
prva naloga iz grafike (diff)

Nov 23, 2008:

9:42 PM naloge edited by Leon Kos
napačen sklic v vaji 60 (diff)
8:58 PM naloge edited by Leon Kos
Napačno sklicevanje v vaji 23 (diff)
1:34 PM naloge edited by skulovec
(diff)

Nov 21, 2008:

2:23 PM naloge edited by skulovec
(diff)
10:18 AM naloge edited by skulovec
(diff)
10:17 AM naloge edited by skulovec
(diff)

Nov 20, 2008:

7:55 PM naloge edited by Leon Kos
dopolnjena vaja82 (diff)
1:15 PM naloge edited by Leon Kos
email obvestilo. (diff)
9:46 AM prisotnost-2010 edited by Leon Kos
sreda (diff)
9:32 AM naloge edited by Leon Kos
Pomembno je, da na strežnik ne shranjujemo izvršnih programov (diff)

Nov 18, 2008:

4:08 PM prisotnost-2010 edited by Leon Kos
prisotnost v torek (diff)
8:34 AM naloge edited by skulovec
(diff)

Nov 17, 2008:

2:54 PM prisotnost-2010 edited by Leon Kos
ponedeljek (diff)
2:21 PM naloge edited by skulovec
(diff)
2:10 PM naloge edited by skulovec
(diff)
10:53 AM naloge edited by skulovec
(diff)
10:28 AM naloge edited by skulovec
(diff)

Nov 16, 2008:

10:43 PM naloge edited by skulovec
(diff)
10:33 PM naloge edited by skulovec
(diff)
10:13 PM naloge edited by skulovec
(diff)
10:03 PM naloge edited by skulovec
(diff)
9:39 PM naloge edited by Leon Kos
Popvavek vaje 46 (diff)
7:06 PM naloge edited by Leon Kos
Nejasnost s potenco (diff)
6:59 PM naloge edited by Leon Kos
Samo enodimenzionalni elementi v matrikah! (diff)
6:55 PM naloge edited by skulovec
(diff)
6:53 PM naloge edited by skulovec
(diff)
6:52 PM naloge edited by Leon Kos
vaja43 -> vaja44 (diff)
6:47 PM naloge edited by Leon Kos
Dodatne naloge z matrikami in nizi. (diff)
6:40 PM naloge edited by skulovec
(diff)
6:16 PM naloge edited by Leon Kos
Dodatne nalpge s podprogrami (diff)
5:36 PM naloge edited by Leon Kos
Dimamična alokacija in branje (diff)
3:18 PM 2016 edited by Leon Kos
Nove povezave na strani (diff)
3:12 PM prisotnost-2010 edited by Leon Kos
linki na projekte (diff)
3:04 PM 2016 edited by Leon Kos
(diff)
2:50 PM prisotnost-2010 created by Leon Kos
Tabela prisotnosti na vajah
12:57 PM naloge edited by Leon Kos
Napotki za izdelavo domačih nalog (diff)
12:21 PM naloge edited by Leon Kos
Preštevilčenje nalog (diff)

Nov 14, 2008:

9:27 AM naloge edited by Leon Kos
popravek 23 in 25. vaje (diff)
8:32 AM naloge edited by Leon Kos
celsius popravljen (diff)

Nov 13, 2008:

4:32 PM naloge edited by Leon Kos
Polja in klic funkcij (diff)
2:41 PM naloge edited by Leon Kos
Naloge s polji (diff)
11:37 AM naloge edited by Leon Kos
pretipkaj in razumi (diff)
11:14 AM naloge edited by Leon Kos
reStructuredText za kompleksnne enumerate (diff)
10:47 AM naloge edited by skulovec
(diff)
9:40 AM naloge edited by Leon Kos
Vprašanja za utrjevanje snovi (diff)
12:35 AM naloge edited by Leon Kos
floor (diff)
12:32 AM naloge edited by Leon Kos
typo URE (diff)
12:30 AM naloge edited by Leon Kos
novo tarifiranje (diff)
12:15 AM naloge edited by Leon Kos
tarifa (diff)

Nov 12, 2008:

11:47 PM naloge edited by Leon Kos
URE (diff)
8:34 PM naloge edited by Leon Kos
Prvi dve vaji je potrebno le popraviti, da delujeta pravilno. (diff)
4:17 PM naloge created by Leon Kos
Besedilo domačih nalog

Nov 6, 2008:

1:44 PM 2016 edited by Leon Kos
Kolokvij RPK (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.